Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/46

Briuselis, 2010 m. sausio 25 d.

Naujas tyrimas „Europos Sąjungos žemės ūkio sektoriaus teikiamos viešosios gėrybės“

Bendroji žemės ūkio politika yra labai svarbi siekiant padėti ūkininkams teikti aplinkos gėrybes ir paslaugas, su sąlyga, kad nustatoma tinkama politika. Tai pagrindinė išvada, pateikta Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniam direktoratui parengtoje ir šiandien paskelbtoje Europos aplinkos politikos instituto ataskaitoje. Ataskaitoje pirmą kartą mėginama nustatyti visas aplinkos viešąsias gėrybes, kurias teikia visos Europos ūkininkai, ir pateikiami argumentai, kodėl už jų teikimą turėtų būti skiriamos viešojo sektoriaus lėšos. Tyrime aprašytos įvairios Europos ūkininkų teikiamos aplinkos ir socialinės viešosios gerybės, įskaitant vertingus kultūrinius kraštovaizdžius 1 ; naminius paukščius, tokius kaip didysis einis ir karališkasis erelis, kuriems gresia išnykimas 2 ; ir visoje Europoje esančias pievas, kuriose gausu įvairių rūšių augalų ir gyvūnų. Be to, ūkininkai tvarko žemę, paruošdami ją anglies dioksido kaupimo reikmėms, ir padeda užtikrinti, kad vandens ir dirvos kokybė išliktų aukšta. Šio tyrimo rezultatai skelbiami svarbiu metu – vis aktyviau diskutuojama dėl BŽŪP ateities ir aptariami laikotarpio po 2013 m. BŽŪP tikslai ir prioritetai. Tyrime daroma išvada, kad, norint užtikrinti viešųjų gėrybių teikimą ir taip tenkinti visuomenės lūkesčius, labai svarbu nustatyti kryptingą politiką, apibrėžti aiškius tikslus ir skirti pakankamai išteklių.

Kaip paaiškėjo iš tyrimo, Europos visuomenė labai vertina šias viešąsias gėrybes, tačiau akivaizdu, kad jų teikiama nepakankamai. Nustatyta, kad BŽŪP esama įvairių priemonių, kuriomis ūkininkams padedama teikti viešąsias gėrybes. Derinant tiesiogines išmokas ir kompleksinę paramą užtikrinama, kad pakankamai viešųjų gėrybių būtų teikiama didelėje dalyje ES dirbamos žemės. Tokios kaimo plėtros priemonės kaip agrarinės aplinkosaugos priemonė skatina ūkininkus tikslingiau teikti įvairias viešąsias gėrybes.

Ataskaitoje daroma išvada, kad daugelio iš šių viešųjų gėrybių yra teikiama nepakankamai. Tikėtina, kad nepakankamo viešųjų gėrybių teikimo problema dar paaštrės dėl tokių grėsmių kaip pagrindinių produktų kainų pokyčiai, technologinės naujovės ir klimato kaitos poveikis – dėl visų šių priežasčių ateityje greičiausiai reikės didinti viešojo sektoriaus vaidmenį.

Ataskaita skelbiama:

http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/public-goods/index_en.htm

1 :

Įskaitant, pavyzdžiui, nepakartojamus Anglijos kalvų ir durpynų kraštovaizdžius, pietų Transilvanijos (Rumunija) kaimo kraštovaizdžius, Italijos ir Ispanijos terasinius kraštovaizdžius, kuriuose tradiciškai auginamos alyvuogės ir kitos daugiametės kultūros, Austrijos, pietų Prancūzijos ir šiaurės Italijos aukštikalnių ganyklas, Meklenburgo (Vokietija) drėgnąsias pievas ir plačius Ebro deltos (šiaurės rytų Ispanija) ryžių laukus.

2 :

Didysis einis ( Otis tarda ) ir karališkasis erelis ( Aquila heliaca ).


Side Bar