Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/492

Bruselj, 4. maja 2010

Evropski centri za varstvo potrošnikov združeni v pomoč potnikom pri uveljavljanju pravic ob krizi zaradi vulkanskega prahu

Omrežje evropskih centrov za varstvo potrošnikov (ECC-Net), ki ga podpira Evropska komisija in deluje v vseh državah članicah (ter na Islandiji in Norveškem), je danes objavilo praktičen pritožni sveženj. Ta je namenjen potrošnikom, ki so jih prizadele nedavne motnje letov, za pomoč pri uveljavljanju pravic, ki jim jih kot potrošnikom zagotavlja zakonodaja EU. Sveženj vsebuje standardno pritožno pismo, kontaktne podatke o vseh letalskih prevoznikih in druge praktične nasvete. ECC-Net obravnava letno okrog 60 000 primerov za potrošnike, ki se nanj obrnejo za nasvet ali pomoč pri težavah, s katerimi se srečujejo pri čezmejnem nakupovanju ali potovanju znotraj EU. Več kot petina (22,5 %) pritožb, s katerimi so se leta 2009 ukvarjali evropski centri, se je nanašala na zračni prevoz. V prvem tednu krize zaradi vulkanskega prahu se je število primerov, ki jih obravnava omrežje, sedemkrat povečalo. Od vsega začetka je bilo omrežje ECC-Net v polni pripravljenosti in je medsebojno tesno sodelovalo, da je lahko zagotovilo usklajeno pomoč potrošnikom EU.

Komisar za zdravje in varstvo potrošnikov John Dalli je ob tem dejal: „Pravice potrošnikov EU veljajo tudi v izrednih okoliščinah. Pogovore o pomoči prevoznikom, ki so utrpeli posledice krize zaradi vulkanskega prahu, je pravzaprav treba vezati na njihovo spoštovanje pravic potnikov.“ Dodal je: „Danes na tisoče potrošnikov, ki so jih prizadele motnje letov, še vedno glasno zahteva, da se njihove pravice spoštujejo v praksi. Želim jim reči, naj se ne obotavljajo zahtevati, kar jim pripada. Če se letalski prevoznik ali organizator potovanja še naprej ne meni za vaše pravice, je lahko najbližji evropski center za varstvo potrošnikov pravo mesto za vas.“

Evropski centri za varstvo potrošnikov: neposredna pomoč prizadetim ob krizi zaradi vulkanskega prahu

Omrežje evropskih centrov za varstvo potrošnikov (ECC-Net) si od začetka krize zaradi vulkanskega prahu prizadeva praktično pomagati potnikom, ki so obtičali zaradi motenj letov ali imajo težave pri uveljavljanju svojih pravic kot potrošniki. Število potrošnikov, ki je stopilo v stik z ECC-Net za pomoč ali nasvet pri pravicah potnikov v letalskem prometu, se je sedemkrat povečalo v prvem tednu krize v primerjavi s tednom prej.

Danes sta Evropska komisija in ECC-Net dala na voljo – v vseh jezikih EU – praktičen pritožni sveženj, ki bo potrošnikom pomagal, da s pridom uveljavijo svoje pravice. Sveženj na primer vključuje:

– standardno pritožno pismo, na voljo v nacionalnih jezikih;

– seznam naslovov, na katere je mogoče poslati pritožno pismo;

– nasvete za uporabo zunajsodnega reševanja sporov s prevoznikom in uporabo postopka EU v sporih majhne vrednosti, npr. pri zahtevku za nadomestila, ki jim pripadajo;

– odgovore na pogosta vprašanja.

Katere pravice EU imajo potrošniki, ki jih je prizadela kriza?

Komisija je pred kratkim objavila izčrpen pregled vprašanj in odgovorov o krizi zaradi vulkanskega prahu, vključno s povzetkom ustreznih pravic letalskih potnikov in posebnim primerom paketnega potovanja (glej MEMO/10/143).

Katere pritožbe v zvezi s krizo je obravnavalo omrežje?

Izmed tisočih primerov, s katerimi so se ukvarjali nacionalni centri za varstvo potrošnikov, sta na primer:

– evropski center za varstvo potrošnikov v Belgiji: potnik s počitniškim paketom je obtičal s tremi otroki zaradi odpovedanega leta. Organizator potovanja ga ni preusmeril in je zavrnil plačilo dodatnih nočitev v hotelu. Zaradi tega mu je kmalu začelo primanjkovati denarja in v hotelu so mu grozili s prisilno izselitvijo oziroma odvzemom potnega lista;

– evropski center za varstvo potrošnikov na Irskem: irski potnik s hudo zdravstveno težavo je obtičal v Romuniji. Zdravila je skoraj porabil in jih tam ni bilo mogoče dobiti, za kar je njegov zdravnik potrdil, da ima lahko hude posledice za zdravje. Letalski prevoznik mu ni priznal prednosti pri prvem možnem letu in pri tem navajal prezasedenost letala.

S čim se vsak dan ukvarja ECC-Net?

Evropski centri za varstvo potrošnikov so specializirani za pomoč potrošnikom EU, ki so imeli težave pri nakupu blaga ali storitev v drugi državi EU. Omrežje je leta 2009 obravnavalo nad 60 000 primerov. Glavne storitve, ki jih opravljajo evropski centri za varstvo potrošnikov, so:

– svetovanje o pravicah in obveznostih potrošnikov v vsej EU in na nacionalni ravni,

– pomoč za dosego sporazumne rešitve s trgovcem,

– usmerjanje potrošnikov na sheme zunajsodnih rešitev ali svetovanje o uporabi postopka EU v sporih majhne vrednosti, npr. pri zahtevku za nadomestilo.

Pritožbe potrošnikov v sektorju zračnega prevoza

Leta 2009 se je tretjina pritožb, s katerimi so se ukvarjali evropski centri, nanašala na prevoz (33 %). Med njimi se je več kot 75 % nanašalo na zračni prevoz. Znotraj te skupine pritožb se jih skoraj osem desetin (79,2 %) nanaša na pravice letalskih potnikov, medtem ko je bilo pritožb v zvezi s prtljago (izguba ali kraja) nad 20 %.

Poleti leta 2010 bo omrežje ECC-Net dokončalo skupni projekt pregleda pritožb v zvezi z zračnim prevozom, ki jih je obravnavalo leta 2008.

Več o tem:

Osrednje spletišče ECC-Net vsebuje povezave na nacionalna spletišča in pritožni sveženj:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

Študije primerov: primeri pritožb, ki jih je rešilo omrežje ECC-Net:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/success_stories_en.htm


Side Bar