Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL

IP/10/513

Bryssel, 5. toukokuuta 2010

Komissio haastaa Suomen unionin tuomioistuimeen veromääräysten vuoksi

Komissio haastaa tänään Suomen, Belgian ja Ranskan unionin tuomioistuimeen, koska nämä maat eivät kehotuksista huolimatta ole muuttaneet tiettyjä veromääräyksiään. Lisäksi komissio on virallisesti pyytänyt Espanjaa muuttamaan perintö- ja lahjaverotustaan.

Osinkojen lähdeverotus Suomessa

Komissio on päättänyt haastaa Suomen unionin tuomioistuimeen, koska Suomi ei ole noudattanut perusteltua lausuntoa, jossa sitä kehotettiin muuttamaan ulkomaisia eläkerahastoja syrjivää lainsäädäntöään. Kun ulkomainen yritys, jonka verotuksellinen kotipaikka on Suomessa, maksaa ulkomaiselle eläkerahastolle osinkoa, siitä kannetaan 19,5 prosentin suuruinen lähdevero, joka on maksettava bruttotuloista. Sen sijaan suomalaisiin eläkerahastoihin sovelletaan erityisjärjestelmää, jonka mukaan lähdeveroa ei kanneta, mutta 75 prosenttia osinkotuloista on yhteisöveron alaista tuloa. Koska nimellinen yhteisövero on 26 prosenttia, suomalaisille eläkerahastoille maksetuista osingoista kannetaan 19,5 prosentin suuruinen vero. Vero maksetaan kuitenkin nettotuloista eli kustannusten ja syntyneiden eläkevastuiden vähentämisen jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että suomalaisille eläkerahastoille maksetuista osingoista kannettava vero on alle 19,5 prosenttia.

Koroille myönnettävät verovapautukset Belgiassa

Myös Belgia haastetaan unionin tuomioistuimeen, koska Belgiassa ei myönnetä verovapautusta ulkomaisten pankkien maksamille koroille, vaikka vastaava vapautus myönnetään kotimaisten pankkien maksamille koroille. Belgiassa asuvien säästöistään saamaan korkoon sovelletaan erilaista verokohtelua riippuen siitä, maksaako korot kotimainen vai ulkomainen pankki. Ainoastaan kotimaisen pankin maksamille koroille voidaan myöntää verovapautus. Näin ollen tällainen veroetuus on mahdollista vain sellaisille Belgiassa asuville, joilla on säästötili jossakin belgialaisessa pankissa. Komissio katsoo, että Belgian veromääräykset rajoittavat pääoman vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta.

Ranskan veroedustajajärjestelmä

Ranskassa on voimassa käänteisen verovelvollisuuden järjestelmä, jossa asiakas on arvonlisäverovelvollinen, jos palvelujen suorittaja, tavaroiden luovuttaja, toimittaja tai myyjä ei ole sijoittautunut Ranskaan. Järjestelmä on EU:n sääntöjen mukainen, mutta näistä säännöistä poiketen myyjä saa ilmoittaa veroilmoituksessaan asiakkaillensa maksettavaksi lankeavat verot, jotka periaatteessa kuuluvat käänteisen verovelvollisuuden piiriin, ja vähentää ne itselleen maksettavaksi lankeavista arvonlisäveroista. Voidakseen tehdä tämän, Ranskan ulkopuolelle sijoittautuneiden toimijoiden on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvollisiksi Ranskassa ja nimettävä itselleen veroedustaja ("répondant fiscal"), joka ilmoittaa ja maksaa arvonlisäverot toimijan puolesta. Tämä ei vastaa alv-direktiivin säännöksiä, joiden mukaan EU:hun ja tiettyihin kolmansiin maihin sijoittautuneiden verovelvollisten ei tarvitse nimetä toisessa jäsenvaltiossa veroedustajaa arvonlisäverotusta varten. Koska Ranska ei ole noudattanut komission antamaa perusteltua lausuntoa, asia saatetaan unionin tuomioistuimen käsittelyyn.

Espanjan perintö- ja lahjaverotus

Euroopan komissio on pyytänyt Espanjaa muuttamaan perintö- ja lahjaverotusta koskevia määräyksiään, joiden mukaan verotus on ankarampi ulkomailla asuville ja ulkomailla sijaitsevalle omaisuudelle. Nämä määräykset eivät noudata työntekijöiden ja pääoman vapaan liikkuvuuden periaatetta. Espanjalla on kaksi kuukautta aikaa vastata perusteltuun lausuntoon

Tarkempia tietoja kaikista edellä mainituista tapauksista:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm


Side Bar