Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/482

Bruksela, 30 kwietnia 2010 r.

Światowy Dzień Wolności Prasy: Komisja ogłasza tegoroczną edycję konkursu im. Lorenzo Natali nagradzającego zasługi dziennikarskie w dziedzinie rozwoju

Z okazji obchodów Światowego Dnia Wolności Prasy, w dniu 3 maja 2010 r. Komisja Europejska ogłosi oficjalnie kolejną edycję konkursu o nagrodę dziennikarską im. Lorenzo Natali. W konkursie tym, otwartym dla dziennikarzy z całego świata i organizowanym we współpracy z organizacją Reporterzy bez Granic oraz Światowym Stowarzyszeniem Wydawców Prasy, nagradzane są najwybitniejsze prace dziennikarskie poświęcone kwestiom rozwoju, demokracji i praw człowieka.

Andris Piebalgs, europejski komisarz ds. rozwoju, powiedział: „W konkursie im. Lorenzo Natali Komisja Europejska nagradza dziennikarzy, którzy wnoszą wkład w postępy w dziedzinie rozwoju, demokracji i praw człowieka. Wielu z nich często wykonuje swój zawód w trudnych warunkach, jednak ich praca, której celem jest odsłanianie prawdziwej rzeczywistości, jest niezbędna, aby uświadomić społeczeństwu istotną rolę polityki na rzecz rozwoju. Dlatego też pragniemy wspierać dziennikarzy w ich misji informacyjnej, przyczyniającej się do zwalczania ubóstwa”.

Nagroda im. Lorenzo Natali jest międzynarodowym wyróżnieniem, którym od 1992 r. nagradzani są najwybitniejsi dziennikarze poruszający w swoich pracach kwestie związane z rozwojem, demokracją i prawami człowieka. W szranki konkursu mogą stawać dziennikarze telewizyjni, radiowi, prasowi i internetowi. W zeszłorocznej edycji konkursu wzięło udział ponad 1 000 dziennikarzy ze 130 krajów.

Dziennnikarze mogą zgłaszać swoje kandydatury do 31 sierpnia 2010 r. (http://www.nataliprize2010.eu). Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w grudniu podczas ceremonii rozdania nagród, która odbędzie się w Brukseli w obecności Andrisa Piebalgsa, europejskiego komisarza ds. rozwoju.

Nagrody, o łącznej wartości 60 tys. euro, przyznane zostaną 17 dziennikarzom z Afryki, Europy, Maghrebu i Bliskiego Wschodu, Azji oraz Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Kontekst:

Konkurs im. Lorenzo Natali stanowi od dwudziestu lat integralną część prowadzonej przez Komisję Europejską polityki rozwoju. Broniąc wolności słowa, demokracji, praw człowieka i rozwoju, działamy na rzecz dobrego sprawowania władzy, pokoju i poprawy warunków życia w krajach najuboższych.

Tegoroczna edycja konkursu organizowana jest przez Komisję Europejską po raz kolejny we współpracy z najbardziej uznanymi międzynarodowymi organizacjami prasowymi:

  • organizacją Reporterzy Bez Granic, która w 2005 r. była laureatem nagrody im. Sacharowa za krzewienie wolności przekonań,

  • Światowym Stowarzyszeniem Wydawców Prasy (WAN IFRA - World Association of Newspapers and News Publishers), które reprezentuje łącznie ponad 18 000 publikacji wydawanych na pięciu kontynentach.

Lorenzo Natali (1922-1990) był komisarzem europejskim oraz wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej w latach 1976-1989, odpowiedzialnym w latach 1985-1989 za współpracę i rozwój.

Wiecej informacji można znaleźć na stronie: http://www.nataliprize2010.eu


Side Bar