Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/482

V Bruseli 30. apríla 2010

Svetový deň slobody tlače: Komisia vyhlasuje súťaž o Cenu Lorenza Nataliho za novinárstvo v oblasti rozvoja za rok 2010

Pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače, ktorý sa koná 3. mája, Európska komisia oficiálne vyhlási súťaž o Cenu Lorenza Nataliho za rok 2010. Táto celosvetová cena, ktorá sa organizuje v spolupráci s Reportérmi bez hraníc a Svetovou asociáciou novín, sa udeľuje za najlepšie novinárske práce v oblasti rozvoja, demokracie a ľudských práv.

Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs uviedol: „Udelením Ceny Lorenza Nataliho Európska komisia oceňuje novinárov, ktorí prispievajú k ďalšiemu pokroku v otázkach rozvoja, demokracie a ľudských práv. Mnohí z nich často pracujú v neľahkých podmienkach, ale vďaka nasadeniu, s ktorým na rôznych miestach upozorňujú na skutočnú situáciu, sa zvyšuje povedomie verejnosti o význame rozvojovej politiky. Preto ich chceme podporiť v pokračovaní ich informačného poslania a tak pokročiť v boji proti chudobe.“

Cena Nataliho je medzinárodnou cenou, ktorá sa od roku 1992 udeľuje za najlepšie novinárske práce zaoberajúce sa problematikou rozvoja, demokracie a ľudských práv. Je určená tak televíznym a rozhlasovým novinárom, ako aj novinárom z tlačených alebo elekronických médií. V roku 2009 sa o túto cenu uchádzalo viac než 1 000 novinárov zo 130 krajín.

Novinári, ktorí sa chcú na súťaži zúčastniť, môžu podať svoju prihlášku do 31. augusta 2010 (www.nataliprize2010.eu/content/en/.). Slávnostné vyhlásenie laureátov ceny a odovzdanie cien sa uskutoční v decembri v Bruseli za prítomnosti európskeho komisára pre rozvoj Andrisa Piebalgsa.

Celkovo sa medzi 17 ocenených novinárov z Afriky, Európy, Maghrebu/Blízkeho východu, Ázie a Latinskej Ameriky/Karibiku rozdelí finančná odmena 60 000 EUR.

Súvislosti:

Cena Lorenza Nataliho tvorí už dvadsať rokov neoddeliteľnú súčasť rozvojovej politiky Európskej komisie. Ochrana slobody prejavu, demokracie, ľudských práv a rozvoja je spôsobom, akým sa možno zasadzovať za dobrú správu vecí verejných, mier a zlepšenie životných podmienok v najchudobnejších krajinách.

Európska komisia pri organizovaní tohto ročníka ceny Lorenza Nataliho spolupracuje aj s poprednými svetovými novinárskymi združeniami, ako sú:

  • Reportéri bez hraníc, laureát Sacharovovej ceny za slobodu myslenia v roku 2005,

  • Svetová asociácia novín a vydavateľov dennej tlače (WAN IFRA – World Association of Newspapers and News Publishers), ktorá zastupuje celkovo viac než 18 000 publikácií na piatich kontinentoch.

Lorenzo Natali (1922 – 1990) bol európskym komisárom a podpredsedom Komisie v rokoch 1976 až 1989 a v rokoch 1985 až 1989 bol zodpovedný za spoluprácu a rozvoj.

Viac informácií nájdete na webovej stránke: www.nataliprize2010.eu/content/en/.


Side Bar