Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/466

Bruksela, 27 kwietnia 2010 r.

Komisja rozpoczyna konsultacje społeczne na temat przyszłości sektora kultury i twórczości

Komisja Europejska rozpoczyna dziś internetowe konsultacje społeczne, których celem jest uwolnienie pełnego potencjału europejskiego sektora kultury i twórczości. Konsultacje nawiązują do nowej zielonej księgi, w której wyraźnie zaznaczono, że poprawa dostępności finansowania, zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw, jest kluczem do rozkwitu tego sektora i przyczynia się do zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Europejska branża kultury i twórczości jest nie tylko niezbędna dla różnorodności kulturowej naszego kontynentu, ale stanowi także jeden z najbardziej dynamicznych sektorów gospodarki. Sektor ten ma do odegrania istotną rolę, aby pomóc Europie wyjść z kryzysu.” – powiedziała Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

Komisarz zainauguruje konsultacje społeczne podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Brukseli, na której wystąpi razem z Peterem Dundasem, dyrektorem kreatywnym Emilio Pucci, jednej z najstarszych włoskich marek luksusowych.

Z zadowoleniem przyjmuję ogłoszenie zielonej księgi Komisji Europejskiej, ponieważ podkreśla się w niej kluczową rolę sektora kreatywnego i artystycznego w napędzaniu europejskiego wzrostu gospodarczego.” – powiedział Peter Dundas.

W sektorze obejmującym sztuki widowiskowe, sztuki wizualne, dziedzictwo kultury, film, radio i telewizję, muzykę, działalność wydawniczą, gry wideo, nowe media, architekturę, projektowanie wyrobów przemysłowych i wzornictwo, projektowanie mody oraz reklamę znajduje wysokiej jakości zatrudnienie 5 milionów mieszkańców UE.


Sektor ten wytwarza 2.6% europejskiego PKB – więcej niż niejedna branża przemysłu wytwórczego. Wzrost w sektorze kultury i twórczości jest także szybszy niż w większości innych obszarów gospodarki.

Digitalizacja i globalizacja otwierają nowe możliwości rynkowe, szczególnie dla małych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te bardzo często napotykają jednak na przeszkody w rozwijaniu pełnego potencjału. Celem konsultacji społecznych jest zachęcenie zainteresowanych podmiotów oraz wszystkich innych osób do zastanowienia się nad pytaniami w rodzaju:

Jak ułatwić dostęp do finansowania małym przedsiębiorstwom i mikroprzedsiębiorstwom, których jedynym atutem jest kreatywność?

W jaki sposób UE może pomóc w zapewnieniu właściwego połączenia kreatywności i umiejętności kierowniczych w tym sektorze?

W jaki sposób wspierać innowację i doświadczenia naukowe, w tym szersze wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych?

Sektor kultury i twórczości sprzyja także konkurencyjności i społecznej spójności naszych miast i regionów. Europejskie stolice kultury, takie jak Lille, Liverpool i wiele innych, pokazują, że inwestowanie w ten sektor tworzy miejsca pracy i pomaga zmienić wizerunek miast. Podmioty działające w sektorze kultury i twórczości, choć z początku rozwijają się na szczeblu lokalnym i regionalnym, mają globalny zasięg, przez co przyczyniają się do zwiększenia obecności Europy na całym świecie. Wspieranie ich w środowisku lokalnym i regionalnym może im pomóc wystartować na drodze do osiągnięcia globalnego sukcesu.

Sektor kultury i twórczości może też wywoływać korzystne skutki uboczne dla wielu innych dziedzin działalności gospodarczej oraz ogółu społeczeństwa. Projektanci, na przykład, stopniowo stali się niezbędnymi członkami zespołów zarządzających wielu dużych firm.

Konsultacje społeczne zainicjowane w związku z zieloną księgą potrwają do końca lipca. Szczegółowe informacje dostępne są we wszystkich 23 oficjalnych językach UE:

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc2577_en.htm


Side Bar