Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/447

Bruxelles, 20 aprilie 2010

Comisia ia măsuri pentru sprijinirea protecției datelor cetățenilor, protejarea drepturilor acuzaților și promovarea cooperării în materie de imigrație și azil

Cetățenii se așteaptă să beneficieze de aceleași drepturi și de același nivel de securitate în întreg spațiul Uniunii Europene. Crearea unui spațiu unic de justiție și securitate pentru 500 de milioane de europeni reprezintă prioritatea principală a Comisiei Europene pentru următorii cinci ani. Astăzi, Comisia a prezentat acțiuni concrete - cu un calendar bine stabilit - în vederea promovării posibilității cetățenilor de a munci, a călători și a studia în afara granițelor țărilor lor. Propunerile vor întări securitatea cetățenilor printr-o cooperare judiciară mai bună și printr-o mai mare solidaritate având la bază o politică comună în materie de imigrație și azil. Întreprinderile vor beneficia, de asemenea, de reducerea birocrației și de o mai mare certitudine juridică în tranzacțiile transfrontaliere. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, UE deține acum instrumentele care îi permit introducerea unui nou echilibru în politicile sale, în scopul consolidării drepturilor și libertăților cetățenilor Europei.

„Cetățenilor UE nu ar trebui să le fie obstrucționat accesul la justiție atunci când își părăsesc țara. Doresc ca cetățenii să aibă încrederea că UE le poate proteja drepturile atunci când sunt în străinătate, în contextul întemeierii unei familii, al planificării pensionării, al soluționării unui litigiu contractual sau al demersurilor în urma unui accident de mașină”, a declarat vicepreședintele Viviane Reding, comisar european pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie. Aceste propuneri ambițioase vor îndepărta obstacolele birocratice care la ora actuală îngreunează viața de zi cu zi a cetățenilor și presupun cheltuieli suplimentare și incertitudine juridică pentru întreprinderile noastre. Mă bucură perspectiva de a lucra la aceste măsuri împreună cu Parlamentul European, parlamentele și guvernele naționale, precum și cu cetățenii înșiși.”

Comisarul european pentru afaceri interne al UE, Cecilia Malmström, a declarat: „Programul stabilit la Stockholm reprezintă o foaie de parcurs către o Europă liberă și sigură. Întrucât libertatea și securitatea sunt importante pentru cetățenii europeni, acest program reprezintă, de asemenea, o oportunitate pentru Europa de a fi mai aproape de cetățenii săi. De aceea vom propune, printre altele, un sistem intrare - ieșire pentru spațiul Schengen, astfel încât oamenii să poată traversa frontierele cu mai puțină birocrație, beneficiind, totuși, de mai multă securitate. Vom introduce, de asemenea, instrumente pentru a combate cu mai multă eficacitate criminalitatea organizată și vom folosi noile dispoziții ale Tratatului de la Lisabona pentru a incrimina atacurile informatice și furtul de identitate pe internet. Scopul meu este ,de asemenea, crearea unui sistem comun în domeniul imigrației și azilului, bazat pe solidaritate.

Liderii europeni au aprobat în decembrie anul trecut 170 de inițiative cunoscute drept Programul de la Stockholm. Măsurile urmăresc crearea unui spațiu european autentic al libertății, securității și justiției în următorii cinci ani. Comisia a transpus acum aceste obiective politice într-un plan de acțiune pentru perioada 2010-2014.

În domeniul justiției, drepturilor fundamentale și cetățeniei, planul include următoarele propuneri:

 • îmbunătățirea protecției datelor cetățenilor în toate politicile UE – inclusiv asigurarea respectării legii și prevenirea infracțiunilor – și în relațiile cu partenerii internaționali. Directiva din 1995 privind protecția datelor în cadrul UE va fi modernizată pentru a răspunde noilor provocări tehnologice;.

 • consolidarea drepturilor acuzaților, în cursul procedurii penale, de a beneficia de un proces corect prin propuneri referitoare la informarea cu privire la acuzație, la furnizarea de consultanță juridică, la comunicarea cu rudele acestora și la asigurarea unor măsuri speciale de protecție în cazul persoanelor vulnerabile;

 • eliminarea birocrației pentru cetățeni și întreprinderi prin asigurarea recunoașterii transfrontaliere a hotărârilor judecătorești și a documentelor civile, fără proceduri greoaie sau cheltuieli excesive;

 • simplificarea recuperării transfrontaliere a creanțelor și a soluționării alternative a litigiilor. La ora actuală întreprinderile recuperează doar 37% din creanțele transfrontaliere;

 • promovarea comerțului on-line oferind societăților o legislație europeană în materie de contracte cu titlu facultativ; în 2008 doar 7% din tranzacțiile de pe internet din Europa au avut caracter transfrontalier;

 • creșterea protecției cetățenilor care călătoresc în străinătate pe teritoriul UE atunci când rezervă un pachet turistic sau depun o cerere în urma unui accident rutier. Pentru călătoriile în afara UE, cetățenii vor beneficia de o protecție consulară mai bună.

  În domeniul afacerilor interne, planul include următoarele propuneri:

 • stabilirea unei strategii de securitate detaliate în vederea consolidării cooperării în ceea ce privește asigurarea respectării legii, protecția civilă, precum și gestionarea dezastrelor și a frontierelor;

 • negocierea unui acord pe termen lung cu SUA privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară în scopul combaterii terorismului (Programul SUA de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste - TFTP);

 • analizarea unor demersuri ale UE în vederea utilizării datelor registrului cu numele pasagerilor (EU -PNR) în scopul asigurării respectării aplicării legii și crearea unui cadru european pentru comunicarea datelor PNR țărilor terțe;

 • protejarea cetățenilor europeni de criminalitatea informatică prin incriminarea furtului de identitate, precum și a software-ului ostil utilizat pentru a ataca sistemele informatice, și prin întărirea securității frontierelor prin instituirea unui sistem de intrare-ieșire;

 • evaluarea și, dacă este necesar, modificarea directivei privind păstrarea datelor;

 • clarificarea condițiilor de intrare și ședere pentru resortisanții țărilor terțe în scopul ocupării unor locuri de muncă sezoniere, precum și al detașărilor în cadrul unei societăți; introducerea unui sistem comun UE de acordare a azilului și promovarea solidarității între statele membre.

Istoricul dosarului

Consiliul European din 10-11 decembrie 2009 a adoptat Programul de la Stockholm, un plan detaliat al politicilor UE în materie de justiție și securitate pentru 2010-2014.

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene devine obligatorie din punct de vedere juridic pentru instituțiile UE și pentru statele membre atunci când acestea acționează în sfera de aplicare a dreptului UE. În plus, majoritatea normelor și politicilor în materie de justiție și afaceri interne vor fi propuse de Comisie și aprobate atât de Parlamentul European, cât și de Consiliu, acesta din urmă votând cu majoritate calificată în loc de unanimitate, ceea ce va eficientiza procesul decizional.

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/139


Side Bar