Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/451

Brüsszel, 2010. április 21.

Fejlesztési segélyek és millenniumi fejlesztési célok: a Bizottság a jelentősebb mértékű és hatékonyabb segélyezés irányában tett lépések felgyorsítására szólította fel a tagállamokat

A mai napon az Európai Bizottság nagyratörő uniós cselekvési tervet fogadott el a millenniumi fejlesztési célok megvalósításának felgyorsítására. Az uniós segélyezés mértéke 2009-ben (49 milliárd EUR) kis mértékben visszaesett az előző évekhez képest: mindössze az uniós GNI 0,42%-át tette ki, ami messze elmarad a 2010-re kitűzött, a GNI 0,56%-ára vonatkozó közvetlen kollektív céltól, valamint a 2015-re kitűzött 0,7%-tól. Továbbra is az EU minősül világszinten a legbőkezűbb donornak: tőlünk származik a globális segélyek több mint a fele. A Bizottság különböző fellépéseket javasol a tagállamoknak annak érdekében, hogy sikerüljön megvalósítani a millenniumi fejlesztési célokat. A fellépések lényege a segélyezések mértékének növelése, hatékonyságuk fokozása, valamint annak biztosítása, hogy a segélyek mindenekelőtt a legrászorultabb országokba, illetve a legszűkölködőbb ágazatokba áramoljanak. A cselekvési terv mellett a Bizottság adóügyi és fejlesztéspolitikai közleményt is elfogadott, amely azt célozza, hogy a nemzeti adórendszerek megerősítésével és az adócsalás elleni nemzetközi küzdelemmel növekedjenek a fejlődő országok hazai bevételei. A cselekvési terv tartalma uniós álláspontként is szolgálhat majd az ENSZ millenniumi fejlesztési célokkal kapcsolatos szeptemberi csúcstalálkozóján.

Barroso elnök kijelentette: „2010-ben lehetőség nyílik arra, hogy az EU megújítsa a millenniumi fejlesztési célok iránt vállalt kötelezettségeit. A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évének jegyében nem szabad elfelejtenünk, hogy a szegénység nemcsak az Unió határain belül élőket sújtja. A tagállamoknak a jövőjükre vonatkozó elképzelések kialakításakor nem szabad megfeledkezniük a fejlődő országokról. A globális kihívásokra adott válaszlépések között Európának szem előtt kell tartania a fejlesztés előmozdítását is. Az elkövetkező évtizedet jó eséllyel a fejlesztésnek szentelhetjük. Személyesen is ki fogok állni e menetrend globális szintű előmozdítása mellett, mind az idei G8 és G20 csúcstalálkozón, mind az ENSZ millenniumi fejlesztési célok felülvizsgálatára tartott ülésén.”

Andris Piebalgs európai fejlesztési biztos a következőket nyilatkozta: „Meggyőződésem, hogy továbbra is Európának kell betöltenie a szegénység ellen folytatott küzdelem első számú és leghitelesebb vezetőjének szerepét. Ha a szegénység mértékét 2015-re a felére akarjuk csökkenteni, valóra kell váltanunk a segélyezések fokozására és hatékonyabbá tételére tett ígéreteinket. Ez a terv arról szól, hogyan tarthatjuk meg a fejlődő országokkal folytatott együttműködés terén betöltött vezető helyünket annak érdekében, hogy új lendületet kapjon a millenniumi fejlesztési célok megvalósítása. Ha az uniós tagállamok részéről megvan a pénzügyi erőfeszítés és a politikai akarat, e célok elérése nem fog váratni magára.”

A segélyek növelése és a segélyhatékonyság fokozása következetes szakpolitikák segítségével

Az uniós cselekvési terv bemutatja, miképpen növelhetik a tagállamok a segélyeket, és felhívja a figyelmet arra, hogy ehhez innovatív finanszírozási forrásokat is be kell vonni. A cselekvési terv kitér a segélyezés minőségére is: a Bizottság a segélyezés hatékonyabbá tétele érdekében az Unión belül megosztaná a munkát és a feladatokat, és gondoskodna arról, hogy ne mellőzzenek egy segélyezendő országot sem. A Bizottság azt is biztosítja, hogy valamennyi szakpolitikája összhangban álljon a fejlesztési célokkal.

