Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/466

Bryssel 27. huhtikuuta 2010

Komissio käynnistää julkisen kuulemismenettelyn kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden tulevaisuudesta

Euroopan komissio käynnistää tänään internetissä julkisen kuulemisen, jonka tavoitteena on saada käyttöön Euroopan kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden koko potentiaali. Kuuleminen liittyy uuteen vihreään kirjaan, jonka mukaan on keskeisen tärkeää parantaa erityisesti alan pienten yritysten mahdollisuuksia rahoituksen saantiin, jotta ala voisi kukoistaa ja edistää osaltaan kestävää ja osallistavaa kasvua.

”Euroopan kulttuuriteollisuus ja luova teollisuus eivät pelkästään edistä maanosamme kulttuurista monimuotoisuutta, vaan ne ovat myös yksi kaikkein dynaamisimmista talouden aloistamme. Niillä on suuri merkitys sille, että Eurooppa saadaan johdettua ulos kriisistä”, sanoi koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou.

 

Komissaari käynnistää julkisen kuulemisen tänään Brysselissä pidettävässä lehdistötilaisuudessa parinaan Peter Dundas, Italian yhden vanhimman luksusbrändin Emilio Puccin taiteellinen johtaja.

Olen kovin iloinen Euroopan komission uudesta vihreästä kirjasta, sillä se tuo selvästi esille luovien ja taidealojen keskeisen merkityksen Euroopan talouskasvulle”, totesi Peter Dundas.


Kulttuuriteollisuuden ja luovan teollisuuden ala, jotka käsittää esittävät taiteet, kuvataiteet, kulttuuriperinnön, elokuvan, television ja radion, musiikin, julkaisutoiminnan, videopelit, uuden median, arkkitehtuurin, muotoilun, muotisuunnittelun ja mainonnan, tarjoaa EU:ssa laadukkaan työpaikan viidelle miljoonalle ihmiselle.

Alan osuus Euroopan BKT:stä on 2,6 prosenttia, joka on enemmän kuin monella valmistusteollisuuden alalla. Lisäksi ala kasvaa nopeammin kuin useimmat muut talouden osa-alueet.

Digitalisoituminen ja globalisaatio avaavat uusia markkinamahdollisuuksia, mikä koskee erityisesti pieniä yrityksiä. Nämä yritykset eivät kuitenkaan monesti pysty hyödyntämään täyttä potentiaaliaan. Julkisella kuulemisella kannustetaan sidosryhmiä ja muita toimijoita pohtimaan mm. seuraavia kysymyksiä:

·    Kuinka voimme helpottaa sellaisten pien- ja mikroyritysten rahoituksen saantia, joiden ainoana valttina on luovuus?

·    Kuinka EU voi auttaa kyseisiä aloja yhdistämään sopivasti luovuuden ja liikkeenjohtotaidot?

·    Kuinka voimme edistää innovointia ja kokeilutoimintaa ja lisätä tieto- ja viestintätekniikan käyttöä?

Kulttuuriteollisuus ja luova teollisuus myötävaikuttavat myös kaupunkiemme ja alueidemme kilpailukykyyn ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen. Euroopan kulttuuripääkaupungit, kuten Lille, Liverpool ja muut, näyttävät esimerkkiä siitä, että kyseiset alat luovat uusia työpaikkoja ja auttavat muokkaamaan kaupungeista vallalla olevaa mielikuvaa. Kulttuuriteollisuuden ja luovan teollisuuden, jotka ensin kehittyvät paikallisella ja alueellisella tasolla, vaikutusala saattaa kasvaa globaaliksi, ja näin ne voimistavat eurooppalaista läsnäoloa maailmanlaajuisesti. Paikallisessa ja alueellisessa toimintaympäristössä annettava tuki voi toimia ponnahduslautana maailmanlaajuiseen menestykseen.

Kulttuuriteollisuudella ja luovalla teollisuudella voi olla suotuisia oheisvaikutuksia monien muiden alojen yrityksille ja koko yhteiskunnalle. Muotoilijoista on esimerkiksi tullut pikku hiljaa olennainen osa monen suuren yrityksen johtoryhmää.

Vihreällä kirjalla käynnistetty julkinen kuuleminen jatkuu heinäkuun loppuun. Lisätietoja kaikilla EU:n 23 virallisella kielellä:

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc2577_en.htm


Side Bar