Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/472

Bruxelles, 29 aprilie 2010

Comisia impulsionează cercetarea și inovarea prin simplificarea depunerii cererilor și a administrării granturilor UE

Comisia Europeană a prezentat un plan de simplificare a procedurilor de participare la proiectele de cercetare finanțate de UE. Obiectivul general al acestuia este ca participarea să devină transparentă și atractivă pentru cei mai buni cercetători și pentru societățile inovatoare din Europa și din afara acesteia. Este crucial pentru Strategia UE Europa 2020 ca sectorul european al cercetării să-și valorifice pe deplin potențialul, având în vedere necesitatea de a consolida redresarea economică și de a dezvolta noi surse de creștere și de locuri de muncă care să le înlocuiască pe cele pierdute în timpul crizei. În completarea propunerilor de simplificare, Comisia a numit, de asemenea, un grup de experți independenți care să evalueze toate aspectele celui de-al șaptelea program cadru actual.

Máire Geoghegan-Quinn, Comisarul pentru cercetare, inovare și știință, a declarat: „Obiectivul propunerii noastre este de a reduce la minimum sarcinile administrative din cadrul programelor de cercetare europene. Este necesar ca cei mai buni cercetători și cele mai inovatoare societăți să participe la acestea și trebuie să le permitem să se concentreze asupra rezultatelor, nu a birocrației, sprijinind astfel economia europeană și calitatea vieții în Europa. Trebuie, în special, să încurajăm participarea mai multor IMM. Am convingerea că acest lucru se poate realiza fără a periclita controlul financiar. Solicităm sprijinul celorlalte instituții UE pentru realizarea acestor obiective.”

Janusz Lewandowski, comisarul pentru buget, a adăugat: „Revizuirea regulamentului financiar pe care Comisia o va prezenta luna viitoare va sprijini ideile de simplificare a finanțării cercetării prin propuneri legislative concrete, care se vor dovedi utile și în alte domenii de politică. Avem nevoie de norme mai simple pentru a încuraja participarea beneficiarilor potențiali ai fondurilor UE, precum întreprinderile mici și mijlocii și ONG-urile. Prin această simplificare, bugetul UE va servi mai bine cetățenilor și întreprinderilor.”

Prima parte a strategiei Comisiei va face posibile îmbunătățiri ale cadrului legislativ și de reglementare existent, unele dintre acestea fiind deja în curs. Aceasta include, de exemplu, sisteme informatice mai performante, o aplicare mai coerentă a normelor, în special a celor de audit, și îmbunătățirea structurii și conținutului „cererilor de propuneri de proiecte” la care organizațiile de cercetare răspund pentru a solicita finanțări.

A doua parte include modificarea normelor financiare existente pentru a permite o simplificare mai radicală, menținând totodată un control eficace, de exemplu prin lărgirea utilizării „metodei cheltuielilor medii” care să evite necesitatea contabilizării separate și minuțioase, în cadrul proiectelor, a fiecărei cheltuieli în parte. Comisia își propune, de asemenea, să autorizeze proiectele să folosească în cazul finanțării UE aceleași metode contabile pe care trebuie să le utilizeze și în cazul finanțării naționale a cercetării. Aceste propuneri necesită o decizie a Parlamentului European și a Consiliului.

Implementarea celui de-al treilea tip de modificări preconizate va fi luată în considerație pentru viitoarele programe cadru de cercetare. Printre opțiunile prezentate se află și o evoluție către „plata în funcție de rezultate”, care ar însemna ca beneficiarilor să li se plătească sume globale pentru desfășurarea unor activități științifice specifice, aceștia urmând să demonstreze că le-au efectuat în mod eficace și eficient, mai degrabă decât să raporteze cheltuielile individuale.

Între timp, Comisia a lansat evaluarea intermediară a actualului program (PC7). Un grup de experți independenți, prezidat de Dl Rolf Annerberg, a fost numit pentru a efectua această evaluare si urmează să-și prezinte concluziile în această toamnă.

Dl Annerberg este directorul general al Consiliului suedez de cercetare în domeniul mediului, al științelor agricole și al amenajării teritoriului (Formas). Mandatul grupului acoperă o gamă largă de aspecte referitoare la planificarea, implementarea și impactul activităților programului cadru.

Context

PC7 s-a dovedit foarte atractiv pentru comunitatea de cercetare: din 2007 s-au primit mai mult de 33 000 de propuneri și au fost finanțate aproape 7 000 de proiecte, la care participă aproape toate universitățile europene.

Au fost luate mai multe măsuri concrete de simplificare a procedurilor, atât în timpul stabilirii PC7 cât și pe parcursul acestuia.

De exemplu, PC7 a introdus un nou Fond de garantare și o facilitate de înregistrare unică, ce permite organizațiilor care depun cereri de finanțare pentru mai multe proiecte în ani diferiți să se înregistreze o singură dată. În prezent, opt participanți la PC7 din zece sunt scutiți de la verificările ex-ante privind capacitatea financiară, iar trei participanți din patru nu mai trebuie să furnizeze certificatele privind declarațiile financiare necesare pentru cererile periodice de decont.

În 2007 Comisia a înființat două noi agenții executive: Agenția executivă pentru cercetare (REA) și Agenția executivă a Consiliului European pentru Cercetare (AE-CEC). Consiliul European pentru Cercetare este o componentă pilot a PC7 și acordă granturi pentru proiectele conduse de cercetători aflați la începutul carierei sau cu experiență, fără a solicita o colaborare internațională în cadrul acestor proiecte.

Textul integral al comunicării este disponibil la adresa:

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=documents

Pentru mai multe detalii privind comunicarea de azi, măsurile luate în trecut și evaluarea PC7, a se vedea MEMO/10/156


Side Bar