Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/466

V Bruseli 27. apríla 2010

Komisia otvára verejné konzultácie venované budúcnosti kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Komisia dnes otvára verejné on-line konzultácie zamerané na uvoľnenie plného potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Európe. Konzultácie súvisia s novou zelenou knihou, v ktorej sa zdôrazňuje potreba zlepšiť prístup k financovaniu, najmä pre malé podniky, ako kľúčový predpoklad úspešného rozvoja tohto sektora a jeho prínosu k udržateľnému a inkluzívnemu rastu.

„Kultúrny a kreatívny priemysel nie je iba kľúčovým prvkom kultúrnej rozmanitosti na našom kontinente, ale takisto jedným z našich najdynamickejších hospodárskych sektorov. Pre Európu zohráva významnú úlohu pri jej zotavovaní sa z krízy“, uviedla Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Komisárka dnes na tlačovej konferencii otvorí verejné konzultácie spoločne s Peterom Dundasom, kreatívnym riaditeľom módnej značky Emilio Pucci, ktorá je jednou z najstarších luxusných značiek v Taliansku.

„Vítam uverejnenie zelenej knihy Európskej komisie, pretože sa v nej poukazuje na ústrednú úlohu, ktorú zohrávajú tvorivé a umelecké odvetvia ako hnacie sily európskeho hospodárskeho rastu,“ povedal pán Dundas.

Tento sektor, ktorý zahŕňa divadelné umenie, výtvarné umenie, kultúrne dedičstvo, film, televíziu a rádio, hudbu, vydavateľský priemysel, videohry, nové médiá, architektúru, dizajn, módne návrhárstvo a reklamu, poskytuje kvalitné pracovné miesta pre 5 miliónov ľudí v EÚ.

Jeho príspevok do európskeho HDP predstavuje 2,6 %, čo je viac, ako dosahujú mnohé výrobné odvetvia. Kultúrny a kreatívny priemysel sa takisto rozvíja rýchlejšie ako väčšina ostatných oblastí hospodárstva.


Digitalizácia a globalizácia otvárajú nové možnosti na trhu práce, najmä pre malé podniky. Tieto podniky však často čelia prekážkam, ktoré im bránia v plnom využití ich potenciálu. Verejné konzultácie vytvoria pre zainteresované strany a ostatných účastníkov priestor na úvahy napríklad o takýchto otázkach:

Ako môžeme uľahčiť prístup k financovaniu pre malé podniky a mikropodniky, ktorých jediným aktívom je ich tvorivosť?

Ako môže EÚ pomôcť pri zabezpečení správnej kombinácie tvorivých a manažérskych zručností v týchto sektoroch?

Ako môžeme posilniť záujem o inovácie a experimentovanie, vrátane širšieho využívania informačných a komunikačných technológií?

Kultúrny a kreatívny priemysel prispieva ku konkurencieschopnosti a sociálnej súdržnosti našich miest a regiónov. Európske hlavné mestá kultúry, ako napríklad Lille, Liverpool a iné, sú príkladom toho, že investície do tohto sektora vytvárajú pracovné miesta a pomáhajú zmeniť obraz miest. Zatiaľ čo kultúrny a kreatívny priemysel sa v počiatočnej fáze rozvíja na miestnej a regionálnej úrovni, má potenciálny celosvetový dosah, čím prispievaj k európskej prítomnosti na celom svete. Podpora v jeho miestnom a regionálnom prostredí preň môže predstavovať odrazový mostík k celosvetovému úspechu.

Kultúrny a tvorivý priemysel môže mať zároveň priaznivé nepriame účinky na širokú škálu ďalších podnikateľských odvetví a na spoločnosť ako celok. Napríklad dizajnéri sa postupne stali významnou súčasťou manažérskych tímov mnohých veľkých spoločností.

Verejné konzultácie, ktoré sa začali zelenou knihou, potrvajú do konca júla. Podrobné informácie sú dostupné vo všetkých 23 úradných jazykoch EÚ:

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc2577_en.htm


Side Bar