Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/509

Брюксел, 5 май 2010 г.

Железопътен транспорт: Комисията отправя предупреждение към България поради неприлагането на първия железопътен пакет

Днес Европейската комисия изпрати на България мотивирано становище във връзка с неправилното прилагане на законодателството от първия железопътен пакет. България ще трябва да намери решение на някои важни въпроси по отношение на своята система за таксуване на достъпа до железопътните линии.

Правилата на ЕС

Директивите от първия железопътен пакет принципно предвиждат таксите за достъп до железопътните линии да се определят от размера на разходите, възникнали директно вследствие на извършването на влаковата услуга.

Причина за днешните действия

След като през юни 2008 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо на България, страната осъществи поредица от промени в своите национални правила, за да ги приведе в съответствие със законодателството на ЕС. Въпреки това обаче все още има пропуски по отношение на прилагането на правилата за таксуване на достъпа до железопътните линии. Българският управител на инфраструктурата не въведе методология за изчисляване на таксите, която да бъде в съответствие с директивите в областта на железопътния транспорт.

Практически резултати от липсата на транспониране на законодателството

Правилата на ЕС за таксуване на достъпа до железопътните линии целят да насърчат оптималното използване на железопътната инфраструктура. Липсата на транспониране може да доведе до определяне на такси за достъп, които биха изключили някои пазарни сегменти, които биха могли да заплатят поне разходите, възникнали директно вследствие на извършването на влаковата услуга. Това също така може да доведе до неоправдана дискриминация между пазарните сегменти.


Side Bar