Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/478

Briselē, 2010. gada 29. aprīlī

Radioaktīvie atkritumi: lielais vairākums iedzīvotāju atbalsta Eiropas Savienības tiesību aktu pieņemšanu

Eiropas Komisija šodien publicēja Eurobarometra aptaujas rezultātus, kas liecina, ka pārliecinoši lielākais vairākums eiropiešu uzskata: Eiropas tiesību akti par radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu būtu lietderīgi. Bažas par drošības risku, kas saistīts ar radioaktīvajiem atkritumiem, tiek paustas gan valstīs, kurās ir atomelektrostacijas, gan tajās, kurās kodolenerģiju neražo.

Eiropas enerģētikas komisārs Ginters Etingers sacīja: “Cilvēki visā Eiropā pauž vienādas bažas neatkarīgi no tā, vai viņu valstī ir atomelektrostacijas vai nav. Mums jāuztver šīs bažas nopietni un jāpārliecinās, ka radioaktīvie atkritumi tiek apglabāti cilvēkiem un videi drošā veidā.”

Radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana

Saskaņā ar īpašo Eurobarometra aptauju “Eiropieši un kodoldrošība” pārliecinošs vairākums jeb 82 % Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana būtu jāregulē ES līmenī. Šāds uzskats nepārprotami valda visā Eiropas Savienībā. Tam gandrīz vienprātīgi piekrīt iedzīvotāji Kiprā (93 %), Ungārijā (90 %), Nīderlandē (90 %) un Slovēnijā (90 %). Arī spektra otrā galā – tajās valstīs, kur tam piekrīt vismazākais cilvēku skaits, – piekritēji tomēr nepārprotami ir vairākumā (Austrijā 59 %, Apvienotajā Karalistē 60 %, Maltā 62 %).

Atomelektrostaciju drošums

Lai gan iedzīvotāju bažas izraisa arī kodolmateriālu nepareiza izmantošana un terorisms, liels vairākums jeb 59 % uzskata, ka atomelektrostacijas var izmantot drošā veidā. Šis ES vidējais rādītājs ir saglabājies stabils, salīdzinot ar 2006. gada apsekojumu. Valstu rezultātos vērojamas dažas būtiskas izmaiņas: 14 valstīs šā apgalvojuma piekritēju īpatsvars ir audzis, kas visspilgtāk izpaužas Īrijā (+11), Polijā un Luksemburgā (+9), kā arī Maltā, Igaunijā un Itālijā (+6). Piekritēju īpatsvars samazinājies Bulgārijā (-9), Vācijā (-7), Francijā un Rumānijā (-5).

Priekšvēsture :

Lēmums par kodolenerģijas izmantošanu vai neizmantošanu jāpieņem pašām dalībvalstīm. Pašlaik 15 no 27 ES dalībvalstīm ir atomelektrostacijas, bet ir tikai daži galīgo glabātavu projekti visbīstamākajai radioaktīvo atkritumu kategorijai. Eiropas Komisija 2010. gada otrajā pusē ierosinās ES tiesību aktus par radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu un šobrīd notiek sabiedriskā apspriešana par šādu tiesību aktu priekšlikumu. Lai gan Eiropas Komisija pilnībā ievēro principu, ka enerģijas avotu struktūra ir valstu kompetencē, ES ir iesaistījusies kodoldrošības, kodolaizsardzības un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas visprogresīvākā tiesiskā regulējuma izstrādē. Šo Kopienas kompetenci – noteikt pamatdrošības standartus ES līmenī – skaidri regulē Euratom līgums.

Pilns ziņojuma teksts būs pieejams:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/safety_en.htm

Sabiedriskā apspriešana

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/2010_05_31_fuel_waste_en.htm.

IP/09/1039 (25/06/2009) ES izveido kopīgu saistošu kodoldrošības sistēmu

Padomes 2006. gada 20. novembra Direktīva 2006/117/Euratom par radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas pārvadājumu uzraudzību un kontroli

Enerģētikas ĢD tīmekļa vietne: Kodolenerģija un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/index_en.htm


Side Bar