Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/492

Bruxelles, den 4. maj 2010

Askekrisen: De europæiske forbrugercentre går sammen om at hjælpe de berørte passagerer med at gøre deres rettigheder gældende

Netværket af europæiske forbrugercentre (ECC-Net), der støttes af Europa-Kommissionen og opererer i alle medlemsstater (samt Island og Norge), har i dag fremlagt en klagepakke med praktiske råd og informationer, som skal hjælpe de forbrugere, der har været berørt af den seneste tids forstyrrelser i lufttrafikken, med at udøve deres rettigheder i henhold til EU's lovgivning. Pakken indeholder et standard-klagebrev, kontaktoplysninger for alle luftfartsselskaber og praktiske råd og vink. ECC-Net behandler ca. 60 000 sager om året for forbrugere, som henvender sig for at få gode råd eller hjælp til at løse problemer, som opstår i forbindelse med køb eller rejser over grænserne inden for EU. Mere end hver femte klage (22,5 %), som ECC behandlede i 2009, vedrørte lufttransport. I løbet af askeskyens første uge syvdobledes antallet af sager behandlet af netværket. ECC-Net har lige fra krisens begyndelse været i højeste alarmberedskab og haft et tæt samarbejde om at sikre koordineret hjælp til EU's forbrugere.

"EU's forbrugerrettigheder gælder også under ekstraordinære omstændigheder. Alle drøftelser om hjælp til virksomheder, som har lidt tab som følge af askekrisen, skal kædes sammen med deres overholdelse af passagerers rettigheder", siger John Dalli, som er EU's kommissær for sundhed og forbrugerpolitik, og han tilføjer: "Tusindvis af forbrugere, der har været berørt af uregelmæssigheder i flytrafikken, forlanger med fuld ret, at deres rettigheder overholdes i praksis. Mit budskab til dem er: Tøv ikke med at kræve jeres ret. Hvis et flyselskab eller en rejsearrangør fortsætter med at tilsidesætte jeres rettigheder, så kan næste stop blive det nærmeste europæiske forbrugercenter."

Europæiske forbrugercentre: direkte hjælp til ofre for askekrisen

Netværket af europæiske forbrugercentre (ECC-Net) har siden askekrisens begyndelse bestræbt sig på at yde praktisk hjælp til passagerer, som er strandet som følge af flyaflysninger og har svært ved at gøre deres forbrugerrettigheder gældende. Antallet af forbrugere, som har kontaktet ECC-Net for at få hjælp eller rådgivning om flypassagerers rettigheder, syvdobledes i løbet af krisens første uge sammenlignet med den forudgående uge.

Europa-Kommissionen og ECC-Net stiller i dag en klagepakke med praktiske råd og informationer på alle EU's sprog til rådighed for forbrugerne, som heri kan finde oplysninger om, hvordan de effektivt kan gøre deres rettigheder gældende. Pakken indeholder bl.a.:

- et standard-klagebrev – på alle EU-sprog

- en liste med adresser, hvor klagebrevene kan sendes til

- rådgivning om brug af udenretslig bilæggelse af tvister med flyselskaber og brug af EU's småkravsprocedure til f.eks. at forlange sine penge tilbage

- svar på ofte stillede spørgsmål.

Hvilke EU-rettigheder har de forbrugere, der er berørt af krisen?

Kommissionen har for nylig offentliggjort en række spørgsmål og svar vedrørende askekrisen herunder en sammenfatning af gældende passagerrettigheder – også i tilfælde af pakkerejser (se MEMO/10/143).

Hvilke klager har netværket behandlet i forbindelse med askekrisen?

De europæiske forbrugercentre har bl.a. behandlet følgende sager:

- ECC Belgien: En deltager i en pakkerejse var strandet med tre børn som følge af en flyaflysning. Rejsearrangøren tilbød ikke at finde en alternativ rejserute og nægtede at betale for ekstra overnatninger på hotel. Som følge heraf løb vedkommende hurtigt tør for penge, og hotellet truede med at smide ham ud eller konfiskere hans pas.

- ECC Irland: En irsk rejsende med en alvorlig sygdom strandede i Rumænien. Hans medicin var ved at slippe op og kunne ikke købes lokalt, hvilket ifølge hans læge kunne have haft alvorlige helbredsmæssige konsekvenser. Flyselskabet afviste at lade ham komme først i køen til det næste ledige fly med den begrundelse, at det var overbooket.

Hvilke arbejdsopgaver har ECC-Net?

De europæiske forbrugercentre hjælper EU-forbrugere, som er løbet ind i problemer i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser i et andet EU-land. Netværket behandlede i 2009 over 60 000 sager. ECC tilbyder bl.a. at:

- rådgive om EU-dækkende og nationale forbrugerrettigheder og -forpligtelser

- hjælpe med at finde en mindelig løsning på overensstemmelser med erhvervsdrivende

- henvise forbrugerne til udenretslige bilæggelse af tvister eller rådgive om EU's småkravsprocedure, f.eks. for at få deres penge tilbage.

Forbrugerklager på lufttransportområdet:

Hver tredje klage (33 %), som ECC behandlede i 2009, vedrørte transport. Over 75 % af disse klager drejede sig om lufttransport. Ud af disse klager vedrørte næsten otte ud af ti (79,2 %) flypassagerers rettigheder, mens klager vedrørende bagage (bortkomst eller tyveri) udgjorde over 20 %.

ECC-Net vil i sommeren 2010 færdiggøre et fælles projekt, hvor man har gennemgået de klager over lufttransport, som netværket behandlede i 2008.

Yderligere oplysninger:

ECC-Nets websted med links til medlemsstaternes websteder og klagepakken:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm.

Eksempler på klager, som ECC-Net har afgjort:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/success_stories_en.htm


Side Bar