Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/488

Bruksela, 4 maja 2010 r.

Wywołanie awaryjne eCall: rosnące zainteresowanie państw członkowskich paneuropejskim systemem ratownictwa drogowego cieszy Komisję

Komisja Europejska wyraża satysfakcję z powodu przyjęcia systemu samochodowego wywołania awaryjnego eCall przez pięć kolejnych państw członkowskich. Celem systemu jest zautomatyzowane nawiązywanie połączenia z ogólnoeuropejskim numerem alarmowym 112 w razie poważnego wypadku; szacuje się, że usługa ta – gdyby została upowszechniona w całej Europie – mogłaby uratować życie nawet dwóch i pół tysiąca osób rocznie. W Brukseli 4 maja odbędzie się ceremonia podpisania protokołu ustaleń w sprawie wdrożenia systemu ratownictwa drogowego eCall w całej Europie, do którego przyłączają się dzisiaj – po pierwszej piętnastce europejskich państw-sygnatariuszy – Belgia, Dania, Luksemburg, Malta i Rumunia.

Mówi wiceprzewodnicząca Komisji ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes: „Bardzo mnie cieszy, że za wdrożeniem systemu eCall opowiedziało się już łącznie dwadzieścia państw członkowskich. Ten system to znakomity przykład na to, jak nowoczesne technologie i systemy łączności mogą nie tylko ułatwiać, ale nawet ratować życie Europejczykom!”

Ze swej strony Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. transportu, dodaje: „eCall może co roku ratować życie wielu użytkownikom dróg w Europie, dlatego też jestem bardzo rad, że coraz większa liczba państw członkowskich decyduje się poprzeć wprowadzenie tego systemu w życie.”

W razie poważniejszej kolizji wbudowany w pojazd system eCall ma samoczynnie łączyć poszkodowanych z europejskim numerem alarmowym 112, przekazując dokładne położenie samochodu biorącego udział w wypadku wraz z podstawowymi informacjami bezpośrednio najbliższej jednostce służb ratowniczych. Szacunkowa liczba śmiertelnych ofiar, których można byłoby uniknąć przy powszechnym stosowaniu systemu eCall, sięga około dwóch i pół tysiąca rocznie – przy czym skrócony czas interwencji służb ratowniczych w razie poważnego wypadku pozwoli na złagodzenie konsekwencji przynajmniej w 15% przypadków.

Pięć kolejnych państw członkowskich (Belgia, Dania, Luksemburg, Malta i Rumunia) podpisuje w Brukseli 4 maja protokół ustaleń w sprawie wdrożenia systemu eCall w całej Europie. Tym samym kraje te dołączą do piętnastu państw UE i trzech innych państw europejskich, które zobowiązały się do wprowadzenia systemu eCall (są to: Austria, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia Litwa, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja i Włochy oraz Islandia, Norwegia i Szwajcaria).

Tego samego dnia protokół podpiszą również przedstawiciele następujących organizacji branżowych i przedsiębiorstw: Agoria, ATX, Belgian Automobile Club Touring, DEKRA, Electronics Solutions, Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC), EUROSMART, GMV, ITS Belgium, Rumuńskie Państwowe Przedsiębiorstwo Autostrad i Dróg Krajowych, OctoTelematics, Romanian-American University, Special Telecommunications Service (STS), UTI Systems. System eCall znalazł dotychczas 90 oficjalnych sygnatariuszy, włączając w to wielu operatorów sieci komórkowych (IP/09/1290) oraz europejskich producentów samochodów.

W roku 2008 na europejskich drogach doszło do ponad 1,2 mln wypadków, w wyniku których zginęło 39 tys. osób, a ponad 1,7 mln zostało rannych. Koszt instalacji systemu eCall w nowym aucie szacuje się na mniej niż 100 euro.

W celu pełnego wykorzystania możliwości systemu, krajowe organy administracyjne powinny zadbać o stosowne wyposażenie swoich ośrodków obsługi zgłoszeń alarmowych oraz o wyposażanie wszystkich nowych pojazdów w technologię eCall.

Pierwotnie Komisja dążyła do wdrożenia systemu eCall w całej Europie do roku 2009 na zasadzie dobrowolności (IP/09/1245), jednakże jego wprowadzenie uległo opóźnieniu w wyniku braku dostatecznego poparcia w niektórych państwach członkowskich.

Kontekst

Komisja udzieliła wsparcia projektom badawczym związanym z eCall, w celu zagwarantowania uniwersalnego formatu działania systemu poza granicami poszczególnych państw (np. takim jak E-MERGE czy GST-Rescue, zyskując coraz szersze poparcie dla inicjatywy eSafety oraz dla europejskiej platformy na rzecz wdrożenia eCall, jako jednego z priorytetów inicjatywy „Inteligentny samochód” oraz planu działania w zakresie inteligentnych systemów transportowych (ITS, zob. Intelligent Transport Systems Action Plan), propagujących stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w dążeniu do inteligentniejszego, bezpieczniejszego i bardziej przyjaznego dla środowiska ruchu drogowego (IP/06/191, IP/10/353).

W ciągu ostatnich trzech lat UE wyasygnowała budżet rzędu 160 mln euro na badania w zakresie technologii teleinformatycznych na rzecz transportu, obejmujące systemy bezpieczeństwa, inteligentne systemy instalowane w pojazdach oraz usługi w zakresie mobilności.

Protokół ustaleń UE wraz z listą sygnatariuszy można znaleźć na specjalnych stronach internetowych Komisji:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/list_of_signatures.pdf

Więcej informacji o systemie „eCall” można znaleźć na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm


Side Bar