A cselekvési terv a következő tizenkét pontból áll:

 • A tagállamok felszólítása arra, hogy készítsenek minden egyes cél tekintetében reális, ellenőrizhető éves cselekvési tervet, és az első terveket már 2010 szeptemberére tegyék közzé. Az Európai Tanács ezután a tagállamok között kölcsönös felülvizsgálati folyamatot indít. A cselekvési terv a törekvések fokozása érdekében hangsúlyozza a többi nemzetközi donorral méltányosan megosztott nemzetközi teherviselést is;

 • A segélyhatékonyság növelése a nemzeti segélyprogramok uniós szintű hatékonyabb koordinációjával. Ez azt jelenti, hogy a forrásokat hatékonyabban használnák fel, és évente megtakarítható lenne akár 3–6 milliárd EUR is. Jó példája ennek a Haiti újjáépítésére vonatkozó uniós terv. A segélyhatékonyságot nemzetközi szinten is elő kell mozdítani;

 • A sérülékeny egyensúlyú államok és a millenniumi fejlesztési céloktól leginkább elmaradó országok előtérbe helyezése;

 • A millenniumi fejlesztési céloktól leginkább elmaradó országok előtérbe helyezése a nemek közötti egyenlőségre, az egészségügyre, az oktatásra és az élelmezésbiztonságra irányuló ágazati intézkedésekkel;

 • A millenniumi fejlesztési célok iránti felelősségvállalás előmozdítása a fejlődő országok részéről olyan partnerségben folytatott munkával, mint például a közös EU–Afrika stratégia;

 • Annak biztosítása, hogy a többi uniós szakpolitika – biztonság, kereskedelem, migráció, élelmezésbiztonság és éghajlatváltozás – a fejlesztési célok érdekében egymással összehangoltan működjön;

 • A fejlődő országok hazai forrásainak mobilizálása a helyi adózási szabályok javításával. Mindezzel párhuzamosan a felelősségteljes kormányzás elveinek előmozdítása az adóügy területén és az adócsalás elleni nemzetközi küzdelem;

 • A regionális integráció és kereskedelem megerősítése a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében;

 • A nagy bevételi potenciált hordozó innovatív finanszírozással kapcsolatos kezdeményezések támogatása és annak biztosítása, hogy ezek valóban a legszegényebbeket részesítsék előnyben;

 • Próbaként a Koppenhágában felvállalt évi 2,4 milliárd EUR-s éghajlat-változási gyorsfinanszírozás megvizsgálása a segélyhatékonyság és a következetesség tekintetében.

 • Új terv indítása a konfliktushelyzetek megoldására és a hatékonyabb beavatkozásra, valamint a fejlesztés- és a biztonságpolitika közötti együttműködés hatékonyabbá tétele;

 • A fejlődő országok nagyobb súlyú jelenlétének támogatása a nemzetközi kormányzási struktúrákban, a Világbankban és a Nemzetközi Valutaalapnál, valamint az ENSZ hatékonyabb ügynökségekre irányuló reformjának előmozdítása.

Következő teendők

Az uniós cselekvési tervet és a kapcsolódó tematikus dokumentumokat május–júniusban meg fogja vitatni a Külügyek Tanácsa. A cselekvési terv az Európai Tanács júniusi ülésén is napirendre kerül, hogy biztosítható legyen az ENSZ millenniumi fejlesztési célokkal foglalkozó 2010. szeptemberi csúcstalálkozójára az erős és összehangolt európai fellépés.

Lásd még:

MEMO/10/147 – cselekvési terv és a 2009. évi uniós statisztikák

MEMO/10/146 – adóügyek és fejlesztés

MEMO/10/145 – millenniumi fejlesztési célok és „uniós finanszírozású projektek”

Egyéb vonatkozó dokumentumok

A millenniumi fejlesztési célokat támogató uniós cselekvési terv:

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Uniós segélyezési atlasz:

http://development.donoratlas.eu/index2010.htm

Projektek a biztos honlapján:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

A millenniumi fejlesztési célok nyomon követése (uniós finanszírozásból):

http://esl.jrc.it/dc/


Side Bar