Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/491

Bryssel den 4 maj 2010

Europas första miljöhuvudstad avslöjar hemligheterna med hållbar stadsutveckling

Stockholm, Europas första miljöhuvudstad någonsin, visar i dag två visionära projekt som exempel på hållbar stadsutveckling. Vid ett seminarium i Bryssel visade Stockholms finansborgarråd och andra företrädare för Stockholm hur Europas städer kan förbättra livskvaliteten och samtidigt skydda miljön. Miljökommissionär Janez Potočnik deltog i seminariet, som anordnades av EU-kommissionen, Regionkommittén och Stockholm.

Europa 2020-strategin för en långsiktigt hållbar framtid kräver insatser på alla nivåer, även i regioner och i städer. Stockholm är ett utmärkt exempel på åtgärder på lokal nivå och en inspiration för andra städer. EU-initiativet med miljöhuvudstäder handlar om utbyte. Genom att samarbeta om stadsinitiativ kan vi bygga städer som folk verkligen vill bo i och inspirera andra att arbeta hårdare.

Utbyta erfarenheter

Vid seminariet om hållbar stadsutveckling tittade man på hur Stockholm, Europas gröna förebild, kombinerar grön tillväxt med hållbar utveckling för sina nära 820 000 invånare.

Företrädare för staden lyfte fram två ambitiösa projekt. Först fick deltagarna höra om det utmanande arbetet med att förvandla ett nedgånget industriområde, Norra Djurgårdsstaden, till en av Europas attraktivaste toppmoderna boendemiljöer. Projektet ska bli en modell för hållbar stadsutveckling världen över. På området kommer det att finnas 10 000 lägenheter, 30 000 kontor och en modern hamn. Enligt planerna ska man senast 2030 sluta använda fossila bränslen senast 2020, minska koldioxidutsläppen till under 1,5 ton per person och år, och bekräfta Stockholms rykte som en klimatanpassad stad.

Det andra exemplet handlade om Stockholms vision att förvandla efterkrigstidens storskaliga förorter till attraktiva områden med energieffektiva bostäder – en utmaning som många europeiska städer står inför. Med Järvaprojektet vill man utveckla de områden på gränsen till Järvafältets naturreservat som byggdes mellan 1965 och 1975 som en del av miljonprogrammet för att motverka bostadsbristen.

Gästtalare

I den avslutande paneldiskussionen deltog EU:s miljökommissionär Janez Potočnik, vice ordföranden i EU-parlamentets gröna grupp Claude Turmes, regeringschefen för huvudstadsregionen Bryssel Charles Picqué, Stockholms finansborgarråd Sten Nordin, statssekreteraren för stadsutveckling och miljö i Hamburg Christian Maaß och Regionkommitténs förste vice ordförande Ramón Luis Valcárcel Siso.

Utmärkelsen Europas miljöhuvudstad

Utmärkelsen, som delas ut varje år, är ett nytt initiativ och delas ut till en stad som är en föregångare på miljöområdet. Städerna bedöms efter hur väl de lyckas uppfylla stränga miljönormer och efter sitt löpande arbete för ytterligare miljöförbättringar och för en hållbar utveckling. Nästa år är det Hamburgs tur. Tävlingen om utmärkelsen Europas miljöhuvudstad för 2012 och 2013 är redan i slutskedet, och sex finalister har utsetts: Malmö, Barcelona, Nantes, Nürnberg, Reykjavik och Vitoria-Gasteiz. Vinnarna kommer att meddelas vid en ceremoni under miljöhuvudstadskonferensen i Stockholm i oktober.

Se även IP/10/410

Mer information finns på

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm


Side Bar