Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/488

Brüssel, 4. mai 2010

Hädaabikõned: komisjon väljendab heameelt, et üha rohkem liikmesriike ühineb eCall-süsteemiga

Euroopa Komisjon väljendas heameelt, et veel viis liikmesriiki on kinnitanud, et võtavad kasutusele automaatsete hädaabikõnede (eCall) süsteemi. See elusid päästev süsteem helistab raske liiklusõnnetuse korral automaatselt Euroopa ühtsele hädaabinumbrile 112 ning võib täielikult rakendatuna päästa igal aastal Euroopas kuni 2500 inimese elu. 4. mail Brüsselis toimuval tseremoonial kirjutavad Belgia, Luksemburg, Malta, Rumeenia ja Taani alla vastastikuse mõistmise memorandumile eCall-süsteemi kasutuselevõtuks terves Euroopas, ühinedes nende 15 Euroopa riigiga, kes on sellele allkirja juba andnud.

Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Mul on väga hea meel, et nüüdseks on juba 20 liikmesriiki ühinenud eCall-süsteemiga. See süsteem on suurepärane näide sellest, kuidas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võib inimeste elu parandada ning isegi päästa.”

Euroopa Komisjoni asepresident ja transpordivolinik Siim Kallas lisas omalt poolt, et eCall-süsteem võib igal aastal päästa paljude liikluses osalejate elu ning sellepärast on tal heameel, et üha rohkem liikmesriike on nüüd võtnud kohustuseks hakata seda süsteemi kasutama.

Raske liiklusõnnetuse korral helistab eCall-süsteem automaatselt Euroopa ühtsele hädaabinumbrile 112 ning edastab õnnetuse toimumise täpse koha ja muu olulise teabe lähimasse häirekeskusesse. Täielikult rakendatuna aitaks eCall säästa igal aastal hinnanguliselt kuni 2500 inimelu. Samuti aitaks see leevendada raskete õnnetuste tagajärgi rohkem kui 15% juhtudel, kuna tänu sellele lüheneks päästeteenistuste reageerimise aeg.

4. mail kirjutab viis liikmesriiki (Belgia, Luksemburg, Malta, Rumeenia ja Taani) Brüsselis alla vastastikuse mõistmise memorandumile eCall-süsteemi kasutuselevõtuks. Sellega liituvad nad nende ELi 15 liikmesriigi ja veel kolme Euroopa riigiga (Austria, Eesti, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Madalmaad, Portugal, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Tšehhi Vabariik, Island, Norra ja Šveits), kes on võtnud kohustuse hakata kasutama eCall-süsteemi.

4. mail kirjutavad sellele memorandumile alla ka sellised organisatsioonid nagu Agoria, ATX, Belgian Automobile Club Touring (Belgia autoklubi), DEKRA, Electronics Solutions, Euroopa Transpordiohutuse Nõukogu (ETSC), EUROSMART, GMV, ITS Belgium, Rumeenia riiklik kiirteede ja riigimaanteede ettevõte, OctoTelematics, Rumeenia Ameerika Ülikool, Rumeenia telekommunikatsiooni eriteenistus (STS), UTI Systems. Ametlikult on eCall-süsteemi toetanud 90 allakirjutanut, sealhulgas nii mobiilsideoperaatorid (IP/09/1290) kui ka Euroopa autotootjad.

2008. aastal Euroopa teedel toimunud üle 1,2 miljonis liiklusõnnetuses hukkus ligikaudu 39 000 inimest ja sai vigastada sai üle 1,7 miljoni inimese. Uuele autole eCall-süsteemi paigaldamine läheb hinnanguliselt maksma alla 100 euro auto kohta.

Selleks et eCall-süsteem täielikult rakendada, peavad riikide haldusasutused tagama, et päästeteenistuste kõnekeskustes oleks kõnede vastuvõtuks vajalik varustus, samuti peavad kõik uued sõidukid olema varustatud eCall-tehnoloogiaga.

Komisjon on varem teinud üleskutse võtta eCall-süsteem kogu Euroopas vabatahtlikult kasutusele 2009. aastaks (IP/09/1245), kuid süsteemi rakendamine on viibinud ELi mõne liikmesriigi toetuse puudumise tõttu.

Taustteave

Komisjon on toetanud eCall-süsteemiga seotud uurimisprojekte, mis tagavad tehnoloogia piiriülese toimimise (nt E-MERGE ja GST-Rescue), ning on eSafety algatuse ja eCall-süsteemi rakendamise Euroopa platvormi kaudu saavutanud avaliku ja erasektori koostöö. See süsteem on algatuse „Intelligentne auto” ja intelligentsete transpordisüsteemide tegevuskava üks prioriteete, edendades info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamist, et muuta maanteetransport arukamaks, ohutumaks ja keskkonnasõbralikumaks (IP/06/191, IP/10/353).

Viimase kolme aasta jooksul on EL rahastanud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alaseid transpordiga seotud teadusuuringuid ohutussüsteemide, intelligentsete sõidukisüsteemide ja liikuvusteenuste valdkonnas ligikaudu 160 miljoni euroga.

ELi vastastikuse mõistmise memorandum ja allakirjutanute nimekiri on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/list_of_signatures.pdf

Täiendavat teavet eCall-süsteemi kohta saab aadressil:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm


Side Bar