Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/46

Bryssel 25. tammikuuta 2010

Tuore selvitys maatalouden tuottamista julkishyödykkeistä Euroopan unionissa

Yhteisellä maatalouspolitiikalla (YMP) voidaan merkittävästi auttaa viljelijöitä tuottamaan ympäristöhyödykkeitä ja -palveluja, edellyttäen että toimintapolitiikka kohdistetaan oikein. Tämä on keskeinen päätelmä tänään julkaistussa raportissa, jonka maatalouden pääosasto teetätti Euroopan ympäristöpoliittisella instituutilla. Raportti on ensimmäinen yritys kartoittaa viljelijöiden Euroopassa tuottamien julkisten ympäristöhyödykkeiden koko kirjo. Siinä esitetään myös perustelut tällaisten hyödykkeiden rahoittamiselle julkisista varoista. Raportissa yksilöidään ne lukuisat ympäristöllisesti ja yhteiskunnallisesti tärkeät julkishyödykkeet, joita eurooppalaiset viljelijät tuottavat. Niitä ovat muun muassa arvokkaat maisemat 1 , peltolinnut, kuten koko maailmassa uhanalaiset isotrappi ja keisarikotka 2 , sekä lajistoltaan runsaat niityt eri puolilla Eurooppaa. Lisäksi viljelivät hoitavat maata, johon hiili voi varastoitua, ja auttavat vesivarojen ja maaperän laadun säilyttämisessä. Raportin tulokset julkaistiin ajankohtana, jona keskustelu YMP:n tulevaisuudesta tiivistyy ja pohdinnan alla ovat YMP:n tavoitteet ja prioriteetit vuoden 2013 jälkeen. Raportissa todetaan, että yhteiskunnan haluamien julkishyödykkeiden varmistamiseksi tarvitaan hyvin kohdennettu politiikka, jonka tavoitteet ovat selkeät ja jolle annetaan riittävästi budjettirahoitusta.

Tutkimus osoittaa, että eurooppalaiset arvostavat suuresti julkishyödykkeitä mutta että niitä ei kuitenkaan tuoteta riittävästi. Siinä todetaan, että YMP:aan sisältyy monia toimenpiteitä, joilla viljelijöitä voidaan auttaa tuottamaan julkishyödykkeitä. Kun suorat tuet yhdistetään täydentävien ehtojen järjestelmään, tuloksena on perusmäärä julkishyödykkeitä suuressa osassa EU:n viljelyalaa. Maaseudun kehittämistoimenpiteet, kuten maatalouden ympäristötoimenpide, tarjoavat viljelijöille kannustimia tuottaa monenlaisia julkishyödykkeitä kohdistetummin.

Raportin mukaan monia julkishyödykkeitä ei tuoteta tarpeeksi. Niiden tuotanto saattaa tulevaisuudessa jopa entisestään vähentyä, kun vastassa ovat perushyödykkeiden hintakehitys, teknologian kehitys ja ilmastonmuutos. Näin ollen vastaisuudessa tarvittaneen enemmän julkista tukea.

Raporttiin voi tutustua osoitteessa:

http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/public-goods/index_en.htm

1 :

Esimerkiksi ainutlaatuiset kukkula- ja nummialueet Englannissa, Etelä-Transylvanian laidunalueet Romaniassa, pengerviljelmät, joilla viljellään perinteisesti oliiveja ja muita monivuotisia kasveja Italiassa ja Espanjassa, vuoristolaitumet Itävallassa, Etelä-Ranskassa ja Pohjois-Italiassa, Mecklenburgin suolaitumet Saksassa sekä Ebro-joen suiston laajat riisivainiot Koillis-Espanjassa.

2 :

Isotrappi ( Otis tarda ) ja keisarikotka ( Aquila heliaca ).


Side Bar