Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/488

V Bruselu, dne 4. května 2010

Tísňová volání: Komise vítá rostoucí zájem členských států o systém eCall zabudovaný v automobilech

Evropská komise vítá skutečnost, že pět dalších členských států podporuje zavedení automatického volání pomoci vestavěného v automobilech, tzv. eCall. Tento záchranný systém při vážné nehodě automaticky vytáčí číslo evropské tísňové linky 112 a v případě celoplošného zavedení by mohl pomoci zachránit až 2 500 životů v Evropě ročně. Na slavnostní akci dne 4. května v Bruselu podepíší Belgie, Dánsko, Lucembursko, Malta a Rumunsko memorandum EU o porozumění pro zavedení systému eCall v celé Evropě a připojí se tím k ostatním 15 evropským zemím, které již memorandum podepsaly.

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová prohlásila: „Jsem velice ráda, že systém eCall se nyní rozhodlo zavést již 20 členských států. Tento systém je výborným příkladem toho, jak informační a komunikační technologie mohou zlepšit, a dokonce zachránit životy občanů.“

Místopředseda Evropské komise odpovědný za dopravu Siim Kallas uvedl: „Systém eCall může každoročně zachránit životy mnoha účastníkům silničního provozu. Jsem proto velmi potěšen, že se k zavedení tohoto systému zavazuje čím dál více členských států.“

V případě vážné nehody systém eCall sám vytáčí číslo evropské tísňové linky 112 a nejbližší záchranné službě zašle údaje o přesné poloze vozidla a další nezbytné informace. Odhaduje se, že systém eCall by mohl v případě celoplošného zavedení každoročně zachránit až 2 500 životů a u více než 15 % případů zmírnit důsledky těžkých nehod.

Pět členských států (Belgie, Dánsko, Lucembursko, Malta a Rumunsko) podepíše memorandum o porozumění pro systém eCall dne 4. května na slavnostní akci v Bruselu. Tím se připojí k 15 zemím EU a 3 dalším evropským zemím, které se k zavedení systému eCall již zavázaly (Rakousko, Kypr, Česká republika, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Itálie, Litva, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Nizozemsko, Švédsko, Island, Norsko a Švýcarsko).

Memorandum ve stejný den podepíší také další organizace, a to Agoria, ATX, Belgian Automobile Club Touring, DEKRA, Electronics Solutions, Evropská rada pro bezpečnost dopravy (ETSC), EUROSMART, GMV, ITS Belgium, Rumunská státní společnost pro dálnice a státní silnice (National Company of Motorways and National Roads), OctoTelematics, Romanian-American University, Special Telecommunications Service (STS) a UTI Systems. Systém získal oficiální podporu 90 signatářů, mezi něž patří mobilní operátoři (IP/09/1290) i výrobci automobilů v Evropě.

V roce 2008 došlo na evropských silnicích k více než 1,2 milionu nehod, při nichž zahynulo přibližně 39 000 lidí a více než 1,7 milionu jich bylo zraněno. Náklady na zabudování systému do nového vozidla jsou odhadovány na méně než 100 EUR.

Za účelem celoplošného zavedení systému eCall musí správní orgány jednotlivých států zajistit, aby jejich služby tísňového volání měly pro přijímání a vyřizování tísňových volání eCall náležité vybavení a aby technologie eCall byla vestavěna do všech nových vozidel.

Komise vyzvala k dobrovolnému zavedení systému eCall v celé Evropě do roku 2009 (IP/09/1245), avšak zavádění systému se pro nedostatečnou podporu některých zemí EU zpozdilo.

Souvislosti

Komise podpořila výzkumné projekty související se systémem eCall, které zajišťují přeshraniční fungování této technologie (např. E-MERGE a GST-Rescue), a podpořila spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem v rámci své iniciativy eSafety a Evropské platformy pro zavedení systému eCall). Systém eCall je jednou z priorit iniciativy Inteligentní automobil a akčního plánu pro inteligentní dopravní systémy, které podporují využívání informačních a komunikačních technologií (IKT) k dosažení inteligentnější, bezpečnější a čistší silniční dopravy (IP/06/191, IP/10/353).

Během uplynulých tří let EU poskytla zhruba 160 milionů EUR na výzkum v oblasti IKT pro dopravu, který zahrnoval bezpečnostní systémy, systémy inteligentních vozidel a služby mobility.

Memorandum EU o porozumění a seznam signatářů jsou k dispozici na adresách:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/list_of_signatures.pdf

Další informace o systému eCall:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm


Side Bar