Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/481

Bryssel 30. huhtikuuta 2010

Komissio julkaisee raportin rajatylittävien pääomasijoitusten veroesteiden poistamisesta

Euroopan komissio on tänään julkaissut raportin, jossa käsitellään kaksinkertaiseen verotukseen liittyviä ongelmia ja niiden ratkaisuja tilanteissa, joissa pääomasijoittaminen kohdistuu toiseen maahan. Raportissa esitetään EU:n riippumattomien veroasiantuntijoiden ryhmän tekemät havainnot ja suositukset. Komissio perusti ryhmän tarkastelemaan, kuinka voitaisiin poistaa suurimmat veroesteet rajojen yli tapahtuvilta pääomasijoituksilta. Pääomasijoitukset ovat keskeinen pienten ja keskisuurten yritysten (pk‑yritysten) kasvua tukeva tekijä. Siksi pääomasijoitusten helpottaminen EU:n alueella on olennaista talouden vahvan kasvun varmistamiseksi. Komissio aikoo nyt tarkastella, millaisia jatkotoimia sen kannattaa toteuttaa raportin pohjalta osana sen laajempaa toimintaohjelmaa kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi EU:n alueelta.

”Pääomasijoitukset ovat elintärkeitä monille pk-yrityksille”, totesi verotuksen ja tulliliiton, tarkastustoiminnan ja petostentorjunnan komissaari Algirdas Šemeta ja lisäsi, että "EU:n vuotta 2020 koskevien tavoitteiden mukaisesti pk-yritysten liiketoimintaympäristön parantaminen on olennaisen tärkeää, jos EU haluaa vahvistaa talouttaan ja tehdä siitä entistä kestävämmän." Šemeta toteaakin, että on luotava toimivat eurooppalaiset pääomasijoitusmarkkinat, mikä tarkoittaa vielä jäljellä olevien veroesteiden poistamista.

Tänään julkaistuun raporttiin on koottu yhteen rajatylittävien pääomasijoitusten veroesteiden poistamista käsittelevän asiantuntijaryhmän keskeiset havainnot ja päätelmät. Komissio perusti ryhmän vuonna 2007 yhtenä pk-yrityksiä hyödyttävistä toimenpiteistä, joilla pyritään helpottamaan rajojen yli tapahtuvia pääomasijoituksia.

Raportissa tuodaan esille kaksi keskeistä ongelmaa, ja niille esitetään ratkaisuehdotuksia:

Ensiksikin pääomasijoituksen kohdemaana olevaan jäsenvaltioon sijoittautuneen pääomarahaston hoitajan kotipaikkaa saatetaan kohdella rahaston tai sijoittajien verotuksellisena kotipaikkana (kiinteänä toimipaikkana) kyseisessä valtiossa. Tämä saattaa johtaa kaksinkertaiseen verotukseen, jos sijoituksille maksetusta tuotosta kannetaan vero rahaston tai sijoittajien sijaintimaassa tai ‑maissa. Asiantuntijat ehdottavat, että pääomasijoitusrahaston hoitajan ei saisi katsoa muodostavan rahaston tai sijoittajien verotuksellista kotipaikkaa jäsenvaltiossa, johon sijoitus tehdään. Tämä vähentäisi rajojen yli tapahtuviin pääomasijoituksiin liittyviä kaksinkertaisen verotuksen ongelmia.

Toiseksi ryhmä totesi, että pääomasijoitusrahastojen verokohtelu saattaa vaihdella nykyään hyvin paljon eri jäsenvaltioissa. Rahastoa voidaan esimerkiksi kohdella läpinäkyvänä rahastona yhdessä valtiossa mutta läpinäkymättömänä toisessa. Tämä saattaa johtaa kaksinkertaiseen verotukseen. Tämän vuoksi asiantuntijat suosittelevat, että EU:n jäsenvaltioiden olisi sovittava pääomasijoitusrahastojen veroluokittelun keskinäisestä tunnustamisesta.

Komissio esittelee raportin jäsenvaltioiden veroviranomaisille, jotta ne voivat antaa oman panoksensa käynnissä olevaan tarkasteluun, jolla pyritään löytämään keinoja sisämarkkinoiden parantamiseksi pk-yritysten kannalta. Komissio myös ottaa nämä seikat huomioon toteuttaessaan laajempaa toimintaohjelmaansa kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi (ks. IP/10/469).

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/venture-capital/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/risk-capital/venture-capital/


Side Bar