Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/468

Brüsszel, 2010. április 27.

Az Európai Unió 2011. évi költségvetési tervezete: a válság utáni jövő

A Bizottság által 2010. április 27-én elfogadott 2011. évi költségvetési tervezet kiemelt területei a gazdasági fellendülés elősegítése, valamint az európai ifjúságba és a jövő infrastruktúrájába való befektetés. Az összesen 142,6 milliárd EUR-ból mintegy 64,4 milliárd EUR-t (2010-hez képest 3,4 %-kal többet) fordítanak a gazdasági fellendüléssel kapcsolatos fellépésekre. Emellett a költségvetés mintegy 40 %-át, hozzávetőleg 57,9 milliárd EUR-t tesznek ki az EU 2020 stratégia zászlóshajó-kezdeményezéseit (növekedés) támogató források.

„A költségvetési tervezet célja, hogy a válságot követő jelenlegi helyzetben – különösen a legelesettebbek megsegítése érdekében – az uniós tagállamokkal együtt továbbra is előmozdítsa a gazdasági fellendülést, miközben költségvetési szinten tükrözi a munkahelyteremtésre és a növekedésre irányuló új átfogó uniós megközelítést – mondta Janusz Lewandowski, a pénzügyi programozásért és a költségvetésért felelős uniós biztos.

„A ma elfogadott költségvetési tervezet ösztönzőket nyújt Európa és annak polgárai számára a jövő gazdaságának kialakításához, amelynek sarokkövei a kutatás-fejlesztés, a fenntarthatóság és a befogadás. Ez a költségvetési tervezet arra összpontosít, hogy fiataljaink jobban felkészülhessenek jövőjükre, valamint hogy a válságból való kilábalás érdekében a kis- és középvállalkozásokat az uniós források teljes mértékű kihasználására ösztönözzük”.

64,4 milliárd EUR: A jövőbeli fenntartható növekedés költségvetése

A strukturális alapok és a Kohéziós Alap aktív végrehajtása jelenleg is folyamatban van. Míg az új projektekre fordítandó kötelezettségvállalások 3,2 %-kal emelkednek, az aktív projektek kifizetési előirányzatai 16,9 %-kal nőnek és meghaladják a 42,5 milliárd EUR-t. A kifizetési előirányzatok emelkedése várhatóan reálértékben hozzájárul a nemzeti gazdaságok szükséges ösztönzéséhez, miközben előmozdítja a növekedésre és foglalkoztatásra vonatkozó, az EU által nemrégiben elfogadott stratégiában meghatározott fenntartható növekedés modelljéhez történő strukturális alkalmazkodást. Az európai gazdasági fellendülés tervének végrehajtása is folyamatban van: a 2009-ben elfogadott és 2010-ben elindított energiaprojektek helyszíni kivitelezésének finanszírozására több mint 1 milliárd EUR-t fordítanak a szén-dioxid elkülönítése és tárolása, a tengeri szélenergia, valamint az energia-infrastruktúra területén. Hasonlóképpen mintegy 500 millió EUR-val finanszírozzák a vidéki térségek szélessávú internet-hozzáférésével kapcsolatban elfogadott projekteket.

Míg a közös agrárpolitika piachoz kapcsolódó kiadásainak és közvetlen támogatásainak, valamint a vidékfejlesztésnek a finanszírozása nem változik, a környezetvédelem Life+ programon keresztüli finanszírozása további +8,7%-os forrásban részesül és eléri a 333 millió EUR-t.

A 2011. évi költségvetési tervezet a kutatás-fejlesztés és az innováció, az infrastruktúra és a humán tőke területén megvalósítandó beruházásokat is növeli. A hetedik kutatási és technológiai fejlesztési keretprogram költségvetése 13,8 %-kal nő és eléri a 8,6 milliárd EUR-t; az Unió korábban soha nem fordított ennyit erre a programra. A kutatás-fejlesztés önmagában nem képes előmozdítani a gazdasági fellendülést: a transzeurópai közlekedési és energiahálózatokra szánt összeg 16,8 %-kal emelkedik (1,3 milliárd EUR), míg a versenyképességi és innovációs program (CIP) 2010-hez képest 4,4 %-kal több forrásban részesül (549 millió EUR).

