Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/468

Bruxelles, 27 aprilie 2010

Proiectul de buget 2011 al UE: viitorul dincolo de criză

Sprijinirea redresării economice și investițiile în tineretul Europei și în infrastructurile de mâine reprezintă prioritățile proiectului de buget 2011 adoptat de Comisie la 27 aprilie 2010. Dintr-un total de 142,6 miliarde €, aproximativ 64,4 miliarde € sunt destinate acțiunilor din domeniul redresării economice (+3,4% față de 2010). În plus, fondurile consacrate inițiativelor emblematice ale strategiei UE 2020 (pentru creștere) reprezintă aproximativ 57,9 miliarde € (aproximativ 40% din buget).

„Proiectul de buget are ambiția de a continua, în colaborare cu statele membre ale UE, promovarea redresării economice, în special în favoarea populațiilor celor mai vulnerabile, în perioada actuală, ulterioară crizei, în paralel cu reflectarea, la nivel bugetar, a noii abordări globale a UE în materie de creare de locuri de muncă și creștere economică,” a declarat dl Janusz Lewandowski, comisarul UE pentru programare financiară și buget.

„Proiectul de buget adoptat astăzi stimulează Europa și pe cetățenii acesteia să dezvolte o economie a viitorului, ai cărei piloni sunt cercetarea și dezvoltarea, precum și creșterea durabilă și incluziunea socială. Acest proiect de buget este menit să pregătească mai bine tineretul european pentru viitor, să incite întreprinderile mici și mijlocii să utilizeze pe deplin fondurile UE pentru a putea ieși din criză”.

64,4 miliarde €: un buget consacrat unei creșteri economice durabile în viitor

În prezent, fondurile structurale și Fondul de coeziune sunt într-o fază de implementare activă pe teren. Cu toate că angajamentele pentru proiecte noi cresc cu 3,2%, creditele de plată pentru proiectele în curs cresc cu 16,9%, depășind valoarea de 42,5 miliarde €. Se așteaptă ca această creștere a plăților să contribuie în termeni reali la stimularea necesară a economiilor naționale, promovând, în același timp, ajustarea structurală necesară trecerii la modelul de creștere economică durabilă definit de UE în Strategia pentru creștere și locuri de muncă, adoptată recent. Executarea Planului european de redresare economică va contribui de asemenea cu peste 1 miliard € la finanțarea implementării pe teren a proiectelor energetice convenite în 2009 și care debutează în 2010 în domeniul captării și al stocării carbonului, energiei eoliene offshore și infrastructurii energetice. În mod similar, suma de aproximativ 500 de milioane € va finanța proiectele IT convenite privind banda largă în zonele rurale.

În timp ce finanțările pentru cheltuielile de piață, ajutoarele directe din cadrul politicii agricole comune (PAC) și dezvoltarea rurală vor rămâne stabile, finanțările destinate protecției mediului prin intermediul programului Life+ vor crește cu +8,7%, atingând valoarea de 333 de milioane €.

Proiectul de buget 2011 prevede, de asemenea, creșterea investițiilor consacrate cercetării, dezvoltării și inovării, infrastructurii și capitalului uman. Suma alocată celui de al 7-lea program-cadru pentru cercetare și dezvoltare tehnologică va crește cu 13,8%, atingând 8,6 miliarde €; nu s-a investit niciodată atât de mult în acest program. Doar cercetarea și dezvoltarea nu pot impulsiona redresarea economică: rețelele transeuropene de transport și energie vor beneficia de 1,3 miliarde € (o creștere de 16,8%), în timp ce Programul pentru competitivitate și inovare (PCI) va primi cu 4,4% mai multe fonduri în comparație cu 2010 (549 de milioane €).

Un buget pentru viitorul tineretului nostru și pentru consolidarea cetățeniei

„Peste 20% din tinerii din Europa sunt șomeri”, a declarat Janus Lewandowski. Acest lucru este de neconceput. Bugetul UE trebuie să îi ajute pe tineri să se pregătească pentru cariera profesională, prin intermediul educației sau al schimburilor.”

În acest scop, finanțarea programului Învățare de-a lungul vieții va crește cu 2,6% (1,1 miliarde €), punând astfel la dispoziția studenților peste 200 000 de burse Erasmus. De asemenea, 120 000 de participanți vor primi finanțare prin intermediul programului Tineretul în acțiune, care alocă 127 milioane € (+1,6%) pentru sprijinirea recrutării tinerilor prin intermediul unor activități de învățare non-formală.

Finanțarea alocată programelor din domeniul libertate, securitate și justiție va crește cu 12,8%; aceasta rubrică înregistrează cea mai mare creștere în proiectul de buget 2011. Contribuțiile substanțiale destinate sectoarelor „garantarea și protejarea libertăților” (+24,4%) și „gestionarea fluxurilor de migrație” (+18,5%) reflectă importanța acordată implementării planului de acțiune al UE în materie de cetățenie, justiție, securitate, azil și imigrație pe următorii cinci ani, pe care Comisia l-a adoptat recent.

UE ca actor mondial

Menținerea nivelului de finanțare pentru UE ca actor mondial (+5,6%) este confirmată prin trei propuneri principale:

    a) consolidarea angajamentului luat de UE la Conferința ONU din toamna anului trecut privind Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (65 de milioane €);

    b) consolidarea sprijinului acordat de UE țărilor în curs de dezvoltare în vederea combaterii schimbărilor climatice (65 de milioane €);

    c) alocarea unei sume destinate încurajării dezvoltării economice și sociale a comunității turco-cipriote (25 de milioane €).

Cheltuieli administrative

Cheltuielile administrative aferente tuturor instituțiilor UE se vor ridica la 8,3 miliarde €, reprezentând 5,9% din buget. Comisia va continua să își respecte angajamentul de a nu majora efectivul de personal și de a redistribui personalul în intern pentru a răspunde noilor provocări și sarcini.

Ce urmează?

„Acesta este primul buget elaborat în conformitate cu Tratatul de la Lisabona”, a explicat dl Janusz Lewandowski. Principalele două diferențe sunt următoarele: în primul rând, întreaga procedură este mult mai rapidă decât până în prezent, având în vedere că acum există o singură lectură în Parlamentul European, față de două în trecut. În al doilea rând, Consiliul și Parlamentul dețin, pentru prima oară, competențe egale în ceea ce privește adoptarea bugetului. Aceasta presupune, mai mult ca oricând, consolidarea cooperării dintre cele trei instituții ale UE implicate în acest proces.

Consiliul își va face publică poziția cu privire la proiectul de buget în iunie, iar Parlamentul European, în octombrie. În cazul unui dezacord între cele două instituții, Comisia Europeană va iniția o procedură de conciliere de 21 de zile, asumându-și rolul de mediator imparțial. Se așteaptă ca Parlamentul să adopte bugetul final 2011 în luna noiembrie.

Notă: bugetul cuprinde previziuni atât pentru angajamente (garanții juridice de a asigura finanțare, cu condiția îndeplinirii anumitor condiții), cât și pentru plăți (în numerar sau transferuri bancare către beneficiari).


Side Bar