Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10492

Bryssel den 4 maj 2010

De europeiska konsumentcentrumen samarbetar för att hjälpa passagerare som drabbats av vulkanaskan att hävda sin rätt

Nätverket av europeiska konsumentcentrum (ECC-Net), som stöds av Europeiska kommissionen och som finns i alla EU-länder (samt Island och Norge), har i dag lanserat ett praktiskt klagomålspaket som ska hjälpa konsumenter som drabbats av den senaste tidens störningar i flygtrafiken att tillvarata sina rättigheter enligt EU-lagstiftningen. Paketet omfattar en förlaga till klagobrev, kontaktuppgifter till alla flygbolag och andra praktiska råd. ECC-Net behandlar varje år ca 60 000 ärenden från konsumenter som vänder sig till nätverket för att få råd eller hjälp i samband med problem som de stött på när de handlat eller rest över gränserna inom EU. Under 2009 rörde mer än en femtedel (22,5 %) av klagomålen till de europeiska konsumentcentrumen luftfart. Under askmolnskrisens första vecka sjudubblades antalet ärenden hos nätverket. Från första början har ECC-Net haft högsta beredskap och samarbetat nära för att säkerställa en samordnad hjälp för konsumenterna i EU.

– EU:s konsumentregler gäller även under extraordinära omständigheter. Alltså måste en förutsättning för samtalen om att hjälpa de flygbolag som drabbats av förluster till följd av askkrisen vara att de respekterar passagerarnas rättigheter, säger John Dalli, EU-kommissionär med ansvar för hälsa och konsumentpolitik. Tusentals konsumenter som drabbades av störningarna i flygtrafiken kräver fortfarande och med all rätt att deras rättigheter ska respekteras i praktiken. Mitt budskap till dem är: Tveka inte att hävda er rätt. Om ett flygbolag eller en researrangör fortsätter att ignorera era rättigheter, kan ni vända er till närmaste europeiska konsumentcentrum, tillägger han.

Nätverket av europeiska konsumentcentrum: direkthjälp för dem som drabbats av vulkanaskan

Nätverket av europeiska konsumentcentrum (ECC-Net) har sedan askkrisen bröt ut arbetat för att ge praktisk hjälp åt passagerare som strandsattes till följd av störningarna i flygtrafiken och som har svårt att göra sina konsumenträttigheter gällande. Antalet konsumenter som kontaktade ECC-Net för hjälp eller råd beträffande flygpassagerares rättigheter sjudubblades under krisens första vecka jämfört med veckan innan.

Europeiska kommissionen och ECC-Net ställer i dag ett praktiskt klagomålspaket på alla EU-språk till konsumenternas förfogande för att hjälpa dem att hävda sin rätt i praktiken. Paketet omfattar t.ex.

– en förlaga till klagobrev på medlemsstaternas språk,

– en lista med adresser dit klagobreven kan skickas,

– råd om utnyttjande av utomrättslig lösning av tvister med företag och av EU:s småmålsförfarande, t.ex. för att kräva tillbaka sina pengar,

– svar på vanliga frågor.

Vilka rättigheter har drabbade konsumenter enligt EU-lagstiftningen?

Kommissionen offentliggjorde nyligen en omfattande förteckning över frågor och svar om askmolnskrisen som innehåller en sammanfattning av de gällande rättigheterna för flygpassagerare, inbegripet det särskilda fallet med paketresor (se MEMO/10/143).

Vilka klagomål har nätverket behandlat i samband med krisen?

Nedan ges två exempel bland de tusentals ärenden som de nationella europeiska konsumentcentrumen behandlat:

– ECC Belgien: En resenär på paketresa var strandsatt med tre barn till följd av ett inställt flyg. Researrangören bokade inte om resenären på ett annat flyg och vägrade att betala för extra hotellnätter. Till följd av detta hade resenären snart inga pengar kvar, och hotellet hotade att inte låta honom stanna kvar eller att ta hans pass i beslag.

– ECC Irland: En irländsk resenär med en allvarlig sjukdom var strandsatt i Rumänien. Resenärens medicin höll på att ta slut och kunde inte köpas lokalt, vilket hans läkare intygade kunde få allvarliga följder för hans hälsa. Flygbolaget vägrade att låta honom gå före i kön till nästa tillgängliga flyg, med hänvisning till överbokning.

Vilka arbetsuppgifter har ECC-Net?

De europeiska konsumentcentrumen specialiserar sig på att hjälpa konsumenter i EU som stött på problem när de handlat varor eller tjänster i ett annat EU-land. Nätverket behandlade mer än 60 000 ärenden under 2009. Konsumentcentrumens viktigaste tjänster är bl.a. att

– ge råd om konsumenters rättigheter och skyldigheter enligt EU-lag och nationell lag,

– hjälpa konsumenten att nå en uppgörelse i godo med näringsidkaren,

– hänvisa konsumenten till utomrättsliga tvistlösningsmetoder eller ge råd om utnyttjande av EU:s småmålsförfarande, t.ex. för att kräva tillbaka sina pengar.

Klagomål från konsumenter i luftfartssektorn:

Under 2009 rörde en tredjedel (33 %) av klagomålen till de europeiska konsumentcentrumen transporter. Av dessa gällde mer än 75 % luftfart. Inom den sistnämnda gruppen klagomål gällde nästan åtta av tio (79,2 %) flygpassagerares rättigheter, medan bagagerelaterade klagomål (förlust eller stöld) utgjorde mer än 20 %.

Under sommaren 2010 kommer ECC-Net att slutföra ett gemensamt projekt där man granskar luftfartsrelaterade klagomål som nätverket hanterade under 2008.

Mer information:

ECC-Nets centrala webbplats med länkar till de nationella webbplatserna och klagomålspaketet:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

Fallstudier: exempel på klagomål som ECC-Net hjälpt till att åtgärda:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/success_stories_en.htm


Side Bar