Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/451

Bruxelles, 21 aprilie 2010

Ajutorul pentru dezvoltare și Obiectivele de dezvoltare ale mileniului: Comisia face apel la statele membre să dea un nou impuls politicii în domeniul ajutoarelor, în favoarea majorării și eficientizării acestora

Astăzi, Comisia Europeană a adoptat un plan de acțiune ambițios privind acțiunile UE de accelerare a progreselor în ceea ce privește îndeplinirea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM). În 2009, nivelul ajutoarelor acordate de UE a înregistrat o scădere ușoară, valoarea acestora fiind de 49 de miliarde EUR. Această valoare reprezintă 0,42% din VNB al UE, ceea ce face ca Uniunea Europeană să fie încă departe de îndeplinirea, până în 2010, a obiectivului colectiv intermediar de 0,56% din VNB, înainte de a ajunge la 0,7% din VNB al UE până în 2015. UE este în continuare cel mai generos donator la nivel mondial, furnizând mai mult de jumătate din ajutorul global. Comisia propune statelor membre o serie de acțiuni în sprijinul ODM. Aceste acțiuni au rolul de a majora nivelul ajutoarelor, dar și de a le eficientiza și direcționa către țările și sectoarele de activitate care au cel mai mult nevoie de ajutor. Pentru a-și aduce contribuția la Planul de acțiune, Comisia a adoptat, de asemenea, o Comunicare privind impozitarea și dezvoltarea, al cărei obiectiv este de a spori veniturile interne ale țărilor în curs de dezvoltare prin crearea unor sisteme fiscale naționale mai puternice și prin combaterea evaziunii fiscale la nivel internațional. În Planul de acțiune este prezentată poziția pe care UE ar putea să o adopte înainte de summitul ONU privind ODM, din septembrie.

Președintele Barroso a declarat: „2010 este anul în care UE are ocazia de a-și reînnoi angajamentele privind Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM). Având în vedere că sărbătorim «Anul european de luptă împotriva sărăciei și a excluziunii sociale» este important să reamintim că provocarea pe care o reprezintă sărăcia nu se oprește la frontierele UE. Fac apel la statele membre de a include țările în curs de dezvoltare în viziunea noastră cu privire la viitor. Promovarea dezvoltării trebuie să facă parte integrantă din răspunsul Europei la provocările globale. Avem șansa de a pune bazele unui nou deceniu al dezvoltării, eu însumi fiind angajat să promovez această agendă, inclusiv la nivel mondial, în cadrul reuniunilor la nivel înalt ale G8 și G20 de anul acesta, precum și în cadrul Reuniunii ONU privind revizuirea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului.”

Comisarul european pentru dezvoltare, Andris Piebalgs, a declarat: „Doresc ca Europa să rămână liderul principal și cel mai credibil în lupta împotriva sărăciei. Trebuie să ne respectăm promisiunile privind majorarea și eficientizarea ajutoarelor în vederea reducerii la jumătate a sărăciei, până în 2015. În Plan se arată modul în care putem să rămânem în frunte, colaborând cu țările în curs de dezvoltare pentru impulsionarea eforturilor în vederea îndeplinirii ODM. Obiectivele de dezvoltare ale mileniului pot fi realizate în continuare, cu condiția să existe un efort financiar și voință politică din partea statelor membre ale UE.”

Majorarea și eficientizarea ajutorului, în contextul unor politici coerente

Planul de acțiune al UE propune modalități de natură să asigure majorarea ajutorului furnizat de statele membre și sprijină necesitatea identificării unor surse de finanțare inovatoare. De asemenea, Planul de acțiune are în vedere calitatea ajutorului: Comisia dorește să eficientizeze ajutorul, prin partajarea activităților și a responsabilităților în cadrul UE și asigurarea faptului că nu există țări neglijate în ceea ce privește acordarea de ajutoare. De asemenea, Comisia va asigura coerența tuturor politicilor sale cu obiectivele de dezvoltare.

Planul de acțiune este alcătuit din 12 puncte.

