Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/445

V Bruselu dne 20. dubna 2010

Antimonopolní opatření: Komise přijala revidovaná pravidla hospodářské soutěže v oblasti distribuce zboží a služeb

Evropská komise přijala nařízení o blokových výjimkách pro dohody mezi výrobci a distributory v oblasti prodeje zboží a služeb. Nařízení a pokyny, které jej doprovází, zohledňují rozvoj internetu v posledních deseti letech coby hnací síly pro prodej on-line a přeshraniční obchod. To je oblast, kterou má Komise zájem podpořit, jelikož pro spotřebitele zvyšuje nabídku a přináší cenovou konkurenci. Základní zásada zůstává stejná. Společnosti si mohou zvolit způsob distribuce svých produktů pod podmínkou, že jejich dohody neobsahují omezující ustanovení týkající se určování cen a jiná tzv. tvrdá omezení, a podíl na trhu jak u výrobce, tak ani distributora nepřesahuje 30 %. Schválení distributoři mohou prostřednictvím internetu prodávat bez jakýchkoliv množstevních omezení, omezení týkajících se umístění zákazníků a cenových restrikcí.

Pro konkurenceschopnost hospodářství EU a pro zajištění pozitivních dopadů na spotřebitele je zásadní, aby existovalo jasné a předvídatelné uplatňování pravidel hospodářské soutěže na dohody o dodávkách a distribuci. Distributoři by neměli být omezováni při naplňování poptávky spotřebitelů, ať již v běžných kamenných obchodech nebo na internetu. Dnes přijatá pravidla pro spotřebitele zajistí možnost nakupovat zboží a služby nacházející se kdekoliv v EU za nejlepší dostupné ceny a současně umožní společnostem bez tržní síly si v zásadě zorganizovat prodejní síť podle vlastních představ”, prohlásil místopředseda Komise a komisař pro hospodářskou soutěž Joaquin Almunia.

Komise dnes přijala nové nařízení, které uděluje blokovou výjimku dohodám o distribuci a dodávkách na různých úrovních výrobního a distribučního řetězce. Existují stovky tisíc takových „vertikálních“ dohod, revize pravidel je tudíž důležitá jak pro podnikatelské kruhy, tak i pro spotřebitele. Stávající nařízení o blokové výjimce pro vertikální omezení (VRBER) a doprovodné pokyny jsou deset let staré.

Výrobcům je ponechána volnost při rozhodování o způsobu distribuce jejich výrobků. Chtějí-li však těžit z blokové výjimky, jejich podíl na trhu nesmí překročit 30 % a zároveň jejich dohody o distribuci a dodávkách nesmí obsahovat žádná tvrdá omezení hospodářské soutěže, jako je například určování prodejních cen nebo opětné vytváření překážek jednotnému trhu v rámci Evropské unie.

Nová pravidla zavádí pro distributory a maloobchodníky stejnou 30% hranici podílu na trhu, aby se zohlednila skutečnost, že i někteří kupující mohou mít tržní sílu s možnými negativními účinky na hospodářskou soutěž. Z této změny budou těžit malé a střední podniky, ať již operují na úrovni výroby nebo maloobchodu, jež by jinak mohly být vyloučeny z distribučního trhu.

Neznamená to, že dohody mezi společnostmi s vyšším podílem na trhu jsou protiprávní, nýbrž pouze to, že tyto společnosti musí u svých dohod posoudit, zda obsahují omezující ustanovení a zda lze jejich použití ospravedlnit.

Nová pravidla rovněž výslovně upravují otázku prodejů on-line. Schváleným distributorům musí být umožněn takový volný prodej na internetových stránkách, jaký praktikují i v tradičních obchodech a fyzických místech prodeje. U selektivní distribuce to znamená, že výrobci nemohou omezovat množství prodané prostřednictvím internetu nebo účtovat vyšší ceny za výrobky prodávané on-line. Pokyny dále objasňují koncept „aktivních“ a „pasivních“ prodejů u výhradní distribuce. Ukončení transakce nebo přesměrování zákazníků poté, co zadali údaje o své kreditní kartě obsahující zahraniční adresu, nebude přípustné.

Nová pravidla obchodním zástupcům nyní nabídnou jednoznačný základ a pobídky pro vytvoření internetového prostředí, prostřednictvím kterého budou moci cílit na spotřebitele v celé EU, a rovněž být dosažitelnými pro spotřebitele v celé EU, a tudíž plně těžit z výhod vnitřního trhu.

Je samozřejmé, že si výrobci mohou zvolit své distributory pro představení svých produktů podle kvalitativních kritérii bez ohledu na skutečnost, zda tito distributoři působí v prostředí on-line či nikoliv. Mohou rozhodnout, že budou prodávat pouze obchodním zástupcům, kteří mají jeden či více kamenných obchodů, aby spotřebitelé mohli fyzicky spatřit a vyzkoušet jejich výrobky. V tomto ohledu však Komise bude věnovat zvláštní pozornost koncentrovaným trhům, na které diskontní prodejci – ať již pouze internetoví nebo i tradiční – nemají přístup.

Nová pravidla vstoupí v platnost v červnu a budou platit do roku 2022 s ročním přechodným obdobím.

Souvislosti

Stávající nařízení o blokové výjimce bylo přijato v roce 1999 a jsou jím vyňaty dohody, které jsou v souladu s pravidly hospodářské soutěže EU, tj. v souladu s čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Cílem nového nařízení o blokové výjimce je shodně, jako tomu je u předchozích pravidel, snížit regulační zátěž pro společnosti bez tržní síly, zejména malé a střední podniky.

Předloha nových pravidel byla zveřejněna v červenci 2009 a zcela převažující reakcí bylo, že nařízení o blokové výjimce je úspěšné, neboť umožňuje snížení byrokracie a nákladů na dodržení právních předpisů a zároveň zajišťuje spotřebitelům výhody díky možnosti volby a cenové konkurenci. Komise obdržela více než 150 reakcí.

Nové nařízení o blokové výjimce je dostupné na stránce: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/vertical.html

Podrobné pokyny budou zveřejněny po dokončení jednotlivých jazykových znění.

Viz Q&A Memo/10/138 , jež doprovází toto tiskové komuniké.


Side Bar