Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/46

Bruselj, 25. januarja 2010

Nova študija „Javne dobrine iz kmetijstva v Evropski uniji“

Skupna kmetijska politika (SKP) ima ključno vlogo pri podpiranju kmetov, ki zagotavljajo okoljsko blago in storitve, pod pogojem, da so njeni ukrepi pravilno u smerjeni in se pravilno uporabljajo. To je glavno sporočilo poročila, ki ga je za Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja danes objavil Inštitut za evropsko okoljsko politiko. Poročilo je prvi poskus opredelitve celotnega obsega okoljskih javnih dobrin, ki jih kmetje zagotavljajo po Evropi, in navaja razloge, zakaj naj se njihovo zagotavljanje plačuje iz javne blagajne. Študija prikazuje velik izbor različnih okoljskih in družbenih javnih dobrin, ki jih zagotavljajo evropski kmetje, kot so dragocene kulturne krajine 1 , ptice kmetijske krajine, na primer svetovno ogrožena velika droplja in kraljevi orel 2 , ter travniki po Evropi, na katerih živijo najrazličnejše vrste. Poleg tega kmetje upravljajo zemljišča za skladiščenje ogljika ter pomagajo ohranjati visoko kakovost vode in tal. Rezultati študije prihajajo v času, ko postaja razprava o prihodnosti SKP vse intenzivnejša ter ko poteka razprava o ciljih in prednostnih nalogah SKP za obdobje po letu 2013. Študija ugotavlja, da bo dobro usmerjena politika z jasnimi cilji in zadostnimi proračunskimi sredstvi bistvena za zagotavljanje javnih dobrin v skladu s pričakovanji družbe.

Študija kaže, da evropska javnost zelo ceni te javne dobrine, vendar dokazi kažejo, da se ne zagotavljajo v zadostnem obsegu. Glede na študijo ima SKP na voljo vrsto ukrepov, ki pomagajo kmetom zagotavljati javne dobrine. Kombinacija neposrednih plačil in navzkrižne skladnosti prispeva k temu, da se na velikem delu kmetijskih površin v EU zagotavlja osnovni obseg javnih dobrin. Ukrepi za razvoj podeželja, na primer kmetijskookoljski ukrepi, nudijo kmetom ciljno usmerjene spodbude, da zagotavljajo širok izbor javnih dobrin.

Poročilo ugotavlja, da je ponudba teh javnih dobrin pogosto premajhna. Premajhna oskrba z javnimi dobrinami pa se bo v prihodnosti zaradi gibanj cen blaga, tehnoloških gonil in vplivov podnebnih sprememb še okrepila, kar pomeni, da bo v prihodnosti potrebno še večje javno posredovanje.

Poročilo lahko prenesete s spletne strani:

http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/public-goods/index_en.htm .

1 :

Kot na primer edinstvena angleška hribovita in barjanska pokrajina, pašniška pokrajina v južni Transilvaniji (Romunija), terasasta pokrajina s tradicionalnim pridelovanjem oljk in drugimi stalnimi nasadi v Italiji in Španiji, visokogorske planine v Avstriji, južni Franciji in severni Italiji, pašna močvirja v Mecklenburgu (Nemčija) in obsežna riževa polja ob delti Ebre na severovzhodu Španije.

2 :

Velika droplja ( Otis tarda ) in kraljevi orel ( Aquila heliaca ).


Side Bar