Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/445

Briuselis, 2010 m. balandžio 20 d.

Antimonopolinė politika. Komisija priima peržiūrėtas prekių ir paslaugų platinimo konkurencijos taisykles

Europos Komisija priėmė reglamentą, kuriuo gamintojų ir platintojų sudaromiems produktų ir paslaugų pardavimo susitarimams nustatoma bendroji išimtis. Reglamente ir pridedamose gairėse atsižvelgiama į pastarojo dešimtmečio interneto – svarbiausios pardavimo internetu ir tarpvalstybinės prekybos priemonės – plėtrą. Tai Komisija ir nori skatinti, nes dėl to didėja vartotojų pasirinkimas ir kainų konkurencija. Pagrindinis principas išlieka toks pats: įmonės gali laisvai pasirinkti produktų platinimo būdą, jei jų susitarimuose nenustatomos kainos ir nėra kitų sunkių apribojimų, o gamintojo ir platintojo rinkos dalis neviršija 30 proc. Patvirtinti platintojai gali laisvai prekiauti internetu be kiekio, klientų buvimo vietos ir kainų apribojimų.

Aiškiai ir nuspėjamai taikyti konkurencijos taisykles tiekimo ir platinimo susitarimams labai svarbu dėl ES ekonomikos konkurencingumo ir vartotojų gerovės. Platintojai turėtų nevaržomai tenkinti vartotojų poreikius – parduoti produktus tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internetu. Šiandien priimtomis taisyklėmis bus užtikrinta, kad vartotojai galėtų pirkti prekes ir paslaugas kuo mažesne kaina bet kurioje ES šalyje, o įtakos rinkoje neturinčios įmonės – iš esmės laisvai plėtoti tuos prekybos tinklus, kuriuos mano esant geriausius.“ sakė Komisijos pirmininko pavaduotojas ir už konkurenciją atsakingas Komisijos narys Joaquinas Almunia.

Šiandien Komisija priėmė naują reglamentą, kuriuo įvairių gamybos ir platinimo grandinės lygmenų platinimo ir tiekimo susitarimams nustatoma bendroji išimtis. Tokių vertikaliųjų susitarimų sudaroma šimtai tūkstančių, todėl taisyklių peržiūra svarbi ir įmonėms, ir vartotojams. Dabartinis vertikaliųjų apribojimų bendrosios išimties reglamentas ir pridėtos gairės priimti prieš 10 metų.

Gamintojai toliau laisvai gali rinktis produktų platinimo būdą. Kad būtų taikoma bendroji išimtis, jų rinkos dalis turi neviršyti 30 proc., o platinimo ar tiekimo susitarimuose neturi būti jokių sunkių konkurencijos apribojimų, kaip antai nustatomos perpardavimo kainos ar vėl sudaromos kliūtys patekti į Europos Sąjungos bendrąją rinką.

Atsižvelgiant į tai, kad kai kurie pirkėjai taip pat gali turėti įtaką rinkoje ir dėl to gali daryti neigiamą poveikį konkurencijai, naujosiomis taisyklėmis platintojams ir mažmenininkams nustatoma tokia pati 30 proc. rinkos dalies riba. Šis pokytis naudingas tiek gamybos, tiek mažmeninės prekybos sektoriuose veikiančioms mažosioms ir vidutinėms įmonėms (VMĮ), kurios kitu atveju galėtų būti išstumtos iš platinimo rinkos.

Tai nereiškia, kad įmonių, turinčių didesnę rinkos dalį, susitarimai yra neteisėti. Tačiau jos turi įvertinti, ar jų susitarimuose yra ribojamųjų sąlygų ir ar jos pagrįstos.

Be to, naujosiomis taisyklėmis konkrečiai sprendžiami prekybos internetu klausimai. Įgaliotieji platintojai turi turėti galimybę laisvai prekiauti interneto svetainėse – kaip įprastose parduotuvėse ir fizinėse pardavimo vietose. Tai reiškia, kad taikydami pasirinktinį platinimą gamintojai negali riboti internetu parduodamų produktų kiekio ar nustatyti didesnių internetu parduodamų produktų kainų. Gairėse aiškiau apibrėžiamos aktyvaus ir pasyvaus pardavimo sąvokos išskirtinio platinimo atveju. Nebus leidžiama nutraukti operacijų ar nukreipti vartotojų, kai įvedus kreditinės kortelės duomenis, paaiškės, kad vartotojo adresas yra užsienyje.

Įsigaliojus naujosios taisyklėms prekiautojai turės aiškų pagrindą ir bus skatinami plėtoti interneto veiklą, kad užmegztų ryšius su klientais visoje ES ir kad klientai galėtų užmegzti ryšius su jais, taip pat pasinaudotų visais vidaus rinkos privalumais.

Žinoma, gamintojai gali pasirinkti platintojus pagal produktų pateikimo kokybės standartus neatsižvelgdami į tai, ar jie parduoda produktus internetu ar ne. Jie gali nuspęsti parduoti produktus tik tiems prekiautojams, kurie turi vieną ar kelias fizines parduotuves, kad vartotojai galėtų fiziškai apžiūrėti ir išbandyti produktus. Tačiau Komisija, spręsdama šį klausimą, ypač daug dėmesio skirs koncentruotoms rinkoms, į kurias mažesnėmis kainomis tik internetu ar tradiciškai prekiaujantys platintojai gali būti neįleidžiami.

Naujosios taisyklės įsigalios birželį ir galios iki 2022 m., bus taikomas vienerių metų pereinamasis laikotarpis.

Pagrindiniai faktai

Dabartinis bendrosios išimties reglamentas buvo priimtas 1999 m. ir juo nustatoma išimtis susitarimams, kurie atitinka ES konkurencijos taisykles pagal ES sutarties 101 straipsnio 3 dalį.

Naujuoju bendrosios išimties reglamentu, kaip ir senuoju, siekiama sumažinti įtakos rinkoje neturinčių įmonių, visų pirma VMĮ, reguliavimo naštą.

Naujųjų taisyklių projektas buvo paskelbtas 2009 m. liepą. Daugelyje atsiliepimų teigta, kad bendrosios išimties reglamentu pavyko smarkiai sumažinti reikalavimų laikymosi išlaidas ir biurokratinę naštą ir kartu užtikrinti didesnį vartotojų pasirinkimą ir kainų konkurenciją. Komisija gavo daugiau kaip 150 atsiliepimų.

Naująjį bendrosios išimties reglamentą galima rasti: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/vertical.html.

Išsamios gairės bus paskelbtos galutiniai sutvarkius versijas visomis kalbomis.

Žr. prie šio pranešimo spaudai pridėtus klausimus ir atsakymus Memo/10/138.


Side Bar