Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/481

Bruxelles, den 30. april 2010

Kommissionen offentliggør en rapport om fjernelse af skattehindringer for investeringer i venturekapital på tværs af grænserne

I dag offentliggjorde Europa-Kommissionen en rapport, som beskriver problemerne vedrørende dobbeltbeskatning, når der investeres i venturekapital på tværs af grænserne, samt mulige løsninger på problemerne. Rapporten indeholder resultater og anbefalinger fra en uafhængig gruppe af eksperter i EU-skatteforhold, som blev oprettet af Kommissionen for at finde ud af, hvordan man kan fjerne de væsentligste skattehindringer for investeringer i venturekapital på tværs af grænserne. Venturekapital er en absolut nødvendig kilde til vækst for små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Derfor er det afgørende for en god økonomisk vækst at fremme investeringer i venturekapital i EU. Kommissionen vil nu overveje, hvordan der bedst kan følges op på rapportens resultater inden for rammerne af den bredere dagsorden om at fjerne dobbeltbeskatning i EU.

Algirdas Šemeta, kommissær med ansvar for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig, siger: "Venturekapital udgør livsnerven for mange SMV'er. Og som det blev fastslået i EU's 2020-mål, er en forbedring af erhvervsklimaet for SMV'er afgørende, hvis vi skal opbygge en stærkere, holdbar økonomi. Derfor må vi skabe et effektivt europæisk venturekapitalmarked, hvilket indebærer, at alle de skattehindringer, der stadig står i vejen, skal fjernes".

Dagens rapport sammenfatter ekspertgruppens hovedresultater og konklusioner om at fjerne skattehindringer for investeringer i venturekapital på tværs af grænserne. Kommissionen oprettede gruppen i 2007 som én ud af en række foranstaltninger med målet at lette investeringer i venturekapital på tværs af grænserne i EU til fordel for SMV'er.

Rapporten identificerer to hovedproblemer, og den anbefaler mulige løsninger:

For det første kan det forhold, at en bestyrer af en venturekapitalfond er lokalt til stede i en medlemsstat, i hvilken der foretages en investering, indebære, at fonden eller investorerne anses for at være skattemæssigt til stede i medlemsstaten ("fast driftssted"). Dette kan medføre dobbeltbeskatning, hvis afkastet af investeringen også beskattes i det land eller de lande, hvor fonden eller investorerne er etableret. Eksperterne foreslår, at tilstedeværelsen af en bestyrer af en venturekapitalfond ikke bør medføre, at fonden eller investorerne anses for at være skattemæssigt til stede i den medlemsstat, hvor investeringerne foretages. Dette vil begrænse problemerne med dobbeltbeskatning af investeringer i venturekapital på tværs af grænserne.

For det andet blev det konkluderet, at venturekapital på nuværende tidspunkt behandles meget forskelligt i skattemæssig henseende i de forskellige medlemsstater. En fond kan f.eks. anses for gennemsigtig i en medlemsstat, og ikke-gennemsigtig i en anden. Dette kan igen lede til dobbeltbeskatning. Eksperterne foreslår derfor, at EU-medlemsstaterne bør blive enige om en gensidig anerkendelse af venturekapitalfondenes skattemæssige klassificering.

Kommissionen vil fremlægge rapporten for medlemsstaternes skattemyndigheder, så de kan bidrage til det igangværende arbejde med at undersøge, hvordan det indre marked for SMV'er kan forbedres. Kommissionen vil også tage dette emne op til overvejelse i den mere generelle indsats for at løse problemerne med dobbeltbeskatning (jf. IP/10/469).

Læs mere på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/venture-capital/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/risk-capital/venture-capital/


Side Bar