Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/488

V Bruseli 4. mája 2010

Tiesňové volania: Komisia víta rastúcu podporu členských štátov zavedeniu systému eCall zabudovaného v automobiloch

Európska komisia privítala, že päť ďalších členských štátov potvrdzuje zavedenie systému automatického tiesňového volania zabudovaného v automobiloch, tzv. eCall. Tento systém, ktorý môže zachrániť život, automaticky nadviaže v prípade vážnej nehody spojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 a pri celoplošnom zavedení by mohol v Európe zachrániť až 2500 životov ročne. Na slávnostnom podujatí 4. mája v Bruseli podpíšu Belgicko, Dánsko, Luxembursko, Malta a Rumunsko memorandum EÚ o porozumení s cieľom zaviesť systém eCall v celej Európe a pripoja sa tak k ostatným 15 členským krajinám, ktoré memorandum už podpísali.

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová povedala: „Veľmi ma teší, že 20 členských štátov sa teraz rozhodlo zaviesť systém eCall. Tento systém je vynikajúci príklad toho, ako sa informačné a komunikačné technológie môžu zlepšovať, ba dokonca zachrániť životy občanov.“

Podpredseda Európskej komisie pre dopravu Siim Kallas povedal, že „systém eCall môže každý rok zachrániť veľa životov účastníkov cestnej premávky a preto som veľmi rád, že rastie počet členských štátov, ktoré sa zaväzujú zaviesť tento systém.“

Systém eCall automaticky nadviaže v prípade vážnej nehody spojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 a odošle údaje o presnom mieste nehody a iné podstatné informácie do systému najbližšej záchrannej služby. Odhaduje sa, že pri celoplošnom zavedení by systém eCall mohol zachrániť až 2500 životov ročne a skrátený reakčný čas záchranných služieb by umožnil zmierniť následky vážnych nehôd vo vyše 15 % prípadov.

Päť členských štátov (Belgicko, Dánsko, Luxembursko, Malta a Rumunsko) 4. mája v Bruseli slávnostne podpíše memorandum o porozumení týkajúce sa systému eCall. Týmto sa pripájajú k 15 členským krajinám EÚ a trom ďalším krajinám, ktoré sa už zaviazali zaviesť systém eCall (Rakúsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Litva, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Holandsko, Švédsko, Island, Nórsko a Švajčiarsko).

Memorandum v rovnaký deň podpíšu aj ďalšie organizácie, a to Agoria, ATX, Belgian Automobile Club Touring, DEKRA, Electronics Solutions, Európska rada pre bezpečnosť dopravy (ETSC), EUROSMART, GMV, ITS Belgium, Rumunská štátna spoločnosť pre diaľnice a štátne cesty (National Company of Motorways and National Roads), OctoTelematics, Romanian-American University, Special Telecommunications Service (STS) a UTI Systems. Tento systém formálne podporilo 90 signatárov vrátane mobilných operátorov (IP/09/1290) i výrobcov automobilov v Európe.

V roku 2008 sa na cestách Európy stalo vyše 1,2 milióna nehôd, pri ktorých zahynulo približne 39 000 ľudí a viac ako 1,7 milióna ľudí bolo zranených. Náklady na zabudovanie systému do jedného nového automobilu sa odhadujú na menej než 100 EUR.

S cieľom celoplošne zaviesť systém eCall musia správne orgány jednotlivých štátov zaistiť, aby ich služby tiesňového volania mali na prijímanie a zvládnutie tiesňových volaní eCall riadne vybavenie a aby všetky nové automobily boli vybavené technológiou eCall.

Komisia vyzvala, aby sa systém eCall zaviedol dobrovoľne v celej Európe do roku 2009 (IP/05/1245), ale zavedenie tohto systému sa oneskorilo následkom nedostatočnej podpory niektorých krajín EÚ.

Kontext

Komisia podporila výskumné projekty v súvislosti so systémom eCall, ktoré poskytujú istotu, že táto technológia bude fungovať cezhranične (napr. E-MERGE a GST-Rescue), a podporila spoluprácu medzi súkromným a priemyselným sektorom rámci svojej iniciatívy eSafety a Európskej platformy pre zavedenie systému eCall). Systém eCall je jednou z priorít iniciatívy Inteligentné motorové vozidlo a akčného plánu Inteligentné dopravné systémy, ktoré podporujú využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) na dosiahnutie inteligentnejšej, bezpečnejšej a čistejšej cestnej dopravy (IP/06/191, IP/10/353).

Počas predchádzajúcich troch rokov EÚ poskytla okolo 160 miliónov EUR na výskum v oblasti IKT v rámci dopravy, ktorý sa vzťahoval na bezpečnostné systémy, systémy inteligentných vozidiel a služieb mobility.

Memorandum o porozumení EÚ a zoznam signatárov sú k dispozícii na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/list_of_signatures.pdf

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm


Side Bar