Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/488

Брюксел, 4 май 2010 г.

Спешни повиквания: Комисията приветства подкрепата от все повече държави-членки за автомобилната система eCall

Европейската комисия приветства подкрепата от още пет държави-членки на системата eCall за спешни повиквания от автомобил. Тази животоспасяваща система автоматично набира единния европейски номер 112 за спешни повиквания в случай на тежко пътнотранспортно произшествие и би могла да спаси живота на до 2500 човека годишно в Европа, когато бъде изцяло въведена в действие. На церемония в Брюксел на 4 май Белгия, Дания, Люксембург, Малта и Румъния подписват меморандума за разбирателство на ЕС за въвеждането на eCall в цяла Европа, присъединявайки се към 15 други европейски държави, които вече са го подписали.

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус, комисар по цифровите технологии, заяви: „Много се радвам, че вече 20 държави-членки се ангажират с изграждането на eCall. Тази система е отличен пример за това как информационните и комуникационните технологии могат да подобрят и дори да спасят живота на гражданите.

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, комисар по транспорта, добави: „Системата eCall може да спаси живота на много участници в пътното движение всяка година и затова съм удовлетворен, че увеличен брой държави-членки сега са ангажирани с нейното изграждане“.

eCall автоматично набира единния европейски номер 112 за спешни повиквания в случай на тежко пътнотранспортно произшествие и предава на най-близката аварийно-спасителна служба информация за точното място на произшествието и други важни сведения. Изчислено е, че eCall би могла да спаси живота на до 2500 човека годишно, когато бъде изцяло въведена в действие, и да смекчи последиците от тежки пътнотранспортни произшествия в повече от 15 % от случаите благодарение на по-бързото реагиране на аварийно-спасителните служби.

Пет държави-членки (Белгия, Дания, Люксембург, Малта и Румъния) подписват на 4 май в Брюксел меморандума за разбирателство относно eCall. По този начин те се присъединяват към 15 държави-членки на ЕС и 3 други европейски държави, които се ангажираха с въвеждането на eCall (Австрия, Кипър, Чешката република, Естония, Финландия, Германия, Гърция, Италия, Литва, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Нидерландия, Швеция, Исландия, Норвегия и Швейцария).

На 4 май меморандумът се подписва и от други организации, а именно Agoria, ATX, Belgian Automobile Club Touring, DEKRA, Electronics Solutions, Европейския съвет за транспортна безопасност (ETSC), EUROSMART, GMV, ITS Belgium, румънската Национална компания за автомагистрали и национални пътища, OctoTelematics, Румънско-американския университет, Special Telecommunications Service (STS), UTI Systems. Системата получи официална подкрепа от 90 подписали се, включително оператори на мобилни телефонни услуги (IP/09/1290), както и европейски производители на автомобили.

През 2008 г. в резултат на повече от 1,2 милиона пътнотранспортни произшествия по европейските пътища са загинали около 39 000 души, а над 1,7 милиона са пострадали. Изчислено е, че разходите по инсталиране на eCall възлизат на по-малко от 100 евро за нов автомобил.

За пълното въвеждане на eCall националните администрации трябва да гарантират, че центровете за приемане на спешни повиквания на техните аварийно-спасителни служби са оборудвани за приемане и адекватно реагиране на повикванията и всички нови превозни средства са технически оборудвани за eCall.

Комисията беше призовала за доброволно въвеждане на системата eCall навсякъде в Европа до 2009 г. (IP/09/1245), но въвеждането закъсня поради липса на подкрепа от някои държави-членки на ЕС.

Контекст

Комисията подкрепи свързани с eCall научноизследователски проекти, за да се осигури трансграничното функциониране на технологията (например E-MERGE и GST-Rescue), и постигна публично-частно сътрудничество чрез своята инициатива eSafety и Европейската платформа за въвеждане на eCall. Системата eCall е един от приоритетите на инициативата „Интелигентен автомобил и на Плана за действие относно интелигентните транспортни системи, с които се насърчава използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за постигането на по-интелигентен, по-безопасен и по-екологосъобразен автомобилен транспорт (IP/06/191, IP/10/353).

През последните три години ЕС е осигурил близо 160 млн. евро за научноизследователски дейности относно приложението на ИКТ в областта на транспорта, като това обхваща системи за безопасност, интелигентни транспортни системи и услуги за мобилност.

Меморандумът на ЕС за разбирателство и списък на подписалите го са на разположение на следните интернет адреси:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/list_of_signatures.pdf

Повече информация за eCall е на разположение на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm


Side Bar