Fiataljaink jövőjének és az uniós polgárság megerősítésének költségvetése

„Európa ifjúságának több mint 20 %-a munkanélküli – mondta Janusz Lewandowski. Ez nyilvánvalóan tarthatatlan. Az uniós költségvetésnek elő kell segítenie, hogy az oktatás és a csereprogramok révén a fiatalok fel tudjanak készülni szakmai karrierjükre”.

Ennek érdekében az egész életen át tartó tanulás programjának finanszírozása 2,6 %-kal emelkedik (1,1 milliárd EUR), így több mint 200 000 Erasmus-ösztöndíj lesz elérhető a diákok számára. További 120 000 résztvevőt a Cselekvő ifjúság program keretében támogatunk majd. E program 127 millió EUR-t (+1,6%) fordít a fiatalok nem formális tanulási tevékenységeken keresztül történő felvételének elősegítésére.

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség programjainak finanszírozása 12,8 %-kal bővül – ez a legnagyobb emelkedés a 2011. évi költségvetési tervezet fejezetei között. A biztonság és a szabadságjogok védelme (+24,4%), valamint a migrációs áramlások kezelése (+18,5%) érdekében tett jelentős hozzájárulások tükrözik a Bizottság által nemrégiben elfogadott, az uniós polgársággal, a jogérvényesüléssel, a biztonsággal, a menekültüggyel és a bevándorlással foglalkozó uniós cselekvési terv következő öt évben történő végrehajtásának jelentőségét.

Az Európai Unió mint globális szereplő

Az Európai Unió mint globális szereplő fejezet finanszírozásának stabil szinten tartását (+5,6 %) három fő javaslat erősíti meg:

    a) A millenniumi fejlesztési célkitűzésekkel foglalkozó őszi ENSZ-konferencián tett uniós felajánlás megerősítése (65 millió EUR);

    b) A fejlődő országoknak az éghajlatváltozás kezelése terén nyújtott uniós támogatás megerősítése (65 millió EUR);

    c) A ciprusi török közösség gazdasági és társadalmi fejlődésének ösztönzésére irányuló új összeg elkülönítése (25 millió EUR).

Igazgatási kiadások

Az összes uniós intézményre fordított igazgatási kiadások 8,3 milliárd EUR-t tesznek ki, ami a költségvetés 5,8 %-a. A Bizottság továbbra is betartja arra tett kötelezettségvállalását, hogy nem növeli alkalmazottainak létszámát, valamint hogy belső átcsoportosítással kezeli az új kihívásokat és feladatokat.

Mi a következő lépés?

„Ez az első költségvetés a Lisszaboni Szerződés keretében magyarázta Janusz Lewandowski. Két fő különbség van: az egyik, hogy az egész eljárás sokkal gyorsabb, mint korábban, figyelembe véve, hogy a korábbi két olvasattal ellentétben csak egyre kerül sor az Európai Parlamentben. A második, hogy a Tanács és a Parlament most először rendelkezik azonos hatáskörrel a költségvetés elfogadása tekintetében. Ez minden korábbinál szorosabb együttműködést tesz szükségessé a folyamatban részt vevő három uniós intézmény között.”

A Tanács júniusban ismerteti a költségvetési tervezettel kapcsolatos álláspontját, amelyet októberben az Európai Parlament álláspontja követ. Amennyiben véleménykülönbség állna fenn köztük, 21 napos egyeztetési eljárás veszi kezdetét, amelyben az Európai Bizottság pártatlan közvetítőként lép fel. A 2011. évi végleges költségvetést várhatóan novemberben fogadja el a Parlament.

Megjegyzés: A költségvetés kötelezettségvállalásokat és kifizetéseket irányoz elő. A kötelezettségvállalások finanszírozás nyújtására vonatkozó jogi kötelezettségek, amelyek bizonyos feltételek teljesülése esetén lépnek életbe, míg a kifizetések a kedvezményezettek számára történő tényleges pénzátutalást jelentenek.


Side Bar