Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/492

V Bruselu dne 3. května 2010

Evropská spotřebitelská centra společně pomáhají cestujícím postiženým erupcí sopky s vymáháním jejich práv

Síť evropských spotřebitelských center (síť ESC), podporovaná Evropskou komisí a fungující ve všech členských státech, na Islandu a v Norsku dnes přišla s praktickým reklamačním balíčkem, který má pomoci cestujícím postiženým nedávným přerušením letového provozu domoci se svých spotřebitelských práv, které jim zaručují zákony EU. Balíček zahrnuje standardní formulář pro reklamaci, kontaktní údaje všech leteckých společností a jiné praktické rady. Síť ESC se každoročně zabývá přibližně 60 000 případy, ve kterých se na ni spotřebitelé obrací s žádostí o radu nebo pomoc s problémy, se kterými se setkali při nákupu nebo cestování mezi státy EU: v roce 2009 se více než jedna z pěti (22,5 %) reklamací týkala letecké dopravy. Během prvního týdne krize způsobené sopečným prachem se počet případů, kterými se síť zabývá, zvýšil sedmkrát. Všechna centra byla od samého počátku krize v plné pohotovosti a úzce spolupracovala na zajištění koordinované pomoci spotřebitelům EU.

„Práva evropských spotřebitelů platí i za výjimečných okolností. Hovoříme-li o pomoci společnostem, které utrpěly ztráty v souvislosti s krizí způsobenou sopečným prachem, musíme vzít v úvahu, jak tyto společnosti respektovaly práva cestujících,“ uvedl evropský komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku John Dalli a dodal: „Tisíce spotřebitelů postižených přerušením letového provozu se dnes oprávněně dovolávají dodržování práv v praxi. Rád bych jim vzkázal: nebojte se žádat o to, co vám patří. Jestliže letecký dopravce nebo provozovatel zájezdu přehlížejí vaše práva, můžete hledat pomoc u nejbližšího evropského spotřebitelského centra.“

Evropská spotřebitelská centra: přímá pomoc pro cestující, kteří byli postiženi erupcí sopky

Síť evropských spotřebitelských center (síť ESC) se od samého počátku krize způsobené sopečným prachem snaží poskytovat praktickou pomoc pasažérům, kteří neodcestovali v důsledku přerušení letového provozu a nyní čelí obtížím při vymáhání svých spotřebitelských práv. Počet spotřebitelů, kteří se v kritickém týdnu obrátili na síť ESC s žádostí o pomoc nebo o radu v souvislosti s právy cestujících v letecké dopravě, se v porovnání s předcházejícím týdnem zvýšil sedminásobně.

Evropská komise a síť ESC dnes zpřístupnily praktický reklamační balíček, který pomůže spotřebitelům při vymáhání jejich práv. Balíček je dostupný ve všech jazycích EU a kromě jiného zahrnuje:

standardní formulář pro reklamaci ve všech národních jazycích;

– seznam adres, na které lze reklamace zasílat;

rady týkající se využití mimosoudního vyrovnání sporů se společností a evropského řízení o drobných pohledávkách, např. při žádostech o náhradu;

odpovědi na často kladené dotazy.

Jaká práva mají v EU spotřebitelé zasažení krizí?

Komise nedávno zveřejnila podrobný soubor otázek a odpovědí ohledně krize způsobené sopečným prachem včetně souhrnu práv cestujících v letecké dopravě, která lze vymáhat, včetně práv ve zvláštním případě týkajícím se zájezdů (viz MEMO/10/143).

Jakými reklamacemi se v souvislosti s krizí síť ESC zaobírala?

Z tisíců případů, kterými se zabývala jednotlivá spotřebitelská centra, lze uvést:

– ESC v Belgii: účastník zájezdu se třemi dětmi se kvůli zrušenému letu nemohl vrátit domů. Provozovatel zájezdu mu nedokázal zajistit náhradní dopravu a odmítl uhradit náklady spojené s prodlouženým pobytem v hotelu. Výsledkem toho bylo, že cestujícímu rychle došly peníze a správa hotelu mu hrozila vystěhováním z hotelu nebo zabavením cestovního pasu.

– ESC v Irsku: cestující z Irska, který trpí vážnými zdravotními problémy, uvízl v Rumunsku. Došly mu léky, které v daném místě nebyly k sehnání, což podle lékaře mohlo mít pro cestujícího vážné zdravotní následky. Letecká společnost ho s odvoláním na překročení kapacit odmítla přepravit prvním možným spojem.

Co je běžnou pracovní náplní sítě ESC?

Evropská spotřebitelská centra se specializují na pomoc spotřebitelům EU, kteří zaznamenali problémy při nákupu zboží nebo služeb v jiné zemi EU. V roce 2009 se síť zabývala 60 000 případy. Mezi hlavní služby ESC patří:

– poradenství ohledně práv a povinností spotřebitelů v jednotlivých zemích a v celé EU;

– pomoc při dosažení smírného řešení problémů s obchodníkem;

nasměrování spotřebitelů k využívání mimosoudního vyrovnání sporů nebo evropského řízení o drobných pohledávkách, např. při žádostech o náhradu.

Reklamace spotřebitelů v odvětví letecké dopravy:

V roce 2009 se jedna ze tří (33 %) reklamací postoupených ESC týkala dopravy. Více než 75 % z nich se týkalo letecké dopravy: téměř osm případů z deseti (79,2 %) se týkalo práv cestujících v letecké dopravě, zbytek (20 %) stížností spojených se ztrátou nebo poškozením zavazadla.

V létě 2010 dokončí síť ESC společný projekt týkající se přezkumu reklamací v oblasti letecké dopravy, kterými se zabývala v roce 2008.

Pro více informací:

Hlavní stránka sítě ESC, kde lze nalézt odkazy na vnitrostátní internetové stránky a reklamační balíček:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

Případové studie: příklady reklamací vyřešených sítí ESC:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/success_stories_en.htm


Side Bar