 • Statele membre vor fi rugate să stabilească planuri anuale de acțiune realiste și verificabile pentru îndeplinirea obiectivelor individuale1 și să publice primele planuri înainte de septembrie 2010. Consiliul European ar trebui să coordoneze un proces de evaluare paritară între statele membre. De asemenea, planul prevede o repartizare echitabilă la nivel internațional a sarcinilor între donatorii globali, astfel încât să crească nivelul de mobilizare

 • Creșterea eficacității ajutorului printr-o mai bună coordonare a programelor naționale de ajutor la nivelul UE. Acest lucru înseamnă un randament financiar de natură să producă economii de aproximativ 3 - 6 miliarde EUR anual. Planul UE pentru reconstrucția statului Haiti este un bun exemplu în acest sens. Eficacitatea ajutorului ar trebui promovată, de asemenea, la nivel internațional

 • Vizarea statelor fragile și a țărilor care au realizat cele mai puține progrese din punct de vedere al îndeplinirii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului

 • Vizarea celor mai neglijate Obiective de dezvoltare ale mileniului prin măsuri sectoriale în domeniul egalității de gen, al sănătății, al educației și al securității alimentare

 • Promovarea asumării Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului de către țările în curs de dezvoltare prin activități derulate în cadrul parteneriatelor, cum ar fi Strategia comună UE-Africa

 • Asigurarea faptului că acțiunile altor politici ale UE, cum ar fi securitatea, comerțul, migrația, securitatea alimentară și schimbările climatice sunt coerente cu Obiectivele de dezvoltare ale mileniului

 • Mobilizarea resurselor interne prin ameliorarea fiscalității în țările în curs de dezvoltare. În paralel, promovarea principiilor bunei guvernanțe în fiscalitate și sprijinirea luptei împotriva evaziunii fiscale la nivel internațional

 • Consolidarea integrării regionale și a comerțului pentru susținerea creșterii și a ocupării forței de muncă

 • Sprijinirea inițiativelor privind finanțarea inovatoare cu un potențial ridicat de a genera venituri și garantarea faptului că beneficiarii acestora sunt oamenii cei mai săraci din lume

 • Punerea în aplicare, drept mijloc de testare a eficacității și coerenței ajutoarelor, a angajamentului asumat de UE la Copenhaga privind finanțarea rapidă în valoare de 2,4 miliarde EUR pe an a acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice

 • Lansarea unui nou plan pentru o mai bună gestionare a situațiilor de conflict și o mai bună intervenție în astfel de situații, garantarea unei mai bune coordonări a acțiunilor în domeniul dezvoltării și securității

 • Sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare pentru ca acestea să dețină un rol mai pregnant în structura guvernanței internaționale, în cadrul Băncii Mondiale și în cadrul Fondului Monetar Internațional și susținerea reformei Organizației Națiunilor Unite în favoarea unor agenții mai eficiente

Etapele următoare

Planul de acțiune al UE și documentele tematice de însoțire vor fi discutate în cadrul Consiliului Afaceri Externe din mai și iunie. De asemenea, acesta ar trebui să se afle pe ordinea de zi a Consiliului European din iunie, astfel încât să permită Europei să se exprime cu fermitate și în mod coordonat în perspectiva Summitului Organizației Națiunilor Unite privind Obiectivele de dezvoltare ale mileniului, din septembrie 2010.

A se vedea, de asemenea

MEMO/10/147 cu privire la Planul de acțiune și datele statistice ale UE în 2009

MEMO/10/146 cu privire la fiscalitate și dezvoltare

MEMO/10/145 cu privire la Obiectivele de dezvoltare ale mileniului și „Proiectele finanțate de UE”

Alte documente conexe

Planul de acțiune al UE pentru sprijinirea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului:

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Harta donatorilor UE:

http://development.donoratlas.eu/index2010.htm

Proiecte postate pe site-ul Comisarului:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Monitorizarea (finanțată de UE) a progreselor realizate în îndeplinirea ODM:

http://esl.jrc.it/dc/

1 :

0,33% din VNB pentru statele membre care au aderat la UE din 2004 până în prezent; 0,7% din VNB pentru celelalte state membre ale UE, în schimb statele membre care au îndeplinit obiectivul se angajează să se mențină deasupra acestui nivel.


Side Bar