Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/481

Briselē, 2010. gada 30. aprīlī

Komisija publicē paziņojumu par nodokļu šķēršļu likvidēšanu riska kapitāla pārrobežu ieguldījumiem

Šodien Eiropas Komisija publicēja ziņojumu, kurā aplūkotas nodokļu divkāršas uzlikšanas problēmas, kuras rodas, kad riska kapitāls tiek ieguldīts pārrobežu darījumos, kā arī iespējamie šādu problēmu risinājumi. Ziņojumā izklāstīti secinājumi un ieteikumi, ar kuriem nākusi klajā neatkarīga ES nodokļu ekspertu grupa, kuru Komisija izveidoja, lai tā apsvērtu risinājumus, kā būtu likvidējami nodokļu šķēršļi pārrobežu ieguldījumiem riska kapitālā. Riska kapitāls ir neaizstājams izaugsmes resursu avots maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). Tāpēc riska kapitāla ieguldījumu atvieglināšana ES ir tik ļoti svarīgs priekšnosacījums veselīgai ekonomikas izaugsmei. Komisija tagad apspriedīs, kādi ir labākie risinājumi, lai praksē atspoguļotu ziņojumā ieskicētos secinājumus atbilstīgi tās plašākajai darba programmai, kuras ietvaros ir paredzēts likvidēt nodokļu divkāršu uzlikšanu ES.

ES komisārs nodokļu, muitas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos Aļģirds Šemeta sacīja: „Riska kapitāls ir daudzu MVU mugurkauls. Uzņēmējdarbības vides uzlabošana MVU ir priekšnosacījums, ja mēs grasāmies izveidot stabilāku un ilgspējīgāku ekonomiku, kas vienlaikus sasaucās arī ar ES mērķiem 2020. gadam. Tāpēc mums ir jāgādā par to, lai Eiropas riska kapitāla efektīvs tirgus kļūtu par mūsu realitāti, kas savukārt nozīmē, ka ir jālikvidē jebkādi nodokļu šķēršļi, ar kuriem joprojām nākas saskarties.”

Šodienas ziņojums ir kopsavilkums galvenajiem slēdzieniem un secinājumiem, kurus sagatavojusi ekspertu grupa jautājumos par nodokļu šķēršļu likvidēšanu riska kapitāla pārrobežu ieguldījumiem. Šo riska grupu Komisija izveidoja 2007. gadā to pasākumu virknes ietvaros, kuru nolūks ir riska kapitāla pārrobežu ieguldījumu atvieglināšana ES, lai radītu labvēlīgākus apstākļus MVU.

Ziņojumā ir uzsvērtas divas galvenās problēmas un ierosināti to iespējamie risinājumi.

Pirmkārt, riska kapitāla fondu pārvaldītāja klātbūtni dalībvalstī, kurā ieguldījums ir veikts, var šajā valstī uzskatīt par fonda vai ieguldītāju klātbūtni, kam piemērojami nodokļi („pastāvīga uzņēmējdarbības vieta”). Šāda situācija eventuāli var izraisīt nodokļu divkāršu uzlikšanu, ja valstī vai valstīs, kur atrodas konkrētie fondi vai ieguldītāji, nodokļus piemēro arī no ieguldījumiem iegūtajai peļņai. Eksperti ierosina, lai dalībvalstī, kur ieguldījums veikts, riska kapitāla fondu pārvaldnieka klātbūtne netiktu uzskatīta par fondu vai ieguldītāju fiskālu klātbūtni, kurai būtu piemērojami nodokļi. Tas, savukārt, ļautu mazināt nodokļu divkāršas uzlikšanas problēmas riska kapitāla pārrobežu ieguldījumos.

Otrkārt, eksperti arī konstatēja, ka fiskālajos nolūkos dažādās dalībvalstīs riska kapitāla fondiem pašlaik var piemērot ļoti dažādus nosacījumus. Piemēram, kapitāla fondu var uzskatīt par pārskatāmu vienā valstī, bet par nepārskatāmu — citā. Arī šāda situācija var radīt pamatu gadījumiem, kad nodokļus uzliek divkārt. Tālab eksperti ierosina, ka ES dalībvalstīm būtu jāvienojas, lai riska kapitāla fondu fiskālā klasifikācija tiktu savstarpēji atzīta.

Komisija ar šo ziņojumu iepazīstinās dalībvalstu nodokļu iestādes, lai tās varētu piedalīties notiekošajā darbā, aplūkojot risinājumus, kā iespējams uzlabot iekšējo tirgu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). Komisija šo jautājumu ņems vērā arī plašākā darba plānā, proti, nolūkā risināt nodokļu divkāršas uzlikšanas problēmu (sk. IP/10/469).

Plašākai informācijai sk.

http://ec.europa.eu/venture-capital/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/risk-capital/venture-capital/


Side Bar