Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 46

Brüsszel, 2010. január 25.

Tanulmány az Európai Unió mezőgazdasága által előállított közjavakról

Ha a szakpolitikai eszközök megfelelően célzottak, a Közös Agrárpolitika érdemben hozzá tud járulni a környezetvédelmi javak és szolgáltatások előáll ítására irányuló gazdálkodói tevékenységhez. Erre a következtetésre jutott az Európai Környezetpolitikai Intézetnek (IEEP) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság számára készített, ma közzétett jelentése. Ez egyben az első kísérlet arra, hogy meghatározzuk az európai gazdálkodók által előállított környezeti közjavak teljes körét, és érvekkel támasszuk alá e gazdálkodói tevékenység közfinanszírozásának. A tanulmány az európai gazdák által nyújtott számos különféle környezeti és társadalmi közjavat nevezett meg, köztük értékhordozó kulturális tájegységeket 1 , szántóföldi madárfajokat, mint a világszerte veszélyeztetett túzokot és parlagi sast 2 ; valamint az Európa-szerte előforduló, nagy fajgazdagságot mutató réteket. Ezen túlmenően a gazdák művelik a szén-dioxid tárolásához szükséges földterületeket, és hozzájárulnak a víz és a talaj minőségének fenntartásához. A tanulmány eredményeinek közzététele egybeesik a KAP jövőjével kapcsolatos vita erősödésével és a KAP 2013 utáni időszakra vonatkozó célkitűzéseinek és prioritásainak meghatározásával. A tanulmány arra a következtetésre jut, hogy a megfelelően célzott, egyértelmű célkitűzésekkel és elégséges költségvetési erőforrással rendelkező szakpolitika alapvető fontosságú a közjavaknak a társadalom elvárásaival összhangban történő előállításához.

A tanulmány szerint az európai közvélemény nagy értéket tulajdonít ezeknek a közjavaknak, azonban a rendelkezésre álló adatok alapján azok előállításának mértéke nem kielégítő. Megállapította továbbá, hogy a KAP számos, a gazdálkodókat a közjavak előállításában támogató intézkedést foglal magában. A közvetlen kifizetések és a kölcsönös megfeleltetés támogatja a közjavak alapszintű előállítását az EU mezőgazdasági területének nagy részén. A vidékfejlesztési intézkedések, mint például az agrár-környezetvédelmi intézkedés arra ösztönzi a gazdálkodókat, hogy célzottabban állítsák elő a közjavak széles körét.

A jelentés azzal a megállapítással zárult, hogy az említett közjavak közül többnek az esetében kínálati hiány áll fenn. A közjavak terén mutatkozó kínálati hiány az előttünk álló kihívások, mint például a nyersanyagárak növekedése, a technológiai ösztönzők és az éghajlatváltozás következtében később tovább súlyosbodhat, ami a állami intervenciók iránti jövőbeni igény növekedését vetíti előre.

A jelentés a következő címen tölthető le:

http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/public-goods/index_en.htm

1 :

Ide tartoznak többek között az angliai hegyek és tőzeglápok, a romániai dél-erdélyi legelők, az olajbogyó és állandó növénykultúrák termesztésére szolgáló teraszos művelésű tájak Olaszországban és Spanyolországban, az ausztriai, dél-franciaországi és észak-olaszországi magashegyi legelők, a németországi Mecklenburg mocsári legelői, valamint a spanyolországi Ebro folyó deltavidékének kiterjedt rizsföldjei.

2 :

Túzok ( Otis tarda ) és parlagi sas ( Aquila heliaca ).


Side Bar