Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/488

Bryssel den 4 maj 2010

Kommissionen välkomnar medlemsstaternas stöd för nödanropssystemet eCall

EU-kommissionen välkomnar att ytterligare fem medlemsstater inför eCall-systemet för nödanrop från fordon. eCall är ett livräddande system som automatiskt ringer Europas gemensamma larmnummer 112 vid en allvarlig olycka. Det kan rädda upp till 2 500 liv per år i Europa när det är fullt utbyggt. Vid en ceremoni i Bryssel den 4 maj undertecknar Belgien, Danmark, Luxemburg, Malta och Rumänien EU:s samförståndsavtal om att införa eCall i Europa. Avtalet har redan undertecknats av 15 andra europeiska länder.

”Jag är mycket nöjd att 20 medlemsstater nu skriver under för att införa eCall. Systemet är ett utmärkt exempel på hur informations- och kommunikationsteknik kan förbättra och till och med rädda människors liv”, säger Neelie Kroes, EU-kommissionens viceordförande för den digitala agendan.

”eCall-systemet kan rädda många trafikanters liv varje år, och jag är därför glad att allt fler medlemsstater nu förbinder sig att införa systemet”, säger Siim Kallas, EU-kommissionens vice ordförande för transport.

eCall ringer automatiskt upp Europas gemensamma larmnummer 112 vid allvarliga olyckor och meddelar närmaste larmcentral den exakta olycksplatsen och annan viktig information. Systemet beräknas kunna rädda upp till 2 500 liv per år när det är fullt utbyggt och lindra följderna av svåra olyckor i över 15 % av fallen tack vare larmcentralernas kortare svarstid.

Den 4 maj undertecknar fem medlemsstater (Belgien, Danmark, Luxemburg, Malta och Rumänien) samförståndsavtalet om eCall vid en ceremoni i Bryssel. I och med detta ansluter de sig till de 15 EU-länder och tre andra europeiska länder som har förbundit sig att införa eCall (förutom Sverige och Finland även Cypern, Estland, Grekland, Island, Italien, Litauen, Nederländerna, Norge, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Schweiz och Österrike).

Även andra organisationer undertecknar då avtalet, nämligen Agoria, ATX, belgiska automobilklubben Touring, Dekra, Electronics Solutions, Europeiska transportsäkerhetsrådet, Eurosmart, GMV, ITS Belgium, rumänska statliga bolaget för motorvägar och riksvägar, OctoTelematics, Romanian-American University, Special Telecommunications Service (STS) och UTI Systems. Systemet har fått formellt stöd från 90 parter, däribland mobiltelefonoperatörer (IP/09/1290) och Europas biltillverkare.

Under 2008 inträffade mer än 1,2 miljoner trafikolyckor som resulterade i cirka 39 000 dödsfall och mer än 1,7 miljoner skadade personer. Det beräknas kosta mindre än 100 euro att installera eCall-systemet i ett nytt fordon.

Om eCall ska kunna byggas ut i full skala måste de nationella administrationerna se till att larmcentralerna kan hantera samtalen, och alla nya fordon måste förses med eCall-tekniken.

Kommissionen har uppmanat medlemsstaterna att på frivillig basis införa eCall-systemet i hela Europa före utgången av 2009 (IP/09/1245). Införandet har dock fördröjts på grund av bristande stöd från några medlemsstater.

Bakgrund

Kommissionen har bidragit till forskningsprojekt om eCall-systemet för att tekniken ska fungera över gränserna (E-Merge och GST-Rescue) och samarbetat med industrin inom ramen för eSafety-initiativet och den europeiska plattformen för införande av eCall. Systemet är en prioriterad fråga inom initiativet Den intelligenta bilen och i handlingsplanen för intelligenta transportsystem, som verkar för att informations- och kommunikationsteknik ska användas för att ge smartare, säkrare och renare vägtransporter (IP/06/191, IP/10/353).

De senaste tre åren har EU bidragit med 160 miljoner euro till forskning inom informations- och kommunikationsteknik för transporter, bland annat om säkerhetssystem, intelligenta fordonssystem och mobilitetstjänster.

EU:s samförståndsavtal och en förteckning över de parter som undertecknat det finns på

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/list_of_signatures.pdf.

Mer information om eCall finns på

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm.


Side Bar