Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/478

Brussel, 29 april 2010

Radioactieve afvalstoffen: Een overgroot deel van de burgers is voorstander van Europese wetgeving

Vandaag heeft de Commissie een Eurobarometer-onderzoek gepubliceerd dat aantoont dat de Europeanen met overweldigende meerderheid het nut inzien van een Europese wetgeving inzake het beheer van radioactieve afvalstoffen. De bezorgdheid voor de veiligheids­risico's in verband met radioactief afval is reëel, zowel in landen met kerncentrales als in landen zonder kernenergie.

Günther Oettinger, het met het energiebeleid belaste Commissielid, verklaarde: "Mensen in heel Europa delen dezelfde bezorgdheid, of ze nu kerncentrales in hun land hebben of niet. Wij moeten die bezorgdheid ernstig nemen en erover waken dat radioactieve afvalstoffen op een veilige manier worden verwijderd en geborgen, voor onze bevolking en voor ons milieu."

Beheer van radioactieve afvalstoffen

Overeenkomstig het speciale Eurobarometer-onderzoek "Europeanen en nucleaire veiligheid" is een meerderheid van 82% van de Europese burgers van oordeel dat het beheer van nucleair afval op EU-niveau moet worden gereguleerd. Deze overtuiging wordt op consistente wijze gedeeld door de bevolking in het geheel van de Europese Unie. De instemming is bijna unaniem in Cyprus (93%), Hongarije (90%), Nederland (90%) en Slovenië (90%). Maar ook aan de andere kant van het spectrum – in die landen waar het minste mensen dit standpunt delen – blijft er een duidelijke meerderheid bestaan (Oostenrijk 59%, het VK 60% en Malta 62%).

Veiligheid van kerncentrales

Hoewel de burgers zich bezorgd tonen over het oneigenlijk gebruik van nucleair materiaal en over het terrorisme, gelooft een grote meerderheid van 59% dat kerncentrales op een veilige manier kunnen worden geëxploiteerd. Als wordt vergeleken met het onderzoek van 2006 is dit EU-gemiddelde stabiel gebleven. In de nationale resultaten vallen echter wel belangrijke wijzigingen op: in 14 landen gaan meer mensen akkoord met de stelling. Dat is het duidelijkst in Ierland (+11), in Polen en Luxemburg (+ 9) en in Malta, Estland en Italië (+6). Daarentegen ging het geloof in de stelling erop achteruit in Bulgarije (-9), Duitsland (-7), Frakrijk en Roemenië (-5).

Achtergrond:

Het is aan de lidstaten om te besluiten of zij al dan niet van kernenergie gebruik maken. Momenteel beschikken 15 van de 27 lidstaten van de EU over kerncentrales, maar er zijn nog slechts enkele projecten voor definitieve bergingsplaatsen voor de categorie van de gevaarlijkste radioactieve afvalstoffen. In de tweede helft van 2010 zal de Europese Commissie Europese wetgeving over het beheer van radioactieve afvalstoffen voorstellen en momenteel voert zij een openbare raadpleging uit over een dergelijk wetgevingsvoorstel. Hoewel de EU-Commissie zich er ten volle van bewust is dat de keuze van de energiemix een nationale bevoegdheid is, werkt zij momenteel aan de opstelling van een zeer geavanceerd wetgevingskader inzake nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en het beheer van radioactieve afvalstoffen. Deze communautaire bevoegdheid om basisveiligheidsnormen vast te stellen op EU-niveau is uitdrukkelijk neergelegd in het Euratom-Verdrag.

Het volledige verslag is beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/safety_en.htm

Openbare raadpleging:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/2010_05_31_fuel_waste_en.htm.

IP/09/1039 (25.6.2009) "The EU establishes a common binding framework on nuclear safety "

Richtlijn 2006/117/Euratom van de Raad van 20 november 2006 betreffende toezicht en controle op overbrenging van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstof

Website DG ENERGIE: Kernenergie en beheer van radioactieve afvalstoffen

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/index_en.htm


Side Bar