Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/492

Brüssel, 3. mai 2010

Euroopa Liidu tarbijakaitsekeskused aitavad tuhakriisist mõjutatud reisijatel oma õigusi nõuda

Euroopa tarbijakaitsekeskuste võrgustik (ECC-NET), mida toetab Euroopa Komisjon ja mis tegutseb kõigis liikmesriikides (lisaks Islandil ja Norras), avaldas täna kaebuste esitamise praktilise juhendi, mille eesmärk on aidata hiljutistest lennuliikluse häiretest mõjutatud tarbijatel nõuda oma õigusi, mis on tagatud ELi õigusaktidega. Juhend sisaldab kaebekirja tüüpvormi, kõikide lennufirmade kontaktandmeid ja muid praktilisi nõuandeid. ECC-Net käsitleb aastas 60 000 juhtumit, mis on seotud tarbijatega, kes on nende poole pöördunud nõu saamiseks või seoses probleemidega, mis neil on tekkinud ELi piires piiriüleste ostude või reiside puhul. 2009. aastal oli rohkem kui viiendik (22,5%) Euroopa tarbijakaitsekeskuste käsitletavatest kaebustest seotud lennutranspordiga. Vulkaanilise tuha pilvest põhjustatud kriisi esimesel nädalal tõusis võrgustiku lahendatavate juhtumite arv seitse korda. Kriisi algusest peale on ECC-Net väsimatult tegutsenud ning võrgustiku eri osad on teinud omavahel tihedat koostööd, et tagada ELi tarbijatele koordineeritud abi.

ELi tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli ütles: „ELi tarbijakaitseõigusi kohaldatakse ka eriolukordades. Seega, kui räägitakse tuhakriisi tõttu kannatanud ettevõtjate abistamist, tuleb tähelepanu pöörata sellele, kas ettevõtjad on reisijate õigustest kinni pidanud.” Ta lisas: „Veel nüüdki nõuavad tuhanded lennuliikluse häiretest mõjutatud reisijad valjuhäälselt – ja seda õigustatult -, et nende õigusi ka tegelikult austataks. Minu sõnum neile on järgmine: ärge kõhelge nõudmast, et teie õigusi austataks. Kui lennufirma või reisikorraldaja teie õigusi jätkuvalt ignoreerib, pöörduge teile lähima Euroopa tarbijakeskuse poole.”

Euroopa tarbijakaitsekeskused: kiire abi tuhakriisi ohvritele

Euroopa tarbijakaitsekeskuste võrgustik (ECC-Net) on alates tuhakriisi algusest tegutsenud selle nimel, et pakkuda praktilist abi reisijatele, kelle reis jäi lennuliikluse katkemise tõttu pooleli ja kellel on raskusi enda õiguste kaitsmisega. Seoses lennureisijate õigustega ECC-Neti poole abi või nõu saamiseks pöördunud tarbijate arv kasvas tuhakriisi esimesel nädalal eelneva nädalaga võrreldes seitse korda.

Täna tegid Euroopa Komisjon ja ECC-Net kõigis ELi keeltes kättesaadavaks praktilise kaebuste esitamise juhendi, mille abil saavad tarbijad tõhusalt oma õigusi nõuda. Juhend sisaldab näiteks:

- kaebekirja tüüpvormi kõikide liikmesriikide keeltes;

- loetelu aadresside kohta, kuhu kaebekirju saab saata;

- nõuandeid lennufirmaga peetavate vaidluste kohtuvälise lahendamise ning Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse kohta (saadaolevate tagasimaksete nõudmiseks);

- vastuseid korduma kippuvatele küsimustele.

Millised ELi tarbijaõigusi tuhakriis mõjutab?

Komisjon avaldas hiljuti vulkaanipurskest põhjustatud tuhakriisi käsitleva põhjaliku küsimuste- ja vastustelehe, mis sisaldab ka kokkuvõtet lennureisijate kehtivate õiguste kohta ning asjaomast eriteavet pakettreiside kohta (vt MEMO/10/143).

Milliste kriisiga seonduvate kaebustega on võrgustik seni tegelenud?

Mõned näited tuhandetest kaebustest, millega riikide tarbijakaitsekeskused tegelevad:

- Belgia tarbijakaitsekeskus: pakettreisil oleva kolme lapsega reisija reis jäi ärajäänud lennu tõttu pooleli. Reisikorraldajal ei õnnestunud tema marsruuti muuta ning ta keeldus maksmast lisaööde eest hotellis. Sellest tulenevalt sai reisijal raha otsa ning hotell ähvardas ta välja tõsta või konfiskeerida tema passi.

- Iiri tarbijakaitsekeskus: raske tervisehäirega Iiri reisija reis jäi Rumeenias pooleli. Tema ravimid lõppesid ja neid ei olnud võimalik Rumeeniast osta. Reisija arst kinnitas, et ravimi võtmatajätmisel oleksid olnud tõsised tagajärjed. Lennufirma keeldus reisijat eelisjärjekorras esimesele võimalikule lennule lubamast, tuues põhjuseks ülebroneerimise.

Millega ECC-Net tavaliselt tegeleb?

Euroopa tarbijakaitsekeskused aitavad ELi tarbijaid, kel on tekkinud probleeme toodete või teenuste ostmisel teisest ELi riigist. 2009. aastal tegeles võrgustik 60 000 juhtumiga. Tarbijakaitsekeskuste pakutavad põhiteenused hõlmavad järgmist:

- nõustamine ELi-üleste ja riikides kehtivate tarbijaõiguste ja -kohustustega seoses;

- abi ettevõtjaga rahumeelsele kokkuleppele jõudmiseks;

- tarbijate suunamine kohtuväliste lahenduste kavade juurde või nõuanded Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse kasutamise kohta, näiteks tagasimaksete nõudmise eesmärgil.

Tarbijate kaebused õhutranspordisektoris:

2009. aastal oli kolmandik tarbijakaitsekeskuste käsitletavatest kaebustest seotud transpordiga (33%) Neist üle 75% oli seotud õhutranspordiga. Neist omakorda oli kaheksal juhul kümnest (79,2%) kaebus seotud lennureisijate õigustega, pagasiga seotud kaebuseid (kadumine või vargus) oli üle 20%.

2010. aasta suvel lõpetab ECC-Net ühisprojekti, mille raames vaadatakse läbi 2008. aastal võrgustiku käsitletud kaebused, mis olid seotud õhutranspordiga.

Põhjalikum teave:

ECC-Neti keskne veebisait, mis sisaldab linke riikide asjaomastele veebilehtedele ja kaebuste esitamise juhendit:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

Juhtumiuuringud: näiteid ECC-Neti lahendatud kaebustest:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/success_stories_en.htm


Side Bar