Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/495

Bruselj, 5. maja 2010

Spomladanska napoved za 2010–11: postopno okrevanje gospodarstva EU

Komisija v spomladanski napovedi potrjuje, da gospodarstvo v EU postopoma okreva. Gospodarstvo EU naj bi v 2010 zraslo za 1 %, v 2011 pa za 1,75 %, potem ko ga je prizadela najhujša recesija v zgodovini EU. To pomeni popravek navzgor za 0,25 odstotne točke za letošnje leto v primerjavi z jesensko napovedjo Komisije. Na gospodarstvo EU namreč pozitivno vplivajo boljše razmere v zunanjem gospodarstvu. Vendar šibko notranje povpraševanje še vedno omejuje okrevanje. Po napovedih države članice zaradi različnih okoliščin in politik ne bodo okrevale enako hitro. Razmere na trgu dela so se nedavno nekoliko umirile: stopnja brezposelnosti v EU naj bi se povišala za manj, kot je bilo predvideno, vendar naj bi kljub temu dosegla 10 %. Začasni davčni ukrepi držav članic so bili ključni pri okrevanju gospodarstva EU, vendar so hkrati vzrok za povečanje javnega primanjkljaja, ki naj bi se letos dvignil na 7,25 % BDP, nato pa rahlo padel v letu 2011.

„Izboljšane napovedi za letošnjo gospodarsko rast so dobra novica za Evropo. Zdaj pa moramo zagotoviti, da rasti ne bodo ovirala tveganja, povezana s finančno stabilnostjo. Za trajnostno rast so potrebna odločna prizadevanja za fiskalno konsolidacijo ter reforme za povečanje produktivnosti in zaposlenosti,“ je povedal komisar za ekonomske in monetarne zadeve Olli Rehn.

Gospodarske recesije v EU je bilo konec v tretjem četrtletju leta 2009, zlasti zaradi sprejetja izrednih kriznih ukrepov v okviru evropskega načrta za oživitev gospodarstva, vendar tudi zaradi drugih začasnih dejavnikov. Po tem začetnem izboljšanju pa smo priča bolj postopnemu okrevanju, kot smo jih navajeni iz preteklosti, kar pa glede na obseg nedavnega upada gospodarstva ne preseneča. Običajno je ciklično okrevanje po finančni krizi manj očitno kot v drugih razmerah. Tako kot druge razvite države se bo EU spopadala s posledicami krize še kar nekaj časa.

Postopno okrevanje od krize je na vidiku

Čeprav bo po kratkoročnih napovedih rast na splošno še vedno nizka, je v primerjavi z jesensko napovedjo predvideno skromno izboljšanje, in sicer zaradi večjega izboljšanja gospodarskih dejavnosti in trgovine na globalni ravni ob prehodu v to leto in izboljšanih napovedi za zunanje gospodarstvo. Gospodarstvo EU bo v prihodnosti izpostavljeno različnim oviram, ki bodo zavirale povpraševanje. Okrevanje bo verjetno nekoliko odvisno od različnih začasnih dejavnikov, kot so vremenske razmere, konjunkturni cikli ali politike.

Po ublažitvi teh učinkov naj bi BDP začel izraziteje rasti šele konec leta 2010. Vzrok za to je še vedno nizka izkoriščenost zmogljivosti, zmanjševanje deleža posojilnih finančnih instrumentov, strah pred tveganjem, ki zadržuje vlaganja, ter nizka rast povpraševanja gospodinjstev. Slednjo zavirata tudi šibka rast plač in zaposlovanja, v številnih državah pa še nepremičninska korekcija.

Trg dela in javne finance pod pritiskom

Čeprav je vpliv gospodarske krize na trg dela EU velik, se zdi nekoliko manjši od prvotno pričakovanega. Vzrok za to so kratkoročni ukrepi in kopičenje delovne sile v nekaterih državah članicah, pa tudi pretekle reforme. Nedavno so se začeli kazati znaki stabilizacije in izgledi so se nekoliko izboljšali v primerjavi z jesensko napovedjo. Vendar naj bi se zaradi običajnega zamika med razvojem dogodkov v realnem gospodarstvu in njegovim vplivom na trg dela zaposlenost letos zmanjšala za približno 1 odstotek ter šele v letu 2011 začela rasti. Stopnja brezposelnosti v EU bo predvidoma ostala blizu 10 %, kar je za pol odstotne točke manj kot po jesenski napovedi.

Recesija je močno vplivala na javne finance. Zaradi učinka avtomatskih stabilizatorjev in diskrecijskih ukrepov, sprejetih v okviru evropskega načrta za oživitev gospodarstva, se je javni primanjkljaj v EU od leta 2008 povečal za trikrat. Predvidoma se bo letos še povečal (do 7, 25 % BDP), nato pa v letu 2011 nekoliko padel (na približno 6,5 %). To je posledica izteka začasnih ukrepov podpore in zagona gospodarske dejavnosti. Stopnja dolga se bo predvidoma še naprej poviševala. Povprečno visok in naraščajoč javni dolg je najbolj dolgoročna posledica krize, ki bo vplivala na gospodarstvo še dosti dlje, kot lahko sežejo sedanje napovedi.

Še naprej nizka inflacija

Cene življenjskih potrebščin so se v primerjavi z zelo nizkimi ravnmi iz lanskega leta nekoliko dvignile. Vendar bo še trajajoč gospodarski zastoj predvidoma omejil tako rast plač kot inflacijo, kar bo delno izravnalo pričakovano podražitev surovin in padec evra (v območju evra). Inflacija v EU po HICP bo letos in prihodnje leto predvidoma povprečno 1,75-odstotna, v območju evra pa letos 1,5-odstotna, drugo leto pa 1,75 -odstotna.

Negotovost ostaja velika, tveganja so večinoma uravnotežena

Okrevanje gospodarstva EU še vedno spremlja velika negotovost, kot med drugim ponazarjajo nedavne napetosti na trgih državnih obveznic. Tudi za prihodnje je predvidena negotovost, vendar bodo tveganja večinoma uravnotežena. Ker je bila recesija povezana s finančno krizo, je za okrevanje gospodarstva ključno dobro delovanje finančnih trgov, ki še niso povsem okrevali. Na izglede za evropsko rast bi lahko vplivalo tudi ponovno poslabšanje globalnega neravnovesja.

Kljub očitnim znakom stabilizacije bo trg dela predvidoma še naprej šibek. Razvoj dogodkov na tem področju bo bistvenega pomena za proces okrevanja v EU in lahko tako negativno kot pozitivno vpliva na okrevanje, odvisno tudi od učinkovitosti ukrepov politike. Po drugi strani pa bi lahko zagon gospodarstev v vzponu in s tem okrevanje trgovine nad pričakovanji spodbudil gospodarstvo EU. Nedavno povečanje zaupanja (zlasti v predelovalni industriji) kaže na možnost kratkoročnega pozitivnega razvoja dogodkov. Uspešna izvedba finančne pomoči Grčiji bo predvidoma prispevala k povečanju zaupanja vlagateljev in potrošnikov. Tveganja za inflacijo so prav tako na splošno uravnotežena.

Celotna napoved in ustrezne preglednice so na voljo na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2010_spring_forecast_en.htm

Pia Seppala: 02 2992488

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar