Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/481

Bruselj, 30. aprila 2010

Komisija izdala poročilo o odpravi davčnih ovir za čezmejne naložbe tveganega kapitala

Evropska komisija je danes objavila poročilo, v katerem so opisane težave z dvojnim obdavčenjem, ki nastajajo pri čezmejnih naložbah tveganega kapitala, ter možne rešitve. V poročilu so predstavljene ugotovitve in priporočila neodvisne skupine davčnih strokovnjakov iz EU, ki jo je Komisija ustanovila z namenom, da bi ugotovila možne načine odprave glavnih davčnih ovir za čezmejne naložbe v tvegani kapital. Slednji je namreč pomemben vir rasti malih in srednjevelikih podjetij. Olajšanje naložb tveganega kapitala v EU je zato ključnega pomena za trdno gospodarsko rast. Komisija bo sedaj proučila, kako najbolje upoštevati ugotovitve poročila in jih uskladiti z njenim širšim načrtom za odpravo dvojnega obdavčenja v EU.

Komisar za davke, carinsko unijo, revizijski nadzor in boj proti goljufijam Algirdas Šemeta je ob tej priložnosti izjavil: „Tvegani kapital je za številna mala in srednjevelika podjetja življenjsko pomemben. Kot je obenem zapisano v ciljih EU za leto 2020, je izboljšanje poslovnega okolja za mala in srednjevelika podjetja ključnega pomena, če želimo ustvariti močnejše in bolj trajnostno gospodarstvo. Zato moramo vzpostaviti učinkovit evropski trg tveganega kapitala, kar pomeni odpravo vseh še obstoječih davčnih ovir.“

V današnjem poročilu so povzete glavne ugotovitve in sklepi strokovne skupine za odpravo davčnih ovir za čezmejne naložbe tveganega kapitala. Komisija je skupino ustanovila leta 2007 v okviru vrste ukrepov s ciljem olajšati čezmejne naložbe tveganega kapitala v EU v korist malih in srednjevelikih podjetij.

Poročilo navaja dva glavna problema in možne rešitve:

Pri prvem problemu se lahko lokalna prisotnost upravitelja sklada tveganega kapitala v državi članici, v katero se opravi naložba, obravnava kot iz te prisotnosti izhajajoča davčna zavezanost (v smislu „stalne poslovne enote“) sklada ali vlagateljev v tej državi. Če je donos iz naložbe obdavčen tudi v državi oziroma državah, kjer so nastanjeni sklad ali vlagatelji, lahko to privede do dvojnega obdavčenja. Kot predlaga strokovna skupina, naj upravitelj sklada tveganega kapitala ne bi predpostavljal iz te prisotnosti davčne zavezanosti sklada ali vlagateljev v državi članici, kjer je bila opravljena naložba. Tako bi odpravili težave z dvojnim obdavčenjem čezmejnih naložb tveganega kapitala.

Drugi problem je, da lahko različne države članice trenutno zelo različno z davčnega vidika obravnavajo sklade tveganega kapitala. Ena država članica lahko na primer nek sklad obravnava kot preglednega, druga pa kot nepreglednega, kar spet lahko privede do dvojnega obdavčenja. Strokovna skupina je zato predlagala, naj se države članice EU dogovorijo o medsebojnem priznanju davčne razvrstitve skladov tveganega kapitala.

Komisija bo poročilo predložila davčnim organom držav članic kot prispevek k tekočim prizadevanjem za izboljšanje notranjega trga v korist malih in srednjevelikih podjetij. Obenem bo Komisija to temo upoštevala tudi v okviru svojih širših prizadevanj za boj proti dvojnemu obdavčenju (glej IP/10/469).

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/venture-capital/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/risk-capital/venture-capital/


Side Bar