Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/445

Bruxelles, 20 aprilie 2010

Antitrust: Comisia adoptă norme revizuite în materie de concurență pentru distribuția bunurilor și serviciilor

Comisia Europeană a adoptat un regulament de exceptare pe categorii a acordurilor dintre producători și distribuitori pentru vânzarea produselor și serviciilor. Regulamentul și orientările de însoțire iau în considerare evoluțiile din ultimii zece ani în ceea ce privește internetul ca forță motrice pentru vânzările online și pentru comerțul transfrontalier, lucru pe care Comisia dorește să îl promoveze întrucât contribuie la o mai mare posibilitate de alegere pentru consumatori și la o mai mare concurență la nivelul prețurilor. Principiul de bază rămâne libertatea întreprinderilor de a alege modul de distribuție a produselor, cu condiția ca acordurile să nu conțină restricții privind fixarea prețurilor sau alte restricții grave și ca atât producătorul cât și distribuitorul să nu dețină o cotă de piață de peste 30%. Distribuitorii agreați pot vinde pe internet fără limitări în ceea ce privește cantitatea, amplasarea clienților sau restricții în materie de preț.

Aplicarea clară și previzibilă a normelor în materie de concurență la acordurile de furnizare și distribuție este un element esențial pentru competitivitatea economiei UE și pentru bunăstarea consumatorilor. Distribuitorii ar trebui să poată satisface cererea consumatorilor, indiferent dacă realizează aceasta direct în magazinele de desfacere tradiționale sau prin internet. Normele adoptate astăzi vor garanta consumatorilor faptul că vor putea cumpăra bunuri și servicii la cele mai bune prețuri, indiferent de amplasarea în UE, oferind în același timp întreprinderilor fără putere de piață posibilitatea de a-și organiza liber rețeaua de vânzări, după cum consideră de cuviință,” a declarat vicepreședintele Comisiei, comisarul pentru concurență, domnul Joaquin Almunia.

Comisia a adoptat astăzi un nou regulament care „exceptează pe categorii” acordurile de distribuție și furnizare la diferite niveluri ale lanțului de producție și de distribuție. Există sute de mii de astfel de acorduri „verticale” și, prin urmare, revizuirea normelor este importantă pentru întreprinderi și consumatori. Actualul regulament de exceptare pe categorii pentru restricțiile verticale și liniile directoare de însoțire datează de zece ani.

Producătorii sunt liberi să decidă asupra modalităților de distribuire a produselor lor. Însă pentru a putea beneficia de exceptarea pe categorii, cota de piață a producătorilor nu trebuie să depășească nivelul de 30%, iar acordurile de distribuție sau de furnizare nu trebuie să conțină restricții grave ale concurenței, precum fixarea prețului de revânzare sau recrearea barierelor în piața unică a Uniunii Europene.

Noile norme introduc același prag pentru cota de piață, respectiv 30%, pentru distribuitorii și comercianții cu amănuntul, pentru a lua în considerare faptul că unii cumpărători pot avea, de asemenea, putere de piață cu posibile efecte negative asupra concurenței. Această modificare este în avantajul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), indiferent dacă sunt producători sau comercianți cu amănuntul, care altfel ar putea fi excluși de pe piața de distribuție.

Aceasta nu înseamnă că acordurile între întreprinderile cu cote de piață mai mari sunt ilegale, ci că întreprinderile trebuie să evalueze dacă acordurile lor conțin clauze restrictive și dacă acestea se justifică.

De asemenea, noile norme abordează în mod special chestiunea vânzărilor online. Din momentul în care obțin autorizarea, distribuitorii trebuie să poată să vândă pe site-urile lor internet, tot așa cum vând în magazinele tradiționale sau în punctele de vânzare. În ceea ce privește distribuția selectivă, aceasta înseamnă că producătorii nu pot stabili limite pentru cantitățile vândute pe internet și nici nu pot percepe prețuri mai mari pentru produsele care urmează a fi vândute online. De asemenea, orientările oferă clarificări suplimentare cu privire la conceptele de vânzare „activă” și „pasivă” pentru distribuția exclusivă. Încheierea tranzacției sau redirecționarea clienților după ce au introdus datele cu privire la cardul de credit din care rezultă o adresă în străinătate, nu vor fi acceptate.

Cu noile norme în vigoare, comercianții dispun acum de un temei clar și de stimulente în vederea dezvoltării activității online pentru a ajunge la clienți și a fi găsiți de clienții de pe întreg teritoriul UE, putând astfel beneficia pe deplin de avantajele pieței interne.

Bineînțeles, producătorii pot selecta distribuitorii în baza standardelor de calitate pentru prezentarea produselor indiferent dacă operează online sau offline. Ar putea decide să vândă numai comercianților care dețin unul sau mai multe magazine tradiționale, astfel încât consumatorii să poată vedea, încerca și testa produsele, în mod concret. Cu toate acestea, în acest sens Comisia va acorda o atenție specială piețelor concentrate la care discounterii online sau tradiționali nu ar putea avea acces.

Noile norme vor intra în vigoare în iunie și vor fi valabile până în 2022, cu o fază tranzitorie de un an.

Context

Actualul regulament de exceptare pe categorii a fost adoptat în 1999 și prevede exceptări pentru acordurile conforme cu normele UE în materie de concurență - articolul 101 alineatul (3) din Tratatul UE.

Similar vechilor norme, noul regulament de exceptare pe categorii are ca scop reducerea sarcinii normative pentru întreprinderile fără putere de piață, în special pentru IMM-uri.

Un proiect al noilor norme a fost publicat în iulie 2009, iar reacția generală a fost că regulamentul de exceptare a marcat o reușită în reducerea costurilor de conformitate și a birocrației, garantând în același timp pentru consumatori avantaje ca urmare a posibilității de a alege și a concurenței la nivel de preț. Comisia a primit peste 150 de contribuții.

Noul regulament de exceptare pe categorii este disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/vertical.html

Orientările detaliate vor fi publicate după finalizarea diferitelor versiuni lingvistice.

A se vedea secțiunea „Întrebări și răspunsuri Memo/10/138” care însoțește prezentul comunicat de presă.


Side Bar