Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/488

Bruxelles, den 4. maj 2010

Alarmopkald: Kommissionen glæder sig over voksende tilslutning blandt medlemsstaterne til eCall, nødopkaldssystemet til biler

Europa-Kommissionen glæder sig over, at endnu fem medlemsstater tilslutter sig det europæiske nødopkaldssystem til biler, eCall. I tilfælde af en alvorlig bilulykke ringer dette livreddende system automatisk til det fælleseuropæiske alarmnummer 112. Systemet vil kunne redde op til 2500 menneskeliv om året i Europa, når det er indført overalt. Ved en højtidelighed i Bruxelles den 4. maj underskriver Belgien, Danmark, Luxembourg, Malta og Rumænien EU's aftalememorandum om indførelsen af eCall i Europa og slutter sig dermed til de femten andre europæiske lande, der allerede har skrevet under.

Europa-Kommissionens næstformand, Neelie Kroes, der er ansvarlig for den digitale agenda, udtalte: "Jeg er meget tilfreds med, at 20 medlemsstater nu har givet tilsagn om at indføre eCall. Dette system er et udmærket eksempel på, hvordan informations- og kommunikationsteknologi kan forbedre og ligefrem redde borgernes liv."

Siim Kallas, Europa-Kommissionens næstformand med ansvar for transport, sagde: "eCall-systemet kan hvert år redde mange trafikanters liv, og jeg er derfor meget glad for, at et stigende antal medlemsstater forpligter sig til at iværksætte systemet".

I tilfælde af en alvorlig bilulykke ringer eCall automatisk til det fælleseuropæiske alarmnummer 112 og sender nøjagtige oplysninger om, hvor ulykken er sket, samt andre livsvigtige oplysninger til den nærmeste alarmtjeneste. Det anslås, at eCall kan redde op til 2500 menneskeliv om året, når systemet er indført overalt, og at det kan afbøde følgerne af alvorlige ulykker i 15 % af tilfældene, fordi redningstjenesterne hurtigere kan komme til hjælp.

Fem medlemsstater (Belgien, Danmark, Luxembourg, Malta og Rumænien) underskriver aftalememorandummet om eCall ved en højtidelighed i Bruxelles den 4. maj. Dermed slutter de sig til de 15 EU-lande og 3 andre europæiske lande, der allerede har forpligtet sig til at indføre eCall (Østrig, Cypern, Tjekkiet, Estland, Finland, Tyskland, Grækenland, Italien, Litauen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Nederland, Sverige, Island, Norge og Schweiz).

Aftalememorandummet bliver også underskrevet af en række andre organisationer den 4. maj, nemlig Agoria, ATX, den belgiske automobilklub Touring, DEKRA, Electronics Solutions, Det Europæiske Færdselssikkerhedsråd (ETSC), EUROSMART, GMV, ITS Belgium, det rumænske selskab for motor- og hovedveje, OctoTelematics, Romanian-American University, Special Telecommunications Service (STS), UTI Systems. Systemet støttes formelt af 90 underskrivere, herunder mobilselskaber (IP/09/1290) og europæiske bilfabrikanter.

I 2008 skete der mere end 1,2 millioner ulykker på de europæiske veje med omkring 39.000 døde og mere end 1,7 millioner kvæstede. Det anslås, at eCall-systemet koster under 100 EUR at installere pr. ny bil.

For at eCall kan fungere ordentligt, skal de nationale myndigheder sikre, at deres alarmtjenesters opkaldscentre har det nødvendige udstyr til at håndtere opkaldene, og alle nye biler skal være udstyret med eCall-teknologi.

Kommissionen havde opfordret til, at eCall-systemet blev indført på frivillig basis i hele Europa inden udgangen af 2009 (IP/09/1245), men systemet er blevet forsinket på grund af manglende støtte i visse EU-lande.

Baggrund:

Kommissionen har støttet eCall-relaterede forskningsprojekter, der skal sikre, at teknologien fungerer på tværs af grænserne (f.eks. E-MERGE og GST-Rescue), og har med eSafety -initiativet og den europæiske platform for gennemførelse af eCall indledt et samarbejde med industrien. eCall er et af hovedindsatsområderne under initiativet vedrørende intelligente biler og i handlingsplanen for intelligente transportsystemer, der skal fremme brugen af informations- og kommunikationsteknologi som middel til at opnå mere intelligente, sikrere og renere vejtransport (IP/06/191, IP/10/353).

I de sidste tre år har EU bidraget med omkring 160 millioner EUR til forskning i ikt til transport, der dækker sikkerhedssystemer, systemer til intelligente biler og mobilitetstjenester.

EU's aftalememorandum og listen over deltagere findes på:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/list_of_signatures.pdf

Yderligere oplysninger om eCall findes på:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm


Side Bar