Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/466

Brüssel, 27. aprill 2010

Komisjon algatab avaliku arutelu kultuuri- ja loomemajanduse tuleviku üle

Euroopa Komisjon algatab täna veebipõhise avaliku arutelu selle üle, kuidas kultuuri- ja loomemajanduse täielikku potentsiaali rakendada. Arutelu on seotud uue rohelise raamatuga, milles rõhutatakse, et rahastamisele juurdepääsu on vaja lihtsustada. Eelkõige peaks olema lihtsam rahastamist taotleda väikeettevõtetel, sest see elavdaks sektorit ja aitaks kaasa säästvale ja kaasavale majanduskasvule.

„Euroopa kultuuri- ja loomemajandus ei ole oluline mitte üksnes kontinendi kultuurilise mitmekesisuse seisukohalt. See on ühtlasi üks meie kõige kiiremini arenev majandusvaldkond, mis peaks aitama Euroopal kriisist välja tulla,” ütles hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou.

Koos Itaalia ühe vanima tootemargi Emilio Pucci loovdirektori Peter Dundasega avab volinik avaliku arutelu täna Brüsselis toimuva pressikonverentsiga.

„Tunnen rõõmu Euroopa Komisjon rohelise raamatu üle, kuna selles rõhutatakse loov- ja kunstisektorite keskset rolli Euroopa majanduskasvus,” sõnas Peter Dundas.

Valdkonnas, mille alla kuulub näitekunst, kujutav kunst, kultuuripärand, film, televisioon ja raadio, muusika, kirjastamine, videomängud, uus meedia, arhitektuur, disain, moelooming ja reklaam, töötab ELis viis miljonit inimest.

See moodustab Euroopa SKPst 2,6%, mis on rohkem, kui mõnegi töötleva tööstuse osa. Ühtlasi areneb kultuuri- ja loovtööstus paljudest majandusvaldkondadest kiiremini.


Digitaliseerimine ja globaliseerumine avavad uusi turuvõimalusi, seda eelkõige väikeettevõtete jaoks. Samas põrkuvad need ettevõtted sageli taksitustele, mis ei lase neil oma täielikku potentsiaali rakendada. Avalik arutelu peaks aitama sidusrühmadel ja teistel osalistel võtta vaatluse alla mitmed olulised küsimused.

·    Kuidas saaks lihtsustada selliste väikeste ja mikroettevõtete juurdepääsu rahastamisvõimalustele, kelle ainus panus on loovus?

·    Kuidas saab EL aidata kaasa loovuse ja korraldusliku külje õige suhte tagamisele nendes sektorites?

·    Kuidas saaksime edendada innovatsiooni ja katsetamist, samuti info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate laialdasemat kasutamist?

Kultuuri- ja loomemajandus aitab kaasa ka meie linnade ning piirkondade konkurentsivõimele, samuti sotsiaalsele ühtekuuluvusele. Euroopa kultuuripealinnade Lille'i, Liverpooli ja teiste kogemus on näidanud, et investeerimine neisse sektoritesse loob töökohti ning aitab muuta linnadest kujunenud arvamust. Hoolimata sellest, et kultuuri- ja loomemajandus areneb peamiselt kohalikul ja piirkondlikul tasandil, võib nende ulatus olla üleilmne, ning see aitab kaasa Euroopa rahvusvahelisele esindatusele. Toetades kõnealust tööstust kohalikul ja piirkondlikul tasandil, võime olla neile stardipakuks ülemaailmse edu saavutamise teel.

Kultuuri- ja loomemajandus võib anda ka positiivset tagasimõju mitmetele muudele ettevõtlusharudele ning ühiskonnale tervikuna. Näiteks disainerid on järk-järgult muutunud paljude suurte ettevõtete juhtivkoosseisu oluliseks osaks.

Rohelise raamatuga avatud avalik arutelu on avatud kuni juuli lõpuni. Täpsem teave on kättesaadav kõigis 23s ELi ametlikus keeles:

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc2577_en.htm


Side Bar