Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/445

Bruselj, 20. april 2010

Protimonopolna politika: Komisija sprejela nova pravila o konkurenci za distribucijo blaga in storitev

Evropska komisija je sprejela uredbo o skupinskih izjemah za sporazume med proizvajalci in distributerji o prodaji proizvodov in storitev. Uredba in spremljajoče smernice upoštevajo dejstvo, da je v zadnjih desetih letih internet postal pomembno orodje za spletno prodajo in čezmejno trgovino. Komisija želi ta razvoj spodbuditi, saj omogoča večjo izbiro potrošnika in krepi konkurenčnost cen. Temeljno načelo ostaja nespremenjeno: družbe lahko prosto odločajo o načinu distribucije svojih proizvodov, pod pogojem, da sporazumi ne vsebujejo določanja cen ali drugih nedopustnih omejitev ter da niti proizvajalec niti distributer nimata več kot 30‑odstotnega tržnega deleža. Pooblaščeni distributerji lahko prodajajo na spletu brez količinskih in cenovnih omejitev ter ne glede na lokacijo potrošnika.

Po besedah podpredsednika Evropske komisije in evropskega komisarja za konkurenco Joaquina Almunie „so jasna in predvidljiva pravila o konkurenci, ki se uporabljajo za sporazume o dobavi in distribuciji, bistvenega pomena za konkurenčnost evropskega gospodarstva in blaginjo potrošnikov. Distributerji morajo imeti možnost, da se na povpraševanje potrošnikov odzovejo s prodajo v klasičnih prodajalnah ali prek spleta. Na podlagi danes sprejetih pravil bodo potrošniki lahko ne glede na svojo lokacijo v EU blago in storitve kupovali po najboljših možnih cenah, medtem ko bodo podjetja brez tržne moči v glavnem imela možnost, da prosto organizirajo svojo prodajno mrežo.“

Komisija je danes sprejela novo uredbo, ki določa skupinske izjeme za sporazume o distribuciji in dobavi na različnih stopnjah proizvodne in distribucijske verige. Obstaja več sto tisoč tovrstnih „vertikalnih“ sporazumov, zato je sprememba teh pravil pomembna za podjetja in potrošnike. Obstoječa uredba o skupinskih izjemah na področju vertikalnih omejitev in spremljajoče smernice veljajo že deset let.

Proizvajalci se lahko še naprej sami odločajo o načinu distribucije svojih proizvodov. Da bi bili upravičeni do skupinske izjeme, njihov tržni delež ne sme presegati 30 %, njihovi sporazumi o distribuciji ali dobavi pa ne smejo vsebovati nobenih nedopustnih omejitev konkurence, kot sta na primer določanje cen za nadaljnjo prodajo ali ponovno vzpostavljanje ovir za enotni trg Evropske unije.

Nova pravila uvajajo enako 30‑odstotno zgornjo mejo za tržni delež distributerjev in trgovcev na drobno, da se lahko tako upošteva, da imajo lahko tudi nekateri kupci tržno moč, ki bi lahko negativno vplivala na konkurenco. Ta sprememba je koristna za mala in srednje velika podjetja (proizvajalce in trgovce na drobno), ki bi bila drugače izključena iz distribucijskega trga.

To ne pomeni, da so sporazumi med družbami z višjimi tržnimi deleži nezakoniti, temveč le, da morajo družbe ugotoviti, ali njihovi sporazumi vsebujejo omejevalne klavzule in ali bi lahko bile te klavzule utemeljene.

Nova pravila prav tako izrecno obravnavajo vprašanje spletne prodaje. Po pridobitvi dovoljenja bodo distributerji lahko prosto prodajali na svojih spletnih straneh, tako kot prodajajo v klasičnih trgovinah in prodajnih mestih. Za selektivno distribucijo to pomeni, da proizvajalci ne morejo omejevati količin, prodanih prek spleta, ali določati višjih cen za proizvode, ki so namenjeni spletni prodaji. V smernicah sta prav tako pojasnjena pojma „aktivne“ in „pasivne“ prodaje za namene izključne distribucije. Prekinitev transakcije ali preusmeritev potrošnika po vnosu podatkov o kreditni kartici, iz katerih je razvidno, da se potrošnik nahaja v tujini, ne bo dovoljena.

Ko bodo nova pravila začela veljati, se bodo trgovci lahko oprli nanje pri razvoju spletnih dejavnosti, s katerimi bodo navezali stike s strankami po vsej EU in prek katerih se bodo te lahko obrnile nanje, ter tako v celoti izkoristili notranji trg.

Seveda si lahko proizvajalci za predstavitev svojih proizvodov izberejo distributerje na podlagi standardov kakovosti, ne glede na to, ali distributerji svoje dejavnosti opravljajo prek spleta ali prek klasičnih prodajaln. Odločijo se lahko, da proizvode prodajo le trgovcem, ki imajo eno ali več klasičnih prodajaln, v katerih lahko potrošniki na kraju samem proizvode proučijo in jih preizkusijo. V zvezi s tem pa bo Komisija posebno pozornost namenila koncentriranim trgom, na katere diskontne hiše, bodisi distributerji, ki poslujejo le na spletu, bodisi tradicionalni distributerji, morda ne bodo imele dostopa.

Nova pravila bodo začela veljati junija in bodo z enoletnim prehodnim obdobjem veljala do leta 2022.

Ozadje

Obstoječa uredba o skupinskih izjemah je bila sprejeta leta 1999 in določa izjeme za sporazume, ki so skladni s pravili EU o konkurenci (člen 101(3) Pogodbe EU).

Po zgledu prejšnjih pravil naj bi nova uredba o skupinskih izjemah zmanjšala regulativno obremenitev družb brez tržne moči, zlasti malih in srednje velikih podjetij.

Osnutek novih pravil je bil objavljen julija 2009. Velika večina akterjev je menila, da je uredba o skupinskih izjemah omogočila zmanjšanje stroškov usklajevanja in upravnih obremenitev ter potrošnikom zagotovila večjo izbiro proizvodov in cenovno konkurenco. Komisija je prejela več kot 150 prispevkov.

Nova uredba o skupinskih izjemah je na voljo na: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/vertical.html.

Podrobne smernice bodo objavljene po tem, ko bodo dokončane različne jezikovne različice.

Glej dokument Q&A Memo/10/138, priložen temu sporočilu za javnost.


Side Bar