Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/488

Briuselis, 2010 m. gegužės 4 d.

Pagalbos iškvietos sistema. Komisiją džiugina didėjantis valstybių narių pritarimas į automobilius įmontuojamai sistemai „eCall“

Europos Komisija džiaugiasi, kad dar penkios valstybės narės pritarė į automobilius įmontuojamai pagalbos iškvietos sistemai „eCall“. Patekus į sunkią avariją, ši gyvybiškai svarbi sistema automatiškai surenka Europos bendrąjį pagalbos telefono numerį 112; visiškai įdiegta ji padėtų Europoje kasmet išgelbėti iki 2 500 gyvybių. Gegužės 4 d. Briuselyje rengiamoje ceremonijoje Belgija, Danija, Liuksemburgas, Malta ir Rumunija pasirašys ES susitarimo memorandumą dėl sistemos „eCall“ diegimo Europoje ir prisijungs prie 15 kitų šį memorandumą pasirašiusių Europos valstybių.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Labai džiaugiuosi, kad jau 20 valstybių narių įsipareigojusios diegti sistemą „eCall“. Ši sistema – tai puikus pavyzdys, kaip informacinės ir ryšių technologijos gali būti naudojamos siekiant pagerinti piliečių gyvenimo sąlygas ir net išgelbėti jų gyvybę.“

Už transportą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas kalbėjo: „Įdiegus sistemą „eCall“ kasmet būtų galima išgelbėti daugelio eismo dalyvių gyvybę, todėl džiaugiuosi, kad vis daugiau valstybių narių įsipareigoja ją įdiegti.“

Automobiliui patekus į didelę avariją, sistema „eCall“ automatiškai surenka Europos bendrąjį pagalbos telefono numerį 112 ir artimiausiai pagalbos tarnybai perduoda tikslius avarijos vietos duomenis ir kitą būtiniausią informaciją. Apskaičiuota, kad visiškai įdiegus sistemą „eCall“ per metus būtų išgelbstima iki 2 500 gyvybių, o daugiau kaip 15 proc. didelių avarijų pasekmės būtų ne tokios sunkios, nes pagalbos tarnybos atvyktų greičiau.

Gegužės 4 d. Briuselyje rengiamoje ceremonijoje sistemos „eCall“ susitarimo memorandumą pasirašys penkios valstybės narės (Belgija, Danija, Liuksemburgas, Malta ir Rumunija). Pasirašydamos memorandumą jos prisijungs prie sistemą „eCall“ diegti įsipareigojusių 15 ES valstybių (Austrija, Čekija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Lietuva, Nyderlandai, Portugalija, Slovakija, Slovėnija, Švedija, Suomija, Vokietija) ir kitų 3 Europos valstybių (Islandija, Norvegija, Šveicarija).

Gegužės 4 d. memorandumą pasirašys ir kai kurios organizacijos: „Agoria“, ATX, Belgijos automobilių klubas „Touring“, DEKRA, „Electronics Solutions“, Europos transporto saugos taryba (ETSC), EUROSMART, GMV, „ITS Belgium“, „OctoTelematics“, Rumunijos ir JAV Universitetas, Rumunijos nacionalinė greitkelių ir valstybinių kelių įmonė, „Special Telecommunications Service“, „UTI Systems“. Sistemai oficialiai pritarė 90 pasirašiusiųjų šalių, įskaitant judriojo ryšio operatorius (IP/09/1290) ir Europos automobilių gamintojus.

2008 m. Europos keliuose įvyko per 1,2 mln. avarijų, kuriose žuvo maždaug 39 000 žmonių ir daugiau kaip 1,7 mln. buvo sužeista. Apskaičiuota, kad į naują automobilį įdiegti sistemą „eCall“ kainuotų mažiau nei 100 EUR.

Kad sistema „eCall“ imtų veikti visu pajėgumu, nacionalinės institucijos privalo užtikrinti, kad jų pagalbos tarnybos būtų parengtos priimti pagalbos skambučius, o technologija „eCall“ turi veikti visuose naujuose automobiliuose.

Iš pradžių Komisija ragino, kad sistema „eCall“ visoje Europoje būtų savanoriškai įdiegta iki 2009 m. (IP/09/1245), tačiau, nesulaukus keleto ES valstybių paramos, sistemos diegimas buvo atidėtas.

Pagrindiniai faktai

Komisija remia su sistema „eCall“ susijusius mokslinių tyrimų projektus, kuriais siekiama užtikrinti, kad technologija veiktų tarpvalstybiniu mastu (pvz., E-MERGE ir GST-Rescue), ir užtikrina viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą įgyvendindama iniciatyvą „eSafety“ ir vykdydama Europos pagalbos iškvietos sistemos diegimo platformos veiklą. Sistema „eCall“ yra vienas iš Pažangiojo automobilio iniciatyvos ir Pažangiųjų transporto sistemų veiksmų plano, kuriuo skatinama informacines ir ryšių technologijas (IRT) naudoti tam, kad kelių transportas būtų pažangesnis, saugesnis ir ekologiškesnis, prioritetų (IP/06/191, IP/10/353).

Per pastaruosius trejus metus ES skyrė apie 160 mln. EUR moksliniams tyrimams, susijusiems su transportui skirtomis IRT, įskaitant saugos sistemas, pažangiųjų automobilių sistemas ir judumo skatinimo paslaugas.

ES susitarimo memorandumas ir jį pasirašiusiųjų šalių sąrašas paskelbtas

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/list_of_signatures.pdf

Daugiau informacijos apie sistemą „eCall“ pateikta

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm


Side Bar