Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/481

Bruxelles, 30 aprilie 2010

Comisia publică un raport referitor la eliminarea obstacolelor fiscale din calea investițiilor transfrontaliere în capital de risc

Comisia Europeană a publicat astăzi un raport care evidențiază problemele legate de dubla impozitare ce survin în cazul investițiilor transfrontaliere de capital de risc și posibilele soluții. Raportul expune constatările și recomandările unui grup independent de experți fiscali ai UE, instituit de Comisie, cu scopul de a examina modalitățile de eliminare a principalelor bariere fiscale din calea investițiilor transfrontaliere în capital de risc. Capitalul de risc este o sursă vitală de creștere pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Pentru a favoriza o bună creștere economică este prin urmare esențială facilitarea investițiilor în capital de risc pe teritoriul UE. Comisia urmează să analizeze acum modalitatea optimă de a da curs constatărilor raportului, în cadrul mai amplu al eforturilor sale de eliminare a dublei impozitări în UE.

Algirdas Šemeta, Comisarul pentru impozitare şi uniune vamală, audit şi antifraudă, a spus: „Capitalul de risc este vital pentru multe IMM-uri. După cum se afirmă și în obiectivele UE pentru 2020, îmbunătățirea mediului de afaceri pentru IMM-uri este esențială dacă se dorește clădirea unei economii mai solide și sustenabile. În consecință, trebuie să creăm o piață eficace a capitalului de risc la nivel european și acest lucru înseamnă să eliminăm toate obstacolele fiscale existente încă la ora actuală.”

Raportul de azi sintetizează principalele constatări și recomandări ale grupului de experți referitoare la eliminarea obstacolelor fiscale din calea investițiilor transfrontaliere în capital de risc. Grupul a fost instituit de Comisie în 2007, în cadrul unei serii de măsuri menite să faciliteze investițiile transfrontaliere în capital de risc pe teritoriul UE în beneficiul IMM-urilor.

Raportul identifică două probleme majore și recomandă soluții posibile:

În primul rând, prezența locală a unui administrator al fondului de capital de risc în statul membru în care se realizează investiția poate fi considerată drept prezență fiscală („sediu permanent”) a fondului sau a investitorilor în statul respectiv. Acest fapt poate conduce la dubla impozitare, dacă profitul aferent investiției este de asemenea impozitat în țara sau țările unde sunt stabiliți fondul sau investitorii. Experții propun ca administratorul fondului de capital de risc să nu fie considerat drept prezență fiscală a fondului sau a investitorilor în statul membru în care se realizează investiția. Aceasta ar reduce problemele legate de dubla impozitare pentru investițiile transfrontaliere în capital de risc.

În cel de-al doilea rând, s-a concluzionat că din punct de vedere fiscal, tratamentul aplicat la ora actuală fondurilor de capital de risc poate să varieze foarte mult de la un stat membru la altul. De exemplu, același fond poate fi considerat transparent într-un stat membru și netransparent în alt stat membru. Acest fapt poate conduce din nou la dubla impozitare. Experții propun, prin urmare, ca statele membre ale UE să se pună de acord asupra unei recunoașteri reciproce a clasificării fiscale a fondurilor de capital de risc.

Raportul va fi prezentat de Comisie autorităților fiscale ale statelor membre, drept contribuție la activitățile aflate în curs de desfășurare și care vizează căutarea de soluții pentru ameliorarea condițiilor de pe piața internă în beneficiul IMM-urilor. Comisia va lua de asemenea în considerare această chestiune în cadrul mai larg al eforturilor de soluționare a problemei dublei impozitări (a se vedea IP/10/469).

Pentru informații suplimentare, a se vedea:

http://ec.europa.eu/venture-capital/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/risk-capital/venture-capital/


Side Bar