Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/466

Briuselis, 2010 m. balandžio 27 d.

Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl kultūros ir kūrybos sektorių ateities

Šiandien Europos Komisija pradeda viešas internetines konsultacijas, kuriomis siekiama visapusiškai išlaisvinti Europos kultūros ir kūrybos sektorių potencialą. Konsultacijos vykdomos vadovaujantis nauja žaliąja knyga, kurioje pabrėžiama reikmė gerinti įmonių (visų pirma mažųjų) finansavimo galimybes, kad šie sektoriai suklestėtų ir taip prisidėtų prie tvaraus ir integracinio ekonomikos augimo.

Europos kultūros ir kūrybos sektoriai yra gyvybiškai svarbūs užtikrinant mūsų žemyno kultūrų įvairovę, be to, tai vieni dinamiškiausių ekonomikos sektorių. Jie atlieka svarbų vaidmenį padedant Europai išbristi iš krizės“, – kalbėjo už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimo reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou.

Šiandien Briuselyje vykstančioje spaudos konferencijoje ji su vienos seniausių Italijos mados pramonės įmonės „Emilio Pucci“ kūrybiniu direktoriumi Peteriu Dundasu paskelbs viešų konsultacijų pradžią.

„Džiaugiuosi šia Europos Komisijos žaliąja knyga, kurioje pabrėžiamas didžiulis kultūros ir kūrybos sektorių poveikis Europos ekonomikos augimui“, – sakė Peteris Dundasas.

Scenos ir vaizduojamojo meno, kultūros paveldo, kino, televizijos ir radijo, muzikos, leidybos, vaizdo žaidimų, naujosios žiniasklaidos, architektūros, dizaino, mados ir reklamos sektoriuose kokybiškas darbo vietas turi maždaug 5 mln. ES gyventojų.

Šie sektoriai sudaro 2,6 proc. (t. y. daugiau nei daugelis gamybos sektorių) ES BVP. Be to, jie auga sparčiau nei daugelis kitų ekonomikos sektorių.


Skaitmeninimas ir globalizacija įmonėms (visų pirma mažosioms) teikia daugiau galimybių patekti į naujas rinkas. Vis dėlto visapusiškai išnaudoti savo potencialo įmonėms dažnai nepavyksta. Konsultuojantis su suinteresuotosiomis šalimis bus bandoma atsakyti į tokius klausimus:

Kaip palengvinti mažų ir labai mažų įmonių, kurių vienintelis turtas – kūrybiškumas, finansavimą?

Kaip ES galėtų padėti užtikrinti tinkamą šių sektorių darbuotojų kūrybos ir vadovavimo įgūdžių pusiausvyrą?

Kaip skatinti kurti inovacijas ir eksperimentuoti, taip pat įvairiau naudoti informacines ir ryšių technologijas?

Kultūros ir kūrybos sektoriai padeda didinti Europos miestų ir regionų konkurencingumą ir socialinę sanglaudą. Europos kultūros sostinių (pavyzdžiui, Lilio ar Liverpulio) pavyzdys rodo, kad investuojant į šiuos sektorius kuriamos naujos darbo vietos ir keičiamas miestų įvaizdis. Nors minėtieji sektoriai visų pirma plėtojami vietos ir regioniniu lygmeniu, jie turi galimybių išplaukti į platesnius vandenis ir atstovauti Europai visame pasaulyje. Taigi jų rėmimas vietos ar regioniniu lygmeniu gali būti startas į pasaulinę sėkmę.

Be to, kultūros ir kūrybos sektoriai gali teigiamai veikti pačias įvairiausias įmones ir plačiąją visuomenę. Pavyzdžiui, neatskiriama daugelio didelių įmonių vadovybės dalimi palaipsniui tapo dizaineriai.

Viešos konsultacijos pagal šią žaliąją knygą vyks iki liepos pabaigos. Išsamesnė informacija visomis 23 oficialiosiomis ES kalbomis:

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc2577_en.htm


Side Bar