Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/466

Brusel, 27. dubna 2010

Komise zahajuje veřejnou konzultaci o budoucnosti kulturních a tvůrčích odvětví

Evropská komise dnes zahájila on-line veřejnou konzultaci usilující o využití potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví Evropy. Konzultace souvisí s novou zelenou knihou, která zdůrazňuje potřebu zlepšit zejména pro malé podniky dostupnost finančních prostředků, jež je klíčová pro rozkvět tohoto sektoru a pro přispění k udržitelnému růstu podporujícímu začlenění.

„Kulturní a tvůrčí odvětví Evropy jsou důležitá nejen pro kulturní rozmanitost na našem kontinentě; jedná se také o jedny z našich nejdynamičtějších hospodářských odvětví. Mají důležitou úlohu napomoci vyvést Evropu z krize," uvedla Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

 

Komisařka dnes zahájí veřejnou konzultaci na tiskové konferenci v Bruselu společně s Peterem Dundasem, kreativním ředitelem Emilio Pucci, jedné z nejstarších italských luxusních značek.

„Vítám vydání zelené knihy Evropské komise, neboť zdůrazňuje klíčovou roli tvůrčích a uměleckých odvětví pro podnícení evropského hospodářského růstu,“ uvedl pan Dundas.

Tato odvětví, jež zahrnují scénická umění, vizuální umění, kulturní dědictví, film, televizi a rádio, hudbu, vydavatelský průmysl, videohry, nová média, architekturu, design, módní návrhářství a reklamu, poskytují zaměstnání 5 milionům osob v EU.

Podílejí se 2,6 % na tvorbě evropského HDP, což je více než mnoho odvětví zpracovatelského průmyslu. Kulturní a tvůrčí odvětví také rostou rychleji než většina částí hospodářství.


Digitalizace a globalizace vytváří nové tržní příležitosti zejména pro malé podniky, které však velmi často čelí překážkám bránícím rozvoji jejich plného potenciálu. Veřejná konzultace podnítí zúčastněné strany, aby se zamyslely například nad otázkami:

·         Jak můžeme usnadnit přístup k finančním prostředkům pro malé podniky a mikropodniky, jejichž jediným jměním je jejich tvůrčí schopnost?

·         Jak může EU napomoci zajistit správnou kombinaci tvůrčích a manažerských dovedností v těchto odvětvích?

·         Jak můžeme podpořit inovace a experimentování včetně širšího využívání informačních a komunikačních technologií?

Kulturní a tvůrčí odvětví také přispívají ke konkurenceschopnosti a sociální soudržnosti našich měst a regionů. Evropská hlavní města kultury jako Lille, Liverpool a další ukazují, že investování do těchto odvětví vytváří pracovní příležitosti a napomáhá změnit tvář měst. Kulturní a tvůrčí odvětví se sice nejdříve rozvíjí na místní a regionální úrovni, ale jejich dosah může být globální a zviditelnit Evropu po celém světě. Podpora na místní a regionální úrovni může posloužit jako „odrazový můstek“ k dosažení celosvětového úspěchu.

Kulturní a tvůrčí odvětví mohou mít také příznivé vedlejší účinky na řadu podniků a společnost vůbec. Například designéři se postupně stali nedílnou součástí manažerských týmů řady velkých společností.

Veřejná konzultace zahájená zelenou knihou probíhá do konce července. Podrobnosti jsou k dispozici ve všech 23 úředních jazycích EU:

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc2577_en.htm


Side Bar