Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/492

Briuselis, 2010 m. gegužės 4 d.

Vulkano pelenų sukelta sumaištis: Europos vartotojų centrai skuba į pagalbą nukentėjusiems keleiviams

Šiandien Europos Komisijos remiamas Europos vartotojų centrų tinklas (EVC tinklas), veikiantis visose valstybėse narėse, taip pat Islandijoje ir Norvegijoje, pristatė praktinių pagalbos priemonių rinkinį. Jis parengtas siekiant padėti dėl atšauktų skrydžių nukentėjusiems vartotojams pasinaudoti ES įstatymais užtikrinamomis teisėmis. Šį dokumentų rinkinį sudaro standartinės formos skundas, visų oro vežėjų kontaktiniai duomenys ir kiti praktiniai patarimai. Į EVC tinklą per metus kreipiasi maždaug 60 000 vartotojų, kurie prašo patarimo ar pagalbos sprendžiant problemas, iškilusias perkant ar keliaujant kitose ES šalyse. 2009 m. daugiau nei vienas iš penkių skundų (22,5 proc.), kuriuos nagrinėjo Europos vartotojų centrai, buvo susijęs su oro transportu. Per pirmąją vulkano pelenų sukeltos sumaišties savaitę šio tinklo svarstomų atvejų skaičius padidėjo 7 kartus. Nuo pat neramumų pradžios EVC tinklui buvo duotas signalas ir visi centrai glaudžiai bendradarbiavo, kad užtikrintų koordinuotą pagalbą ES vartotojams.

Už sveikatos ir vartotojų politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johnas Dalli sakė: „ES vartotojų teisės turi būti gerbiamos net ir tokiomis ypatingomis aplinkybėmis. Be to, pagalba bendrovėms, patyrusioms nuostolių dėl pelenų sukeltos sumaišties, turi būti suteikiama atsižvelgiant į tai, kaip jos užtikrino keleivių teises. Šiandien tūkstančiai dėl atšauktų skrydžių nukentėjusių vartotojų vis dar teisėtai reikalauja, kad būtų užtikrintos jų teisės. Noriu jiems visiems pasakyti: nebijokite reikalauti to, kas jums priklauso. Jeigu oro vežėjas ar kelionių organizatorius ir toliau nepaiso jūsų teisių, kreipkitės į artimiausią Europos vartotojų centrą.“

Europos vartotojų centrai tiesiogiai padeda nukentėjusiesiems

Europos vartotojų centrų tinklas (EVC tinklas) nuo vulkano pelenų sukeltos sumaišties pradžios teikia praktinius patarimus keleiviams, patekusiems į keblią padėtį dėl atšauktų skrydžių ir turintiems sunkumų pasinaudoti savo teisėmis. Per pirmąją savaitę į EVC tinklą kreipėsi septynis kartus daugiau (palyginti su ankstesniąja savaite) vartotojų, prašančių pagalbos ar patarimo dėl oro keleivių teisių.

Šiandien Europos Komisija ir EVC tinklas pristatė praktinių pagalbos priemonių rinkinį visomis ES kalbomis. Jis padės vartotojams veiksmingai kovoti už savo teises. Šį rinkinį sudaro:

- standartinės formos skundas visomis ES kalbomis,

- adresų, kuriais galima išsiųsti skundus, sąrašas,

- informacija apie neteisminio ginčų su bendrovėmis nagrinėjimo būdus ir galimybę pasinaudoti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra (pvz., reikalaujant pinigų grąžinimo),

- atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus.

Kokios yra nukentėjusių ES vartotojų teisės?

Komisija neseniai paskelbė išsamų klausimų ir atsakymų, susijusių su vulkano pelenų sukeltais neramumais, sąrašą. Prie jo pridėta oro keleivių teisių santrauka ir pateikiamas su organizuotomis turistinėmis kelionėmis susijęs paaiškinimas (žr. MEMO/10/143).

Kokius skundus nagrinėjo Europos vartotojų centrų tinklas?

Toliau pateikiami keli nacionalinių vartotojų centrų svarstyti atvejai:

- Belgijos EVC. Organizuotą turistinę kelionę užsisakęs keliautojas su trimis vaikais dėl atšaukto skrydžio užstrigo kitoje šalyje. Kelionių organizatorius nesurado jiems kito skrydžio ir atsisakė padengti papildomas viešbučio išlaidas. Šeima greitai liko be pinigų, o viešbutis pagrasino juos išvaryti arba konfiskuoti jų pasus.

- Airijos EVC. Rimtų sveikatos sutrikimų turintis Airijos keliautojas užstrigo Rumunijoje. Turimi vaistai beveik baigėsi, o Rumunijoje jų rasti nepavyko. Tai, kaip patvirtino keliautojo gydytojas, galėjo turėti rimtų pasekmių jo sveikatai. Oro vežėjas atsisakė suteikti jam pirmenybę į kitą skrydį, teisindamasis, kad pardavė daugiau bilietų nei yra vietų.

Kokia yra EVC tinklo kasdieninė veikla?

Europos vartotojų centrai padeda ES vartotojams, susidūrusiems su problemomis įsigyjant prekes ar paslaugas kitoje ES šalyje. 2009 m. šis tinklas nagrinėjo daugiau nei 60 000 skundų. Pagrindinės EVC veiklos sritys:

- informuoti apie visos ES ir nacionalines vartotojo teises ir pareigas,

- padėti taikiai išspręsti ginčą su prekybininku,

- informuoti vartotojus apie neteisminį ginčų nagrinėjimą ar patarti, kaip pasinaudoti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra (pvz., reikalaujant pinigų grąžinimo).

Su oro transportu susiję vartotojų skundai

2009 m. trečdalis skundų (33 proc.), kuriuos nagrinėjo Europos vartotojų centrai, buvo susijęs su transportu. Daugiau nei 75 % šių skundų sudarė skundai dėl oro transporto. Šioje skundų grupėje beveik aštuoni iš dešimties (79,2 proc.) skundų buvo dėl oro keleivių teisių, o 20 proc. – dėl dingusio ar pavogto bagažo.

2010 m. vasarą EVC tinklas pristatys bendrą projektą, analizuojantį 2008 m. tinklo nagrinėtus skundus dėl oro transporto.

Daugiau informacijos

EVC tinklo svetainėje rasite nuorodas į nacionalinių vartotojų centrų svetaines ir minėtą dokumentų rinkinį

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

Atvejų tyrimai: EVC tinklo išnagrinėtų skundų pavyzdžius rasite

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/success_stories_en.htm


Side Bar