Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/478

Bruselj, 29. april 2010

Radioaktivni odpadki: Velika večina državljanov podpira zakonodajno ureditev na evropski ravni

Evropska komisija je danes objavila raziskavo Eurobarometra, ki je pokazala, da se veliki večini Evropejcev zdi koristno, da bi bilo ravnanje z radioaktivnimi odpadki urejeno z evropsko zakonodajo. Glede tveganja za varnost v zvezi z radioaktivnimi odpadki so zaskrbljeni tako v državah, v katerih imajo jedrske elektrarne, kot v tistih, kjer jih nimajo.

Komisar za energetiko Günther Oettinger je povedal: „Pomisleki ljudi so po vsej Evropi enaki, ne glede na to, ali pri njih imajo jedrske elektrarne ali ne. Te pomisleke je treba jemati resno in zaradi naših ljudi in našega okolja zagotoviti varno odlaganje radioaktivnih odpadkov.“

Ravnanje z radioaktivnimi odpadki

Po posebni raziskavi Eurobarometra z naslovom „Evropejci in jedrska varnost“ skupno 82 % evropskih državljanov meni, da je treba ravnanje z radioaktivnimi odpadki urediti na ravni EU. To prepričanje je po vsej Evropski uniji izredno skladno. Skoraj soglasno je na Cipru (93 %), Madžarskem (90 %), Nizozemskem (90 %) in v Sloveniji (90 %). Na drugi strani pa se tudi v državah, kjer to mnenje deli najmanj ljudi, s tem še vedno strinja velika večina (Avstrija 59 %, Združeno kraljestvo 60 %, Malta 62 %).

Varnost jedrskih elektrarn

Čeprav državljane skrbita tudi napačna uporaba radioaktivnih materialov in terorizem, je velika večina – 59 % – prepričana, da je z jedrskimi elektrarnami mogoče varno upravljati. To povprečje EU je v primerjavi z letom 2006 ostalo nespremenjeno, rezultati po državah pa kažejo nekatere občutne spremembe. V 14 državah se z navedenim strinja več ljudi kot leta 2006. Najbolj opazen porast je na Irskem (+11), Poljskem in v Luksemburgu (+9) ter na Malti, v Estoniji in Italiji (+6). Manj ljudi kot leta 2006 pa se z navedenim strinja v Bolgariji (–9 %), Nemčiji (–7 %) ter Franciji in Romuniji (–5 %).

Ozadje:

O uporabi jedrske energije odločajo države članice. Trenutno ima jedrske elektrarne 15 od 27 članic EU, za odlagališča za končno skladiščenje radioaktivnih odpadkov najnevarnejše kategorije pa je le nekoliko projektov. Evropska komisija bo evropsko zakonodajo o ravnanju z radioaktivnimi odpadki predlagala v drugi polovici leta 2010, trenutno pa o tovrstnih zakonodajnih predlogih vodi javno posvetovanje. Komisija sicer v celoti spoštuje, da mešanica energetskih virov spada v nacionalno pristojnost, ustvarja pa najnaprednejši pravni okvir EU za jedrsko varnost, varovanje in ravnanje z radioaktivnimi odpadki. Pristojnost Skupnosti za oblikovanje osnovnih varnostnih standardov na ravni EU je izrecno urejena v pogodbi Euratom.

Celotno poročilo bo na voljo na

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/safety_en.htm

Javno posvetovanje:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/2010_05_31_fuel_waste_en.htm.

IP/09/1039 (25. 6. 2009) EU uvaja skupen zavezujoči okvir za jedrsko varnost

Direktiva Sveta 2006/117/Euratom z dne 20. novembra 2006 o nadzorovanju in kontroli pošiljk radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva

Spletna stran GD za energetiko: Upravljanje z jedrsko energijo in jedrskimi odpadki

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/index_en.htm


Side Bar