Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/452

Brussel, 21 april 2010

Nieuwe EPSO-selectieprocedure voor EU-ambtenaren succesvol van start

Meer dan 51 000 mensen hebben zich ingeschreven voor de eerste selectieprocedure voor EU-ambtenaren volgens het nieuwe systeem. Dat systeem werd vorige maand ingevoerd door het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO). De proeven vinden plaats van 6 april tot 21 mei. De toegangstoetsen worden zowel binnen als buiten de EU gehouden. Zo zijn er 389 kandidaten in New York, 137 in China en 55 in Australië. Het is de eerste maal dat testcentra buiten Europa worden opgericht, omdat heel wat Europeanen buiten het continent studeren en werken. Kandidaten die slagen voor de toegangstoetsen, nemen tussen september en november deel aan een assessment. De reservelijsten met geslaagde kandidaten zullen vóór Kerstmis klaar zijn. De gemiddelde leeftijd van de kandidaten in deze selectieronde is 32,6 jaar. Vrouwen maken 53,5 procent van de kandidaten uit, mannen 46,5 procent. Het merendeel (56,4 procent) solliciteert voor functies bij het Europees openbaar bestuur. De anderen solliciteren voor juridische (14,2 procent), economische (12,4 procent), ICT- (11,4 procent) of auditfuncties (5,7 procent).

"Het is geweldig dat zoveel mensen solliciteren voor een carrière als ambtenaar bij de Europese instellingen," aldus Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Commissie en verantwoordelijk voor Interinstitutionele betrekkingen en administratie. "Ondanks het enorme aantal inschrijvingen werkte het computersysteem van EPSO feilloos en kon het bureau de grote toevloed efficiënt verwerken. De proeven zijn al begonnen en volgens de planning zullen de reservelijsten met geslaagde kandidaten tegen Kerstmis klaar zijn. Onze eerste indruk is dat het nieuwe systeem heel vlot werkt."

Op 16 maart lanceerde EPSO een gemoderniseerde en gestroomlijnde selectieprocedure voor EU-ambtenaren, met de start van het eerste examen voor administrateurs volgens het nieuwe systeem. In het nieuwe systeem organiseert EPSO jaarlijks examens voor de meest voorkomende beroepsprofielen. Kandidaten kunnen daardoor hun sollicitaties beter plannen en EU-instellingen kunnen makkelijker een strategisch personeelsbeleid voeren. Het nieuwe systeem is sneller en efficiënter doordat er minder stappen zijn dan in de vorige structuur. De klemtoon is verschoven van kennis naar bekwaamheden, zodat beter kan worden voorspeld of iemand later goed zal presteren in zijn werk.

EPSO heeft een driejarenplan ingevoerd waarbij de instellingen geregeld hun personeelsbehoeften bepalen. Jaarlijks komen er wervingsexamens in drie cyclussen voor administrateurs, assistenten en linguïsten. Daarnaast komen er aparte examens voor specialisten. Tot nu toe stonden geslaagde kandidaten soms jarenlang op een reservelijst zonder een baan te vinden. Daaraan komt een eind: reservelijsten blijven voortaan één jaar geldig, tot de volgende examencyclus is afgerond. De meeste kandidaten van een reservelijst zullen worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Deelnemers zullen ook een toelichting op hun examenresultaten kunnen vragen, waardoor langdurige beroepsprocedures vermeden worden.

Met de nieuwe procedure verbetert EPSO de kwaliteit en de betrouwbaarheid van het selectieproces. De voornaamste verschuiving is het beoordelen van de kandidaten op hun bekwaamheden veeleer dan op hun kennis. Voortaan bestaat de procedure nog uit twee stadia: toegangstoetsen op de computer in diverse landen en een assessment in Brussel. Een examencyclus zal vijf tot negen maanden duren. In het vorige systeem kon dat oplopen tot twee jaar.

Tijdens de toegangstoetsen zullen nog altijd cognitieve vaardigheden worden getest en zal worden getest hoe een kandidaat oordeelt in bepaalde situaties. Afhankelijk van het gezochte profiel zullen ook professionele vaardigheden en talenkennis worden getest. De kennis van de EU komt in dit eerste stadium niet langer aan bod maar wordt beoordeeld tijdens het tweede stadium, dat ook werkgerelateerde oefeningen omvat.

Tijdens de tweede fase, het assessment, worden alle belangrijke vaardigheden op een correcte en betrouwbare manier getest. De klemtoon ligt meer op professionele vaardigheden dan op feitenkennis. Elke gewenste bekwaamheid wordt minstens twee keer getest. Het assessment vervangt het vroegere, langdurige systeem met schriftelijke en mondelinge proeven en duurt nu een halve tot een hele dag, afhankelijk van het soort examen. Deze fase verloopt in de tweede taal van de kandidaat (Engels, Frans of Duits), tenzij het profiel nog andere talen omvat. Naast specifieke vakbekwaamheid en –kennis zullen een aantal basisvaardigheden worden beoordeeld: problemen analyseren en oplossen, communiceren, resultaatgericht werken, leren en ontwikkelen, prioriteiten stellen, doorzetten en samenwerken.

De selectiecommissies zullen professioneel werken: de leden zijn ambtenaren die naar EPSO worden gedetacheerd, nadat zij een specifieke, hoogwaardige opleiding hebben gekregen op het gebied van assessments op basis van bekwaamheden. Er wordt ook meer beroep gedaan op deskundigen op het gebied van human resources. Geslaagde kandidaten krijgen een "competentiepaspoort" met daarop de resultaten van hun assessment. De instellingen ontvangen het paspoort om te gebruiken bij de aanwerving.


Side Bar