Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/488

Briselē, 2010. gada 4. maijā

Neatliekamās palīdzības izsaukumi: Komisija atzinīgi novērtē dalībvalstu pieaugošo apņēmību apstiprināt eCall sistēmu transportlīdzekļos

Eiropas Komisija ir atzinīgi novērtējusi to, ka vēl piecas dalībvalstis apstiprina eCall sistēmas uzstādīšanu transportlīdzekļos. Ja notiek smags satiksmes negadījums, šī dzīvības glābšanas sistēma automātiski zvana uz 112 – Eiropas vienoto neatliekamās palīdzības dienestu numuru –, un pilnībā ieviešot šo sistēmu, ik gadus Eiropā varētu izglābt līdz pat 2500 dzīvību. Ceremonijā Briselē 4. maijā Beļģija, Dānija, Luksemburga, Malta un Rumānija parakstīja ES Saprašanās memorandu, lai ieviestu eCall visā Eiropā, pievienojoties pārējām 15 Eiropas valstīm, kuras minēto dokumentu jau ir parakstījušas.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par digitalizācijas programmu, teica: "Esmu patiesi priecīga, ka tagad 20 dalībvalstis ir apņēmušās īstenot eCall. Šī sistēma ir lielisks piemērs tam, kā informācijas un sakaru tehnoloģijas var uzlabot un pat glābt iedzīvotāju dzīvības."

Eiropas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass, kas atbild par transportu, teica: "eCall sistēma ik gadu var glābt daudzu satiksmes dalībnieku dzīvības. Tāpēc esmu gandarīts, ka palielinājies to dalībvalstu skaits, kuras tagad ir apņēmušās ieviest šo sistēmu."

Smagas avārijas gadījumā eCall automātiski zvana uz Eiropas vienoto neatliekamās palīdzības dienestu numuru – 112 –, nosūta negadījuma vietas precīzas koordinātes un citu būtisku informāciju tuvākajam neatliekamās palīdzības dienestam. Ir aplēsts, ka pilnībā ieviesta eCall sistēma ik gadu varētu glābt līdz pat 2500 dzīvību un vairāk nekā 15 % gadījumos mazināt smagu satiksmes negadījumu sekas, saīsinot neatliekamās palīdzības dienestu ierašanās laiku.

Ceremonijā Briselē 4. maijā piecas dalībvalstis (Beļģija, Dānija, Luksemburga, Malta un Rumānija) parakstīja Saprašanās memorandu par eCall sistēmu. Tādējādi tās pievienojas tām 15 ES dalībvalstīm un 3 citām Eiropas valstīm, kuras apņēmušās ieviest eCall sistēmu (Austrija, Čehija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Kipra, Lietuva, Nīderlande, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Vācija, Zviedrija, Īslande, Norvēģija un Šveice).

Memorandu 4. maijā parakstīja arī tādas organizācijas kā Agoria, ATX, Belgian Automobile Club Touring, DEKRA, Electronics Solutions, European Transport Safety Council (ETSC), EUROSMART, GMV, ITS Belgium, National Company of Motorways and National Roads from Romania, OctoTelematics, Romanian-American University, Special Telecommunications Service (STS), UTI Systems. Sistēma ir saņēmusi oficiālu atbalstu no 90 memoranda parakstītājiem, ieskaitot mobilo sakaru operatorus (IP/09/1290), kā arī Eiropas automobiļu ražotājus.

2008. gadā vairāk nekā 1,2 miljonos negadījumu uz Eiropas ceļiem gāja bojā 39 000 cilvēku, bet ievainoto skaits pārsniedza 1,7 miljonus. Ir aplēsts, ka eCall sistēmas instalēšana jaunā transportlīdzeklī izmaksā mazāk par 100 euro.

Lai pilnībā ieviestu eCall sistēmu, valsts pārvaldei jānodrošina, ka neatliekamās palīdzības dienestu zvanu centri ir aprīkoti tā, lai tie varētu atbildēt uz izsaukumiem, un visiem jaunajiem transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar eCall tehnoloģiju.

Komisija ir aicinājusi izvērst eCall brīvprātīgi visā Eiropā līdz 2009. gada beigām (IP/09/1245), bet sistēmas ieviešana ir aizkavējusies, jo nav pietiekama atbalsta no dažām ES valstīm.

Priekšvēsture

Komisija ir atbalstījusi ar eCall saistītus pētniecības projektus, kuros tika noskaidrota tehnoloģijas darbotiesspēja pāri robežām (piemēram, E-MERGE and GST-Rescue), un ar iniciatīvu eSafety un Eiropas eCall īstenošanas platformu veicinājusi publiskā un privātā sektora sadarbību. eCall ir viena no prioritātēm viedo automobiļu iniciatīvā (Intelligent Car Initiative) un automatizēto transporta sistēmu rīcības plānā (Intelligent Transport Systems Action Plan), kas sekmē informācijas un sakaru tehnoloģiju (IST) izmantošanu, lai autotransports kļūtu viedāks, drošāks un tīrāks (IP/06/191, IP/10/353).

Pēdējos trijos gados ES ir atvēlējusi aptuveni 160 miljonus euro pētniecībai IST transporta jomā, aptverot drošības sistēmas, viedo transportlīdzekļu sistēmas un mobilitātes pakalpojumus.

ES saprašanās memorands un tā parakstītāju saraksts pieejams:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/list_of_signatures.pdf

Plašāka informācija par eCall pieejama:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm


Side Bar